finansrapporter

Du kan se finansiell informasjon om bedriften din i finansrapportene.

Rapporter-siden kan du filtrere etter Kategorier > Økonomi for å vise en liste med økonomirapporter. For å vise et sammendrag og finne mer detaljerte økonomirapporter kan du klikke på rapporten Sammendrag.

Når du åpner en finansrapport, er dataene oppdatert, med en forsinkelse på opptil omtrent 1 minutt. Du kan åpne eller oppdatere rapporten på nytt for å vise nyere data.

Fakturaer og avgifter

Hvis du leter etter informasjon om kontoregningene og avgiftene dine på Shopify, kan du se kontologgen i Faktura-delen av Faktura-siden i Shopify-administrator.

Økonomikategorifilter på Rapporter-siden

Du finner en liste over økonomirapporter på Rapporter-siden ved å filtrere etter Kategori > Økonomi. I rapportlisten finner du rapportsiden Sammendrag og andre nøkkelrapporter.

Rapporten Totalomsetning viser antall bestillinger for tidsperioden, og organiserer bestillingene i transaksjoner som salg, returer og fraktantall.

Rapporten Betalinger viser antall pengetransaksjoner på tvers av alle betalingsleverandører (Shopify Payments, manuelle betalinger, gavekort og så videre), inkludert både betalinger og refusjoner. Den detaljerte økonomirapporten Betalinger grupperer transaksjoner etter betalingsleverandør.

Økonomisammendrag-side

Oppsummeringssiden Økonomi viser en oversikt over salg, betalinger, gjeld og bruttofortjeneste for den valgte tidsperioden. Hver seksjon har koblinger til relaterte rapporter.

Vis siden for økonomisammendrag

Trinn:

 1. Gå til Analyse > Rapporter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Kategorier.
 3. Klikk på Økonomi for å filtrere rapporter og bare vise økonomirapporter.
 4. Klikk på rapporten Sammendrag i kolonnen Navn.
 5. Valgfritt: Velg en kanal, og velg en tidsperiode.

Hvis du fjerner en kanal, vises den ikke i kanallisten. Du kan imidlertid fremdeles se historiske data for den fjernede kanalen ved å velge Alle kanaler.

Salgsoversikt

I Salg-delen kan du se en oversikt over salgsøkonomirapportene. Den har også koblinger til alle de andre salgsøkonomirapportene:

 • Bruttosalg-rapport
 • Rabatt-rapport
 • Retur-rapport
 • Nettosalg-rapport
 • Frakt-rapport
 • Skatterapport

Hver av disse andre salgsøkonomirapportene fokuserer på en spesifikk beregning fra Salg-rapporten.

Oversikt over betalinger

Betalinger-delen viser en oversikt over økonomirapporter for betalinger. Den inneholder også en kobling til en separat betalingsrapport for hver betalingsmåte kundene har benyttet seg av.

Oversikt over gjeld

I Gjeld-delen ser du en oversikt over gavekortsalg og tips for det valgte datointervallet.

I denne delen viser Gavekortsalg totalomsetningen av gavekort, som er pålydende verdien av solgte gavekort minus eventuelle rabatter som ble benyttet på salgstidspunktet.

Utestående saldo for gavekort viser den totale utestående balansen av gavekort som ble solgt eller utstedt.

Tips viser den totale verdien av mottatt tips.

Oversikt over bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste-delen viser en oversikt over nettosalg, kostnader og fortjeneste. I denne delen viser Nettosalg uten registrert kostnad nettosalg der kostnaden ikke ble registrert ved salgstidspunktet. Nettosalg med registrert kostnad viser nettosalg der kostnaden ble registrert ved salg. Tilsammen blir disse totalt nettosalg for det valgte datointervallet.

Bare Nettosalg med registrert kostnad er inkludert i Kostnaden for solgte varer-rapporten, og teller mot bruttofortjenesten.

Salgsøkonomirapport

Finansrapporten Salg inkluderer verdiene du sannsynligvis vil ha bruk for når du utfører bokføringen, for eksempel nettosalg. Rapporten viser hvert salg og hver retur som ble gjort i butikken din i den valgte tidsperioden, sortert etter dato.

Hvis en bestilling inneholder flere produkter, vises hvert produkt i rapporten som et separat salg eller retur i tillegg til fraktkostnader. Du kan se detaljene for en bestilling ved å klikke på ordrenummeret.

For hvert salg eller retur viser økonomirapporten:

Beskrivelse av vilkår for salgsrapport
  Definisjon
Dato Dato for salg eller retur.
Bestill Bestillingen som salget eller avkastningen er knyttet til.
Produkt Produktet som salget eller avkastningen er knyttet til.
Bruttosalg Tilsvarer produktets salgspris x bestilt antall.

Bruttosalg inkluderer ikke rabatter, returer, avgifter eller frakt.
Rabatter Tilsvarer produktrabatt + produktets proporsjonale andel av en rabatt i en full handlekurv.

Rabatt-verdien kombinerer eventuelle rabatter på enkeltprodukter med produktets andel av en handlekurv. Rabatter vises som en negativ verdi på datoen da bestillingen ble lagt inn.
Returer Verdien av varer som kunden returnerte til forhandleren. Returer vises som et negativt tall på datoen da returen forekom.

Refunderte fraktomkostninger og avgiftene deres vises ikke i Retur-kolonnen. De vises som negative verdier i Frakt- og Avgift-kolonnene.
Nettosalg Tilsvarer bruttosalg - rabatter - returer.

Nettosalg omfatter ikke fraktomkostninger eller avgifter. Det er et positivt tall for et salg på den datoen da en bestilling ble lagt inn, og et negativt tall for en retur på den datoen en bestilling ble refundert.
Skatter Avgifter knyttet til et salg eller en retur. Det er et positivt tall for et salg på datoen da en bestilling ble lagt inn, og et negativt tall for en retur på den datoen en bestilling ble refundert.
Frakt Fraktomkostninger knyttet til et salg eller en retur. Det er et positivt tall for et salg på datoen da en bestilling ble lagt inn, og et negativt tall for en retur på den datoen en bestilling ble refundert.
Totalomsetning Tilsvarer bruttosalg - rabatter - returer + avgifter + fraktkostnader.

Totalomsetning er et positivt tall for et salg på datoen da en bestilling ble lagt inn, og et negativt tall for en retur på den datoen en bestilling ble refundert.

Økonomirapport for rabatter

Denne rapporten omfatter rabattene som kunder har mottatt ved hjelp av rabattkoder i kassen. Rapporten omfatter også rabatter som du har lagt til i kassen, i Shopify POS.

Rapporten inneholder følgende informasjon:

Definisjon av betingelser for finansrapporter for rabatter
  Definisjon
Ordrelinjerabatter Rabatter som ble benyttet for et enkelt produkt i en bestilling.
Rabatter på bestillingsnivå Rabatter som ble brukt for en hel bestilling.

Rabatter er ikke knyttet til Sammenlign med-priser.

Økonomirapport for avgifter

Avgifter-rapporten viser salgsavgifter som ble lagt inn i salget ditt i den valgte tidsperioden.

Hver rad i rapporten viser en avgiftstype, prisen og totalbeløpet som ble belastet i den valgte tidsrammen.

Rapporten fastslår landet og regionen basert på destinasjonen for salg, så den kan vise informasjon om destinasjonen selv for rettskretser med opprinnelsesbaserte merverdiavgifter. For å fastslå destinasjonen brukes leveringsadressen. Hvis leveringsadressen ikke kan fastslås, brukes fakturaadressen. Hvis fakturaadressen ikke kan fastslås, brukes adressen til utsalgsstedet.

Definisjon av vilkår for avgiftsfinansrapport
  Definisjon
Kanal Markedsplasskanalen der salgene oppstod, om noen.
Land

Landet til skattesatsen.

For rettskretser med opprinnelsesbaserte for avgifter, for eksempel California, vises destinasjonen foreløpig i stedet for landet som avgiften gjelder for.

Område

Staten eller provinsen av skattesatsen.

For rettskretser med opprinnelsesbaserte avgifter, for eksempel California, vises destinasjonen for øyeblikket i stedet for regionen som avgiften gjelder for.

Navn Skattesatsnavnet.
Sats Skattesatsen i prosent.
Lagret etter kanal Hvilke avgifter som er rapportert på dine vegne av en markedsplasskanal. Det er tre mulige verdier for denne kolonnen:
 • Arkivert indikerer at markedsplasskanalen er ansvarlig for å rapportere inn avgifter på dine vegne.
 • Ikke arkivert indikerer at markedsplasskanalen ikke er ansvarlig for å rapportere inn avgifter.
 • Uspesifisert indikerer at ansvarsforholdene til markedsplasskanalen ikke kunne bestemmes. Gå gjennom disse transaksjonene for å finne ut om markedsplasskanalen er ansvarlig for å rapportere inn avgifter.
Hvis en markedsplasskanal ikke ble brukt for å gjøre salget, er salget oppført som Ikke rapportert eller Uspesifisert.
Beløp Salgsavgifter som ble benyttet i løpet av den valgte tidsrammen. For eksempel, hvis du hadde 100 dollar i salg og lagt til en bestemt 7 % omsetningsavgift, viser beløpet 7 dollar.

Last ned en forbedret rapport for omsetningsavgift

Den forbedrede rapporten for omsetningsavgift viser et detaljert sammendrag av salgs- og avgiftsinformasjon for bestillinger i USA. Du kan eksportere et regneark med kommaseparerte verdier (CSV) for salgs- og avgiftsinformasjon fra Analyse > Rapporter > Skatter.

Denne CSV-eksporten er bare tilgjengelig for butikker som bruker Shopify Tax i USA.

Trinn:

 • Gå til Analyse > Rapporter fra Shopify-administrator.

 • Klikk på rapporten Skatter. Du kan også gå til Skatter-rapporten ved å gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter > USA.

 • Valgfritt: Velg en kanal, og velg en tidsperiode.

 • Klikk på nedlastingsknappen for å generere CSV-filen.

Merk: Hvis tiden løper ut mens CSV-filen eksporteres, bør du prøve å velge et kortere datointervall, oppdatere siden eller prøve igjen senere.

Økonomirapport for betalinger

Økonomirapporten Betalinger viser butikkens betalingstransaksjoner for den valgte tidsperioden.

Kundenes betalinger grupperes etter transaksjoner som har følgende til felles:

Transaksjonsgruppering for betalingsfinansieringsrapport
  Definisjon
Betalingsmetode Betalingsmåten kundene brukte. Hvis du markerer en bestilling som betalt og velger Annet som betalingsmåte, vise rapporten betalingsmåten som Manuell.
Hurtigkasse Hurtigkassen kundene brukte, hvis det er aktuelt, for eksempel Shop Pay eller Apple Pay.
Kredittkort Kredittkorttypen som kundene brukte, dersom det er aktuelt.
Salgskanal Navnet på kanalen eller appen som kunden brukte til å legge inn bestillingen, for eksempel Nettbutikk eller Kjøp-knapp. For salg som oppsto som bestillingsutkast, viser rapporten Bestillingsutkast. Hvis det ble benyttet en app som ikke har noe navn, viser rapporten Andre.

For hver gruppe med transaksjoner viser rapporten:

Definisjon av betalingsvilkår for finansrapport
  Definisjon
Transaksjoner Antall betalingstransaksjoner.
Bruttobetalinger Beløpet som betales av transaksjonene før refusjoner.
Tilbakebetalinger Totalbeløpet som refunderes på tvers av transaksjonene.
Nettobetalinger Tilsvarer Totalt innbetalt beløp – totalbeløpet som har blitt refundert.

Du har også en innbetalingsrapport for hver betalingsmåte kundene har brukt. Du har tilgang til disse betalingsrapportene fra Betalinger-delen av økonomisammendraget.

Kansellerte betalinger

Hvis en betaling har blitt autorisert, men avbestilles før betalingen kan hentes, vises et positivt beløp og et tilsvarende negativt beløp i salgsrapportene. Det positive beløpet vises fordi en bestilling ble lagt inn. En refusjon vises for å balansere rapportene. Det vises imidlertid ikke noe i innbetalingsøkonomirapportene fordi du ikke mottok noen innbetaling.

Økonomirapport for gjeld

Økonomirapporten Gjeld viser salg av gavekortprodukter og tips for kanalene og datointervallet du oppga.

Forpliktelser krever ofte spesialbehandling i regnskapet.

Salgsrapport for gavekort

salg av gavekort-rapporten viser følgende informasjon:

Definisjon av salgsrapportvilkår for gavekort
  Definisjon
Dato Datoen gavekortet ble solgt.
Bestill Ordrenummeret for salget.
Kunde Navnet på kunden.
Gavekortverdi Verdien på gavekortet.
Rabatter Rabatten som gjelder for salget av gavekortet.
Totalomsetning Gavekortverdi – rabatter.

Rapporten Gavekortsaldo viser den daglige saldoen for alle gavekorttransaksjoner, inkludert følgende informasjon:

Definisjon av begreper i rapporten for gavekortsaldo
  Definisjon
Dato Datoen.
Inngående balanse Startsaldoen på gavekort på begynnelsen av dagen.
Utstedt verdi Verdien av gavekort som er utstedt den dagen.
Salgsverdi Verdien av gavekort som selges den dagen.
Deaktivert verdi Verdien av gavekort som ble deaktivert den dagen.
Innløst verdi Beløpet til gavekort som ble innløst i løpet av dagen.
Refundert verdi Antall betalinger som opprinnelig ble betalt med gavekort og deretter refundert i løpet av dagen. Dette inkluderer beløpene fra gavekortrefusjoner grunnet mislykkede transaksjoner.
Justert verdi Tilgjengelig for: Shopify Plus
Verdien av manuelle justeringer som gjøres på gavekort i løpet av dagen.
Utgående balanse Den utgående saldoen på alle utstedte og solgte gavekort på slutten av dagen.
Nettoendring Forskjellen mellom startsaldoen og den avsluttende saldoen.

Gavekortbeløp i rapportene

Gavekort vises et par forskjellige steder i rapportene din. Spesifikke kriterier bestemmer hvor de registreres.

Når du utsteder et gavekort fra Shopify-administrator:

 • Det registreres ikke som salg i noen rapport eller beløpet for totalomsetning i Start-sidepanelmenyen.

Når du selger et gavekort:

 • Det registreres ikke i noen salgsrapport eller i beløpet for totalomsetning i Start-sidepanelmenyen.
 • Det er inkludert i økonomirapporten for gavekortsalg.
 • Beløpet som ble betalt for gavekortet inkluderes i Betalinger-økonomirapporten under betalingsmåten kunden brukte, f.eks. Visa eller Kontant.

Når en kunde bruker et gavekort til å kjøpe noe fra butikken din:

 • Det inkluderes i salgsrapporter. Den fulle verdien til varen registreres som salg. En t-skjorte til 20 dollar, der 5 dollar av kjøpet ble betalt med et gavekort, vil for eksempel vises som et salg på 20 dollar.
 • Beløpet som betales av eller refunderes til et gavekort er inkludert i Betalinger-økonomirapporten som en gavekortoppføring.
 • Beløpet betalt med gavekort trekkes fra gavekortsaldoen, som vises i økonomirapporten Gavekortsaldo.

Når et gavekort utløper:

 • Eventuell utestående saldo på gavekortet vil fortsatt telle mot den utestående gavekortsaldoen, som vises i rapporten Gavekortsaldo.

Når du deaktiverer et gavekort:

 • Eventuell utestående saldo på gavekortet nullstilles og fjernes fra den utestående gavekortsaldoen i økonomirapporten Gavekortsaldo. Denne justeringen gjelder fra datoen kortet deaktiveres og påvirker ikke historiske data.
 • Det kan ta inntil 24 timer før deaktiverte verdier vises i rapporten Gavekortsaldo.

Tipsrapport

Tips-rapporten viser tipsbeløpet som er opptjent av personalmedlemmer og nettbutikk-salgskanalen i løpet av tidsperioden.

Definisjon av begreper i tipsrapporten
Kolonne Definisjon
Salgskanal Kanalen kunden brukte for å tipse. Dette er enten Point of Sale for tips betalt i butikk, eller nettbutikk for tips innhentet på nett.
Navn på personale Navnet på personalmedlemmet som behandlet tips. Tips innhentet gjennom nettbutikken vil vises som n/a.
Tips Tipsbeløpet.

Forstå totalomsetning

Den totale salgsverdien tilsvarer bruttosalg – rabatter – returnerer + avgifter + frakt.

Det samme totale salg-beløpet som vises i økonomirapporten vises også i oversikt-seksjonen på Shopify-startsiden for å vise kontantstrømmen din raskt. Siden beløpet for totale salg inkluderer returer, kan dette vises som en negativ verdi. Hvis du for eksempel har flere returer enn salg på en dag, vil det totale salgsbeløpet for denne dagen være negativt.

Avvik mellom økonomirapporter for salg og innbetalinger

Det er et par grunner til at økonomirapportene Salg og betalinger kan vise ulike tall:

 • Økonomirapporten Salg viser informasjon som er spesifikk for bestillinger som er lagt inn, mens økonomirapporten Betalinger viser informasjon om betalinger fra kundene. Det kan være forskjeller mellom verdiene som vises i hver rapport, for eksempel dersom kunder har lagt inn bestillinger, men betalingen ennå ikke er registrert.

 • Siden rapporter viser data basert på tidsrammer, kan det hende at en bestilling ble lagt inn i en annen tidsperiode enn den betalingen ble gjort i. Hvis kunden for eksempel har lagt inn en bestilling i mai og betalt for den i juni, vises bestillingen i Økonomirapporten Salg for mai mens betalingen vises i Økonomirapporten Betalinger for juni.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis