Shopify Audiences-rapportering

Du kan bruke informasjonen i rapportene til å spore påvirkningen av Shopify Audiences for bedriften din. Bruk informasjonen i rapportene som hjelp til å optimalisere ytelsene fra annonsekampanjer. Data i rapportene er basert på UTC-tid, og oppdateres daglig.

Finne Shopify Audiences-rapporter

Du finner tilgang til rapporter for følgende publikum:

Fordi publikum med lavere intensjon, høyere rekkevidde opprettes av Facebook og Google, er ikke rapporter tilgjengelig i Shopify Audiences-appen. Du finner rapporter for publikum med lavere intensjon, høyere rekkevidde i Facebook Ads- eller Google Ads-administratoren.

Steg

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Audiences fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Oversikt.

 5. Klikk på målgruppen du vil se en detaljert rapport for.

 6. Valgfritt: Klikk på datovelgeren for å velge et annet datointervall.

 7. Valgfritt: Hvis du vil se antall ikke-relaterte bestillinger som er ekskludert fra bestillings- og salgsberegninger for målgrupper, kan du holde markøren over Bestillinger og klikke Se mer.

 8. Valgfritt: For å se bestillinger som overlapper med andre målgrupper kan du klikk Andre målgrupper i seksjonen Løst overlapp.

Forstå Shopify Audiences-rapporter

Med publikumsrapporter blir det enklere å forstå effekten av å bruke Shopify Audiences for bedriften. Når de er tilgjengelige måler følgende nøkkelberegninger ytelsen til publikum:

 • Bestillinger
 • Salg
 • Gjennomsnittlig bestillingsverdi
 • Nye kunder
 • Mest solgte produkter

Eventuelle bestillingsoverlapp løses når bestillingen legges inn. Hvis en bestilling legges inn av en kunde som befinner seg i mer enn én målgruppe, blir bestillings- og salgsbeløpet delt likt mellom hver målgruppe. Hvis en kunde for eksempel befinner seg i fire målgrupper og legger inn én bestilling, tilskrives hver av målgruppene en fjerdedel av bestillings- og salgsbeløpet.

Beregningene i rapporten er definert som følger.

Beregningsdefinisjoner i Shopify Audiences-rapporter
Metrisk Definisjon
Bestillinger Det estimerte antallet bestillinger lagt inn av kunder i den valgte målgruppen. Bestillinger inkluderes hvis de legges inn mens en annonsekampanje kjører, og inntil syv dager etter at kampanjen avsluttes.
Salg Det estimerte salgsbeløpet fra bestillinger lagt inn av kunder i den valgte målgruppen. Salg inkluderes hvis de legges inn mens en annonsekampanje kjører, og inntil syv dager etter at kampanjen avsluttes.

Salgsverdien beregnes ved hjelp av følgende formel: Salg = bruttosalg (ekskludert gavekortsalg) - rabatter - pengemessige returer + skatter + fraktavgifter
Gjennomsnittlig bestillingsverdi Salgsbeløp delt på antall bestillinger lagt inn av kunder i den valgte målgruppen. Salg og bestillinger inkluderes hvis de legges inn mens en annonsekampanje kjører, og inntil syv dager etter at kampanjen avsluttes.
Nye kunder Det estimerte antallet nye kunder til butikken i den valgte målgruppen.
Mest solgte produkter De mest solgte produktene til kunder i den valgte målgruppen.

Attribusjon av bestillinger

Det brukes en unik attribusjonsmodell til å levere ytelsesrapportering for annonsekampanjer med eksporterte målgrupper. Målgruppeytelser spores ved å matche kundens e-postadresse fra bestillinger i butikken til e-postadresser for kjøpere i de eksporterte målgruppene som kan ha kjøpt produkter etter å ha sett en annonse. For å unngå vanlige begrensninger i annonsesporing, som sporing på tvers av enheter, bruker ikke rapportene såkalte view-through- eller click-through-attribusjonsmodeller.

En bestilling tilskrives en målgruppe når en kunde i den eksporterte listen legger inn en bestilling mens annonser som bruker målgruppelisten kjører, og inntil syv dager etter at annonsekampanjen avsluttes.

Hvis en bestilling legges inn av en kunde som befinner seg i et eksportert publikum, men kunden sannsynligvis ikke la inn bestillingen som et resultat av å ha sett annonsen, tilskrives ikke bestillingen et publikum. Disse bestillingene kalles ikke-relaterte bestillinger, og du finner dem i Shopify Audiences-rapportene. Ikke-relaterte bestillinger beregnes ved hjelp av statistisk prøvetaking for å gi et estimat av antall bestillinger kjøpere i et publikum sannsynligvis ville ha lagt inn uten å målrette mot dette publikummet i en annonsekampanje.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis