Personvern for Shopify Audiences

Ved å aktivere Shopify Audiences samtykker du til å dele visse butikk- og kundedata til målgruppenettverket som alle deltakende Shopify-forhandlere bidrar til. Data fra bestillinger som legges inn i butikken i en rullende 90 dagers periode brukes for å støtte oppretting av målgrupper. Disse samlede dataene brukes for å utvikle en målgruppe med potensielle kunder (samlet «Målgrupper»). Ingen forhandlere har tilgang til personopplysninger eller statistikk for kjøperne i Audiences, bortsett fra de kundeopplysningene de selv deler. Hvis du ønsker å stoppe deling av data, kan du deaktivere datadeling.

Målgrupper du eksporterer fra Shopify-administrator til en tredjepartsannonseplattform, som Facebook, krypteres og overføres sikkert. Eksporterte målgrupper kan ikke lastes ned fra Facebook. Facebook bruker opplysningene som overføres til å matche mot sine egne oppføringer, og sletter deretter opplysningene.

Det er viktig at du legger til og viser en personvernerklæring i nettbutikken som tydelig oppsummerer din bruk og deling av personopplysninger, og retten til å trekke seg fra datadeling. Hvis du har noen bestemte juridiske spørsmål bør du rådføre deg med en ekspert på personvernlovgivning. Shopify kan ikke gi juridisk rådgivning.

For mer informasjon kan du se vilkår og betingelser for Audiences-programmet.

Kunder som trekker seg

For å bidra til å overholde California Consumer Privacy Act, blir alle enkeltpersoner som har trukket seg fra deling av personopplysninger med tredjeparter fjernet fra Audiences.

Hvis du bruker Customer Privacy-appen og en kunde trekker seg fra deling av sine personopplysninger, synkroniseres dette med Shopify Audiences-appen for den aktuelle forhandleren. Kunden ekskluderes fra nyopprettede målgrupper for den aktuelle forhandleren.

Ekskludere en kunde manuelt fra Shopify Audiences

Hvis du bruker en tredjepartsapp for personvern eller en kunde kontakter deg for å trekke seg fra deling av sine personopplysninger, må du ekskludere kunden manuelt i Shopify Audiences-appen.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.

  2. I seksjonen Installerte apper klikker du på Shopify Audiences-appen.

  3. Klikk på Personvern for medlemmer.

  4. Angi e-postadressen til kunden som ønsker å trekke seg i Målgruppemedlemmets e-postadresse.

  5. Klikk på Send inn.

En kunde som ekskluderes manuelt fjernes ikke fra målgrupper som allerede er opprettet, men opplysningene deres deles eller inkluderes ikke lenger i nye målgrupper.

Slå av datadeling

Du kan deaktivere deling av data i Shopify Audiences-appen.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.

  2. I seksjonen Installerte apper klikker du på Shopify Audiences-appen.

  3. Klikk på Innstillinger.

  4. Klikk Deaktiver i seksjonen Databidrag.

For å fortsette å opprette og eksportere nye målgrupper må du aktivere deling av data igjen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis