Bruke publikum fra Shopify Audiences

Når du har konfigurert Shopify Audiences-appen og koblet til en annonseplattform opprettes og eksporteres publikum automatisk til annonsekontoen. Shopify Audiences-appen oppretter og eksporterer flere objektivbaserte publikumstyper som kan brukes i annonsekampanjer.

Hvordan Shopify Audiences-appen oppretter publikum

Shopify Audiences-appen bruker algoritmer drevet av data og egenskaper ved butikken din til å opprette en liste med potensielle kunder, kalt et publikum. Publikum inneholder potensielle kunder basert på hvor sannsynlig det er at de handler fra butikken din.

Bruke et publikum i annonsekampanjer

For å bruke et publikum i en annonsekampanje velger du det som mål når du oppretter en kampanje på annonseplattformen. Hvis du vil bruke filtre på publikummet kan du filtrere det på annonseplattformen.

Du kan bruke publikum for annonsekampanjer på følgende plattformer:

  • Facebook og Instagram
  • Google Søk, Google Shopping, Gmail, YouTube og Google Displaynettverk
  • Pinterest

Hvis du vil ha mer informasjon om å bruke publikum til å opprette annonsekampanjer kan du se dokumentasjonen for annonseplattformen:

Oppdateringer i opprettede publikum

Hvis et publikum brukes i en aktiv kampanje oppdateres listen med potensielle kunder automatisk hver 7. dag for å sikre best mulig annonseytelser. Syvdagersperioden starter på den dagen publikummet sist ble oppdatert. Kampanjene påvirkes ikke når oppdateringene utføres.

Hvis et publikum ikke brukes i en aktiv annonsekampanje gjøres det ingen oppdateringer i listen. Hvis du begynner å bruke et publikum i en aktiv kampanje mer enn 7 dager etter at den sist ble oppdatert, oppdateres listen innen 24 timer, og en ny 7-dagers oppdateringssyklus starter.

Typer publikum

Shopify Audiences-appen genererer følgende typer publikumslister:

Publikum med høyere intensjon, lavere rekkevidde

Publikummet Høyere intensjon, lavere rekkevidde inneholder en liste med de høyest rangerte potensielle kundene, og er ment for bruk i annonsekampanjer nederst i trakten.

Publikum med middels intensjon, middels rekkevidde

Publikummet Middels intensjon, middels rekkevidde inneholder en større liste med potensielle kunder for utvidet rekkevidde, og er ment for bruk i annonsekampanjer midt i trakten.

Publikum med lavere intensjon, høyere rekkevidde

Publikummet Lavere intensjon, høyere rekkevidde inneholder en stor liste med potensielle kunder, og er ment for bruk i annonsekampanjer øverst i trakten. Annonseplattformer oppretter et publikum ved å bruke publikummet Høyere intensjon, lavere rekkevidde som kilde.

Publikum med lavere intensjon, høyere rekkevidde for Facebook Ads

Publikummet Lavere intensjon, høyere rekkevidde for Facebook Ads er et tvillingpublikum som Facebook oppretter ved hjelp av publikummet Høyere intensjon, lavere rekkevidde som kilde. Shopify Audiences-appen har ikke tilgang til identiteten til potensielle kunder i tvillingpublikummet.

Shopify Audiences oppretter et Facebook-tvillingpublikum med følgende karakteristikker:

  • Publikummet inneholder 3 % av Facebook-brukere lokalisert i USA og Canada.
  • Publikummet har en estimert størrelse på 9,1 millioner.

Publikum med lavere intensjon, høyere rekkevidde for Google Ads

Publikummet Lavere intensjon, høyere rekkevidde for Google Ads er et publikum basert på lignende segment som opprettes av Google ved hjelp av publikummet Høyere intensjon, lavere rekkevidde som kilde. Shopify Audiences-appen har ikke tilgang til identiteten til potensielle kunder i publikummet basert på lignende segment.

Google oppretter automatisk et lignende segment med alle mulige områder når publikummet Høyere intensjon, lavere rekkevidde eksporteres til Google Ads-kontoen. Du kan bruke geolokasjonsbegrensninger når du oppretter annonsekampanjen for å få et estimat av publikumsstørrelsen for de lokasjonene du ønsker.

Publikum med lavere intensjon, høyere rekkevidde for Pinterest Ads

Publikummet Lavere intensjon, høyere rekkevidde for Pinterest Ads er et tvillingpublikum som Pinterest oppretter ved å bruke publikummet Høyere intensjon, lavere rekkevidde som kilde. Shopify Audiences-appen har ikke tilgang til identiteten til potensielle kunder i tvillingpublikummet.

Tvillingpublikummer på Pinterest kan hjelpe deg å finne nye kunder basert på kildepublikummet. Shopify Audiences oppretter automatisk et Pinterest-tvillingpublikum som inneholder 10 % av Pinterest-brukere lokalisert i USA.

Eksperimentere med Shopify Audiences

Ved å teste publikum i annonsekampanjene dine kan du øke sjansen for å få bedre annonseresultater. Du kan for eksempel prøve flere annonseplattformer for å finne ut hvor publikummene dine gir best resultater.

Hva som er best måte å bruke Shopify Audiences i markedsføring på, kan variere avhengig av hvilke taktikker du allerede vet fungerer godt for kampanjene dine.

Hvis du ser at taktikker øverst i trakten, som tvillingpublikum, fungerer godt, kan du vurdere å teste noe av dette:

Hvis du ser at taktikker midt i trakten, som vurderingskampanjer, fungerer godt, kan du vurdere å teste noe av dette:

Hvis du ser at taktikker nederst i trakten, som ny målretting, fungerer godt, kan du vurdere å teste noe av dette:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis