Oppkjøpsrapporter

Hvis butikken din har Basic Shopify-abonnementet eller høyere, har du tilgang til rapporter om butikkens brukertilegnelse. Rapportene om tilegnelse inkluderer følgende:

  • Økter over tid
  • Økter etter henviser
  • Økter etter sted.

Når du åpner en oppkjøpsrapport er dataene oppdatert pluss eller minus noen sekunder. Du kan åpne eller oppdatere rapporten på nytt for å vise nyere data.

Oppkjøpsrapporter er forskjellige fra salg etter trafikkhenvisningskilde-rapporten fordi oppkjøpsrapportene ikke viser konvertert salg eller antallet bestillinger – bare besøkende på nettstedet. Disse rapportene gjelder bare for nettbutikkens salgskanal.

Økter og besøkende

Antallet økter og besøkende er basert på informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små filer som lagres på en kundes enhet, for eksempel på en datamaskin eller smarttelefon, når de besøker nettbutikken din. En informasjonskapsel identifiserer enheten (den besøkende). En annen informasjonskapsel holder oversikt over lengden på økten.

En økt avsluttes etter 30 minutter uten aktivitet, og ved midnatt UTC. Ettersom den samme besøkende kan ha flere økter, er antallet økter vanligvis høyere enn antallet besøkende.

Når du er logget på Shopify-administrator på en enhet, blir ikke økter fra enheten regnet som nettbutikkøkter.

For eksempel: En kunde ser på produkter i butikken din i 20 minutter, og returnerer deretter til butikken to timer senere i ytterligere ti minutter. To økter og én besøkende rapporteres inn. Hvis vedkommende i stedet befinner seg i butikken din i 5 minutter, går og kommer tilbake 10 minutter senere, rapporteres dette som én økt og én besøkende.

Se oppkjøpsrapportene dine

Trinn:

  1. I Innhenting-seksjonen klikker du på rapporten du vil se.

Økter over tid

Økter over tid-rapporten viser antall besøkende og økter for tidsperioden.

Du kan velge en tidsenhet i Grupper etter-rullegardinmenyen for å kontrollere hvordan dataene grupperes.

Økter etter henviser

Økter etter henviser-rapporten viser deg hvorvidt de besøkende kommer til butikken direkte, via søk eller via en henviser.

Du kan se lignende informasjon på Oversiktspanelet, men Økter etter henviser-rapporten gir deg mer detaljert informasjon.

Økter etter sted

Rapporten økter etter sted viser deg hvilke land besøkende på nettstedet befinner seg i.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis