Kunderapporter

Hvis du har butikken din på et Shopify-, Advanced Shopify- eller Shopify Plus-abonnement, har du tilgang til detaljerte rapporter om kundene dine. Med følgende rapporter kan du få nyttig informasjon om kundene dine, inkludert deres gjennomsnittlige bestillingsantall, gjennomsnittlige bestillingsbeløp og forventet kjøpsverdi:

 • Kunder over tid
 • Førstegangssalg kontra returnerende kunde
 • Kunder etter sted
 • Returnerende kunder
 • Engangskunder
 • Analyse av kundekohort
 • Forventet forbruksnivå

Hvis butikken har Advanced Shopify eller Shopify Plus-abonnementet, har du også tilgang til følgende rapporter:

 • Risikokunder
 • Lojale kunder

På grunn av måten kunderapporter genereres på kan det hende de ikke viser all butikkaktivitet fra de siste 12 timene. Når du åpner rapporten Førstegangssalg kontra returnerende kunder er imidlertid dataene oppdatert, innenfor noen få sekunder. Du kan gjenåpne eller oppdatere rapporten for å vise nyere data.

Kunderapportene er begrenset til 250 000 kunder. Hvis du har behov for å få tilgang til kundedata for mer enn 250 000 kunder, kan du konfigurere og bruke Google Analytics. For å finne ut mer, gå til Samarbeid med Google Analytics. Du kan imidlertid eksportere alle kundene dine fra Kunder-siden i Shopify-administrator.

Dataene i kunderapportene er basert på hele bestillingshistorikken til nye kunder i rapporten, ikke bare bestillinger som er lagt inn i den valgte tidsperioden. Hvis du for eksempel åpner en rapport kun for november vil en ny kunde fra denne måneden likevel vises som en returnerende kunde dersom de har gjort sitt andre kjøp i desember.

Få tilgang til kunderapportene dine

Trinn:

 1. Klikk på Kategorier.
 2. Klikk på Kunder for å filtrere rapporter og bare vise kunderapporter.

Kunder over tid

Rapporten Kunder over tid viser hvor mange kunder som har lagt inn bestillinger i butikken.

Du kan velge en tidsenhet i Grupper etter-rullegardinmenyen for å kontrollere hvordan dataene grupperes.

Rapporttabellen viser to rader for hver tidsenhet der det finnes begge kundetyper: én for førstegangskunder, og én for returnerende kunder. En førstegangskunde er en kunde som har lagt inn sin første bestilling i butikken. En returnerende kunde er en kunde som har lagt inn en bestilling, og hvis bestillingshistorikk allerede inneholder minst én bestilling.

Du ser følgende data for hver enkelt tidsenhet:

 • Antall nye (førstegangs) kunder som la inn en bestilling i løpet av denne tiden. En slik kundegruppe kalles ofte en ny gruppe med kunder.
 • Antall returnerende kunder som la inn en bestilling i løpet av den tiden.

Førstegangssalg kontra returnerende kunde

Rapporten Førstegangssalg kontra returnerende kunder viser verdien av bestillinger som er lagt inn av førstegangs- og returnerende kunder.

Du kan klikke på Grupper etter for å velge hvilken tidsenhet du vil bruke for å vise totalomsetningen i diagrammet: time, dag, uke, måned, kvartal, år, time av dagen, dag i uken eller måned i året. Tidsenheten spesifiserer hvordan totalomsetningen grupperes.

Rapporttabellen viser to rader for hver tidsenhet der det finnes begge kundetyper: én for førstegangskunder, og én for returnerende kunder. En førstegangskunde er en kunde som har lagt inn sin første bestilling i butikken. En returnerende kunde er en kunde som har lagt inn en bestilling, og hvis bestillingshistorikk allerede inneholder minst én bestilling.

Du ser følgende data for hver enkelt tidsenhet:

 • antall bestillinger som er lagt inn av hver kundegruppe
 • verdien av bestillinger (totalomsetning) lagt inn av hver kundegruppe

Kunder etter sted

Rapporten Kunder etter plassering viser data for nye kunder organisert etter geografisk plassering. Nye kunder organiseres i henhold til geografisk plassering for standardadressen deres i Shopify-administrator.

For hvert geografiske område finner du:

 • antall nye kunder som la inn sin første bestilling i løpet av den valgte tidsperioden
 • totalt antall bestillinger som disse kundene har lagt inn siden den første bestillingen
 • det totale beløpet de har brukt, inkludert avgifter, rabatter, frakt og eventuelle refusjoner

Totalsummene Bestillinger og Beløp brukt til dato er basert på hele bestillingshistorikken til nye kunder i rapporten, ikke bare bestillinger som er lagt inn i den valgte tidsperioden.

Returnerende kunder

Rapporten Returnerende kunder viser data om alle kunder hvis bestillingshistorikk inneholder to eller flere bestillinger.

Du ser følgende informasjon om hver enkelt kunde:

 • navn
 • e-postadresse
 • hvorvidt vedkommende gikk med på å godta markedsføring når de la inn den siste bestillingen
 • datoen for den første bestillingen
 • datoen for den nyeste bestillingen
 • antallet bestillinger vedkommende har lagt inn
 • det totale beløpet de har brukt, inkludert avgifter, rabatter, frakt og eventuelle refusjoner

Engangskunder

Rapporten Éngangskunder viser data om alle kunder hvis bestillingshistorikk bare inneholder én bestilling.

Du ser følgende informasjon om hver enkelt kunde:

 • navn
 • e-postadresse
 • hvorvidt vedkommende gikk med på å godta markedsføring når de la inn den siste bestillingen
 • datoen for den første bestillingen deres.
 • antall bestillinger vedkommende har lagt inn, som er 1
 • verdien av bestillingen, inkludert avgifter, rabatter, frakt og eventuelle refusjoner

Analyse av kundekohort

Rapporten Kundekohortanalyse viser data om kundeanskaffelse og -bevaring. En kohort defineres som en gruppe med kunder som har lignende egenskaper. For rapporten Kundekohortanalyse grupperes kundene i kohorter basert på datoen for deres første bestilling.

Du kan bruke denne rapporten for å finne ut hvilke kunder som har gjort gjentatte kjøp for å identifisere de mest verdifulle kundene. Denne informasjonen kan du bruke til å ta beslutninger om ny målretting mot kunder, hvilke kunder som skal målrettes mot og hvilke kunder som har en lavere verdi.

Kundekohortanalysen inneholder følgende rapporter:

Kohortanalysetabell

Tabellen for kohortanalyse viser data om nylige kjøp etter kunder basert på når de gjorde sitt første kjøp. Hver rad representerer en kohort av kundene som gjorde sitt første kjøp i samme tidsperiode. Den første kolonnen viser kohortens navn, basert på uke, måned eller kvartal for deres første kjøp. Den andre kolonnen viser summen for den valgte beregningen for hver kohortrad. Resten av kolonnene viser den valgte beregningen over uker, måneder eller kvartaler siden anskaffelsen av den opprinnelige kohorten.

La oss for eksempel si at din kunde John gjorde sitt første kjøp i februar 2022. John gjorde så et nytt kjøp i juni 2022, og et i september 2022. I en månedlig kohortanalyse for 2022 vil John befinne seg i februar-kohorten, og telles som gjentagende kunde i måned 4 og måned 7.

Du kan tilpasse rapporten på følgende måter:

 • endre tidsperioden kohortene grupperes etter
 • endre tidsperioden rapporten viser
 • endre hvilken beregning som vises, inkludert antall kunder, kundebevaringsrate, bruttosalg, nettosalg eller gjennomsnittlig bestillingsverdi

Diagram med bevaringsrate

Diagrammet Bevaringsrate viser bevaringsraten for alle førstegangskundene i tidsperioden rapporten viser. Du kan også vise følgende sammenligninger:

 • Sammenligning mot forrige periode
 • Sammenligning mot forrige år
 • Sammenligning mellom kohorter

Du kan også vise bevaringsraten for kunder i alle kohorter for den valgte tidsperioden, eller velge en enkeltkohort du ønsker å vise bevaringsraten for.

Detaljer om kohortanalysen

Du finner kohortanalysedetaljer ved å klikke på Alle, eller en bestemt tidsperiode i Kohort-kolonnen. Her finner du følgende detaljer for hver kohort:

 • brutto- og nettosalg for den valgte kohorten
 • gjennomsnittlig bestillingsverdi og gjennomsnittlig antall bestillinger per kunde i kohorten
 • totalt antall nye eller returnerende kunder og deres totale antall bestillinger
 • de mest populære produktene som er solgt til kunder i den valgte kohorten
 • de beste markedsføringskanalene som er ansvarlig for å drive kohortens kunder til virksomheten din
 • de mest populære salgskanalene som behandlet kohortens bestillinger
 • en oversikt over forventet forbruksnivå for kohorten
 • et forhold mellom salg fra éngangs- og abonnementskjøp
 • de beste geografiske plasseringene for kunder i denne kohorten

Bruke kohortanalyserapporten til kundesegmentering

Du kan bruke data fra rapporten Kundekohortanalyse til å opprette kundesegmenter fra kundekohorter med høy verdi.

Hvis kundekohorten for juni 2022 for eksempel indikerer høy bevaring, kan du opprette et kundesegment ved å bruke First_order_date BETWEEN 2022-06-01 AND 2022-06-30 .

Finn ut mer om kundesegmentering.

Forventet forbruksnivå

Rapporten Forventet forbruksnivå viser den forventede verdien for hver kunde i den valgte kohorten. Denne rapporten hjelper deg å målrette mot kunder som er en del av kohortene med høyest verdi. Du finner følgende detaljer for hver kunde i kohorten:

 • kundenavnet
 • det forventede forbruksnivået
 • status for e-postabonnement
 • datoen kunden la inn sin siste bestilling
 • antallet bestillinger vedkommende har lagt inn
 • det totale beløpet de har brukt, inkludert avgifter, rabatter, frakt og eventuelle refusjoner

Finn ut mer om hvordan forventede forbruksnivåer beregnes.

Risikokunder

Du har tilgang til Risikokunde-rapporten dersom du har butikken din på et Advanced Shopify- eller Shopify Plus-abonnement.

Rapporten Risikokunder viser data om alle returnerende kunder som er i faresonen.

En kunde er i faresonen dersom vedkommende er estimert til å ha en middels sannsynlighet for å returnere for å legge inn en ny bestilling i butikken og ikke har lagt inn en bestilling på en stund.

Shopify bruker en maskinlæringsmodell for å fastslå sannsynligheten for at en kunde kommer tilbake for å kjøpe en vare i løpet av de neste 90 dagene.

Ved å vite hvilken av kundene dine som er i faresonen, kan du skreddersy eller målrette markedsføringen. Du kan for eksempel tilby kundene dine en rabatt for å oppfordre dem til å kjøpe fra deg igjen.

I denne rapporten ser du følgende informasjon om hver enkelt kunde:

 • navn
 • e-postadresse
 • hvorvidt vedkommende gikk med på å godta markedsføring når de la inn den siste bestillingen
 • datoen for den første bestillingen
 • datoen for siste bestilling.
 • antallet bestillinger vedkommende har lagt inn
 • det totale beløpet de har brukt, inkludert avgifter, rabatter, frakt og eventuelle refusjoner

Lojale kunder

Du har kun tilgang til Lojale kunder-rapporten hvis du har butikken din på et Advanced Shopify- eller Shopify Plus-abonnement.

Rapporten Lojale kunder viser data om alle returnerende kunder som er lojale.

En kunde er lojal dersom vedkommende er estimert til å ha en høy sannsynlighet for å returnere for å legge inn en ny bestilling med butikken din og de har lagt inn flere bestillinger enn den gjennomsnittlige kunden. Dette kan være nyttig i markedsføringstiltakene dine. For eksempel kan markedsføring av produkter med høy margin til lojale kunder være en effektiv tilnærming.

Du ser følgende informasjon om hver enkelt kunde:

 • navn
 • e-postadresse
 • hvorvidt vedkommende gikk med på å godta markedsføring når de la inn den siste bestillingen
 • datoen for den første bestillingen
 • datoen for siste bestilling.
 • antallet bestillinger vedkommende har lagt inn
 • det totale beløpet de har brukt, inkludert avgifter, rabatter, frakt og eventuelle refusjoner

Tilpass kunderapportene

Hvis butikken din er på Advanced Shopify- eller Shopify Plus-abonnement, kan du bruke filtrerings- og redigeringsfunksjonene til å tilpasse rapportene om kundene dine.

Følgende er et eksempel på noen av filtrene og kolonnene som er tilgjengelige der dette er aktuelt.

Filtre for kunderapportene

Kunde

 • Kunde-e-post – E-postadressen som er tilknyttet en kunde.
 • Kundenavn – Kundens for- og etternavn.

Kundeegenskaper

 • Godtar markedsføring – Hvorvidt kunder gikk med på å godta markedsføring når de la inn den siste bestillingen.
 • Er engangs – Kunder med en bestillingslogg som kun har én bestilling.
 • Returnerer – Kunder med en bestillingslogg som inneholder mer enn én bestilling.

Kundesegment

 • Er i faresonen – Kunder som er en tilbakevendende kunde og er estimert til å ha en middels sannsynlighet for retur, men som ikke har lagt inn en bestilling på en stund.
 • Er i dvale – Kunder som det er lite sannsynlig at kommer til å returnere for å foreta et nytt kjøp.
 • Er lojale – Tilbakevendende kunder som er estimert til å ha høy sannsynlighet for å returnere, og har lagt inn flere bestillinger enn den gjennomsnittlige kunden.
 • Er lovende – Kunder som er estimert til å ha en høy sannsynlighet for å returnere og bli en lojal kunde.

Steder

 • By/land/region – By, land og region for kunder, basert på standardadressen i Shopify-administrator.

Kolonner for kunderapportene

Kunde

 • Kunde-e-post – E-postadressen som er tilknyttet en kunde.
 • Kundenavn – Kundens for- og etternavn.
 • Kunder – Totalt antall førstegangs- og returnerende kunder som la inn en bestilling i løpet av den valgte tidsperioden.

Kundeegenskaper

 • Godtar markedsføring – Hvorvidt kunder gikk med på å godta markedsføring når de la inn den siste bestillingen.
 • Er engangs – Kunder med en bestillingslogg som kun har én bestilling.
 • Returnerer – Kunder med en bestillingslogg som inneholder mer enn én bestilling.

Kundesegment

 • Er i faresonen – Kunder som er en tilbakevendende kunde og er estimert til å ha en middels sannsynlighet for retur, men som ikke har lagt inn en bestilling på en stund.
 • Er i dvale – Kunder som det er lite sannsynlig at kommer til å returnere for å foreta et nytt kjøp.
 • Er lojale – Tilbakevendende kunder som er estimert til å ha høy sannsynlighet for å returnere, og har lagt inn flere bestillinger enn den gjennomsnittlige kunden.
 • Er lovende – Kunder som er estimert til å ha en høy sannsynlighet for å returnere og bli en lojal kunde.

Første bestilling

 • Første bestilling (dag/måned/uke/år) – Datoen for en kundes første bestilling.

Siste bestilling

 • Siste bestilling (dag/måned/uke/år) – datoen for en kundes siste bestilling.

Steder

 • By/land/region – By, land og region for kunder, basert på standardadressen i Shopify-administrator.

Bestillinger

 • Beløp brukt – totalbeløpet kundene har brukt, inkludert avgifter, rabatter, frakt og eventuelle refusjoner. La oss for eksempel si at en kunde har bestilt to varer til 50 USD fra butikken, ikke betalt noen avgifter, fått 10 % rabatt på en av varene, brukt 10 USD i frakt og fått en 7 USD refusjon for en fraktforsinkelse. I dette eksempelet beregnes Totalt brukt til dato til 50 + 45 + 10 -7, og totalsummen blir $98.
 • Bestillinger – antall bestillinger en kunde har lagt inn.
 • Beløp brukt per bestilling – det gjennomsnittlige beløpet kunder har brukt på tvers av alle bestillingene sine. Det beregnes ved å dele kundens totale brukte beløp på totalt antall bestillinger.

Tidspunkt

 • Dag/måned/uke – Dagen, måneden og uken i bestillingen.

Eksempel tilpasning: Lag en e-postkampanje for returnerende kunder

Hvis du vil bruke en e-postkampanje for å oppfordre returnerende kunder til å gjøre et nytt kjøp kan du tilpasse rapporten Returnerende kunder slik at den bare viser returnerende kunder som har godtatt å motta markedsføring.

Slik oppretter du rapporten for dette eksemplet:

 1. Klikk på Kategorier.
 2. Klikk på Kunder for å filtrere rapporter og bare vise kunderapporter.
 3. Klikk på Returnerende kunder.
 4. Fra rapporten Returnerende kunder klikker du på Administrer filtre.
 5. Klikk på Legg til filter.
 6. Velg Godtar markedsføring og velg Ja i Søk.
 7. Klikk på Bruk filtre.

Rapporten er nå begrenset til returnerende kunder som godtar markedsføring.

Du kan deretter eksportere rapporten til en CSV-fil, og du kan bruke alle e-postadressene i filen for e-postkampanjen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis