Overholdelse av CCPA og Shopify Audiences

Shopify Audiences er for øyeblikket tilgjengelig for Shopify Plus-forhandlere i USA og Canada, og er utviklet slik at forhandlere kan følge gjeldende personvernlovgivning i området, som California Consumer Privacy Act (CCPA).

Følgende informasjon gjøres tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå og oppfylle dine forpliktelser under CCPA. Shopify kan ikke gi deg juridisk rådgivning, så hvis du har flere spørsmål må du rådføre deg med en lokal advokat eller ekspert på personvern.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen må forklare hvordan du bruker og deler personopplysninger, inkludert hvorvidt du «selger» personopplysninger som definert av CCPA.

Shopify har en generator for personvernerklæringer som bygger en malbasert personvernerklæring med eksempelspråk som du kan redigere og tilpasse til din bedrift. Du kan også generere retningslinjer direkte i Shopify-administrator.

Du kan bruke den malbaserte personvernerklæringen for å utfylle en eksisterende personvernerklæring, eller opprette en selv. I den malbaserte personvernerklæringen henvises det til Shopify Audiences i følgende avsnitt:

  • Adferdsbasert annonsering
  • Salg av personopplysninger

Kundefravalg for Shopify Audiences

Kundene må kunne trekke seg fra «salg» av sine personopplysninger i butikken. Med Shopify Audiences kan du administrere kundetrekkinger manuelt eller automatisk.

Ekskluder deling av en bruker automatisk med Shopify Audiences

Hvis du bruker Customer Privacy-appen og en kunde trekker seg fra deling av sine personopplysninger synkroniseres avmeldingen til Shopify Audiences-appen for den forhandleren. Kunden blir automatisk ekskludert fra å deles med Shopify Audiences.

Ekskluder deling av en bruker manuelt med Shopify Audiences

Hvis du bruker en tredjepartsapp for personvern eller en kunde kontakter deg for å trekke seg fra deling av sine personopplysninger må du manuelt ekskludere kunden i Shopify Audiences-appen. En kunde du ekskluderer manuelt fjernes ikke fra tidligere opprettede målgrupper. Opplysningene deres deles imidlertid ikke lenger av butikken for fremtidige målgrupper.

Steg:

  1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
  2. Klikk Shopify Audiences fra siden Apper og salgskanaler.
  3. Klikk Åpne app.
  4. Klikk Kundeavmelding.
  5. Angi e-postadressen til kunden som ønsker å trekke seg i Kunde-e-postadresse.
  6. Klikk på Send inn.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis