Shopify Audiences-rapportering

Du kan bruke informasjonen i rapportene til å spore påvirkningen av Shopify Audiences for bedriften din. Bruk informasjonen i rapportene som hjelp til å optimalisere ytelsene fra annonsekampanjer. Data i rapportene er basert på UTC-tid, og oppdateres daglig.

Finn Shopify Audiences-rapporter

Du finner oversiktsrapporten og detaljerte rapporter i Shopify Audiences-appen.

Finn oversiktsrapporten for Shopify Audiences

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Audiences fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Oversikt.

 5. Valgfritt: Klikk på datovelgeren for å velge et annet datointervall.

 6. Valgfritt: Klikk Sammenlign med forrige periode for å sammenligne informasjonen fra det valgte datointervallet med informasjon fra forrige periode.

Åpne en detaljert rapport for en målgruppe

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Audiences fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Oversikt.

 5. Klikk på målgruppen du vil se en detaljert rapport for.

 6. Valgfritt: Klikk på datovelgeren for å velge et annet datointervall.

 7. Valgfritt: Hvis du vil se antall ikke-relaterte bestillinger som er ekskludert fra bestillings- og salgsberegninger for målgrupper, kan du holde markøren over Bestillinger og klikke Se mer.

 8. Valgfritt: For å se bestillinger som overlapper med andre målgrupper kan du klikk Andre målgrupper i seksjonen Løst overlapp.

Shopify Audiences-rapporttyper

Følgende rapporter er tilgjengelige for Shopify Audiences:

 • En oversiktsrapport som hjelper deg å forstå den overordnede påvirkningen av Shopify Audiences for bedriften din.
 • En detaljert rapport som hjelper deg å forstå påvirkningen fra hver målgruppe på bedriften din.

Oversiktsrapport for Shopify Audiences

Oversiktsrapporten inneholder det totale antallet bestillinger og totalomsetningen tilskrevet eksporterte målgrupper for det valgte datointervallet.

Beregningene i rapportoversikten er definert som følger.

Definisjoner for rapportoversikten for Shopify Audiences
Metrisk Definisjon
Totalt antall bestillinger Det totale antallet bestillinger lagt inn av kunder fra alle målgrupper, inkludert arkiverte målgrupper. Det totale antallet bestillinger for hver enkelt målgruppe vises i målgruppelisten.
Totalomsetning Totalomsetningen for salg fra bestillinger lagt inn av kunder fra alle målgrupper. Totalomsetningen for hver enkelt målgruppe vises i målgruppelisten.

Totalomsetningsverdien beregnes ved hjelp av følgende formel: Totalomsetning = bruttosalg (ekskludert gavekortsalg) - rabatter - pengemessige returer + skatter + fraktavgifter

Detaljerte rapporter for Shopify Audiences

Følgende nøkkelberegninger er tilgjengelige for å måle ytelsene til hver av målgruppene:

 • Bestillinger
 • Salg
 • Gjennomsnittlig bestillingsverdi
 • Nye kunder
 • Mest solgte produkter

Eventuelle bestillingsoverlapp løses når bestillingen legges inn. Hvis en bestilling legges inn av en kunde som befinner seg i mer enn én målgruppe, blir bestillings- og salgsbeløpet delt likt mellom hver målgruppe. Hvis en kunde for eksempel befinner seg i fire målgrupper og legger inn én bestilling, tilskrives hver av målgruppene en fjerdedel av bestillings- og salgsbeløpet.

Beregningene i den detaljerte rapporten er definert som følger.

Definisjoner for beregninger i den detaljerte Shopify Audiences-rapporten
Metrisk Definisjon
Bestillinger Det estimerte antallet bestillinger lagt inn av kunder i den valgte målgruppen. Bestillinger inkluderes hvis de legges inn mens en annonsekampanje kjører, og inntil syv dager etter at kampanjen avsluttes.
Salg Det estimerte salgsbeløpet fra bestillinger lagt inn av kunder i den valgte målgruppen. Salg inkluderes hvis de legges inn mens en annonsekampanje kjører, og inntil syv dager etter at kampanjen avsluttes.

Salgsverdien beregnes ved hjelp av følgende formel: Salg = bruttosalg (ekskludert gavekortsalg) - rabatter - pengemessige returer + skatter + fraktavgifter
Gjennomsnittlig bestillingsverdi Salgsbeløp delt på antall bestillinger lagt inn av kunder i den valgte målgruppen. Salg og bestillinger inkluderes hvis de legges inn mens en annonsekampanje kjører, og inntil syv dager etter at kampanjen avsluttes.
Nye kunder Det estimerte antallet nye kunder til butikken i den valgte målgruppen.
Mest solgte produkter De mest solgte produktene til kunder i den valgte målgruppen.

Attribusjon av bestillinger

Det brukes en unik attribusjonsmodell til å levere ytelsesrapportering for annonsekampanjer med eksporterte målgrupper. Målgruppeytelser spores ved å matche kundens e-postadresse fra bestillinger i butikken til e-postadresser for kjøpere i de eksporterte målgruppene som kan ha kjøpt produkter etter å ha sett en annonse. For å unngå vanlige begrensninger i annonsesporing, som sporing på tvers av enheter, bruker ikke rapportene såkalte view-through- eller click-through-attribusjonsmodeller.

En bestilling tilskrives en målgruppe når en kjøper i den eksporterte listen legger inn en bestilling mens annonser som bruker målgruppelisten kjører, og inntil syv dager etter at annonsekampanjen avsluttes.

Hvis det legges inn en bestilling av en kjøper i en eksportert målgruppe, men kjøperen sannsynligvis ikke har lagt inn bestillingen som et resultat av å ha sett annonsen, vil ikke bestillingen bli tilskrevet en målgruppe. Disse bestillingene kalles ikke-relaterte bestillinger, og du finner dem i detaljerte rapporter. Ikke-relaterte bestillinger beregnes basert på statistisk prøvetaking for å gi et estimat av antall bestillinger som kjøpere i en målgruppe sannsynligvis ville ha lagt inn uten en målrettet annonsekampanje mot den samme målgruppen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis