Referanseverdier i rapporter

Du kan sammenligne butikkens data mot referanseverdier for bestemte beregninger i Rapporter. Sammenligninger med referanseverdier vises bare i datadiagrammer, de er ikke tilgjengelige i datatabeller.

Trinn:

  1. Åpne en rapport med en referanseverdi.
  2. Klikk på menyen Sammenlign.
  3. Velg Referanseverdier.

Hvilke referanseverdier er tilgjengelige?

Referanseverdidata er tilgjengelig for følgende beregninger:

Rapporter og beregninger med tilgjengelige referanseverdier
Metrisk Referanseverdidata er tilgjengelig i følgende rapport Abonnementstilgang
Konvertering for nettbutikk Konvertering i nettbutikk over tid Basic-abonnement og høyere
Gjennomsnittlig bestillingsverdi Gjennomsnittlig bestillingsverdi over tid Shopify-abonnementet og høyere
Kundebevaringsrate Kohortanalyserapport Shopify-abonnementet og høyere
Tid til oppfylling Oppfyllelses-, frakt- og leveringstider Shopify-abonnementet og høyere
Tid til sending Oppfyllelses-, frakt- og leveringstider Shopify-abonnementet og høyere
Tid til levering Oppfyllelses-, frakt- og leveringstider Shopify-abonnementet og høyere

For hver referansemåling ser du tre tall som sammenligner din butikk med butikker som ligner på din. Disse tallene er: median, 25. persentil og 75. persentil. Disse verdiene er tilgjengelige med daglige verdier, og bare på aggregert nivå (dvs. at den overordnede konverteringen i nettbutikken er tilgjengelig, men ikke konvertering per kanal eller andre dimensjoner), unntaket er kundebevaringsraten, som er tilgjengelig på ukentlig, månedlig og kvartalsvis basis.

Vanlige uttrykk:

Rapporter og beregninger med tilgjengelige referanseverdier
Periode Definisjon
Median Verdien som representerer midtpunktet til butikker som ligner på deg (f.eks. 50 % av butikkene har en høyere verdi og 50 % har en lavere verdi enn median).
25. persentil Verdien som representerer den 25. persentilen av butikker som ligner på deg (dvs. 75 % av butikkene har en høyere verdi).
75. persentil Verdien som representerer den 75. persentilen av butikker som ligner på din (dvs. 25 % av butikkene har en høyere verdi).

Hvordan beregnes referanseverdier?

Referanseverdier beregnes basert på kohorter med butikker som ligner på din. Følgende faktorer vurderes for å definere likheter:

  1. Bestillingsvolum,
  2. Primært markedsland, og
  3. Produktkategorier som er solgt i løpet av de siste 30 dagene.

Hvem kvalifiserer for referanseverdier?

Du vil se referansemåling(er) for butikken hvis følgende betingelser er oppfylt:

  1. Du har solgt minst ett produkt i løpet av de siste 30 dagene med en tilordnet produktkategori (produktkategori brukes som inndata for å fastslå kohort for referanseverdi).
  2. Det er et tilstrekkelig antall lignende butikker i referanseverdikohorten til å beregne en meningsfylt referanseverdi. Det kan hende du ikke ser en referanseverdi hvis det ikke er et stort nok antall butikker som ligner på din (beregnes etter bestillingsvolum og bedriftens primærmarked).

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis