Markedsføringsrapporter

Du kan bruke markedsføringsrapportene for å se hvor effektiv markedsføringen er, og for å finne ut mer om konverteringene. En konvertering skjer når en som er inne på nettbutikken din blir en betalende kunde.

Markedsføringsrapportene kan hjelpe deg med å forstå hva som leder kundene inn i nettbutikken, og hva som gjør dem til betalende kunder. Rapportene kan vise hvilken av markedsføringskanalene som resulterer i høyest antall kunder og de mest verdifulle kundene, basert på samhandlingen med nettbutikken.

Rapportene oppsummerer informasjon fra alle kanalbestillingene til nettbutikken. For å se besøk eller konverteringsinformasjon om en enkelt bestilling, kan du se Konverteringssporing.

Hvis du vil se rapporter for resultatet av markedsføringskampanjene som bruker markedsføringsapper, kan du se Rapporter for markedsføringsaktivitet.

Se markedsføringsrapportene dine

Trinn:

 1. Klikk på Kategorier.
 2. Klikk på Markedsføring for å filtrere rapporter og bare vise markedsføringsrapporter.

Hvis du vil ha mer markedsføringsinnsikt i kampanjer du oppretter i Shopify, kan du se markedsføringsresultater i Shopify.

Henvisninger og interaksjoner

Metoden en kunde bruker til å komme inn i butikken, kalles referenten. En referent kan for eksempel være et søk eller en kobling fra annonser, e-poster eller nettsteder. Hvis du vet hvilken referent kunden har brukt, kan du tilskrive salg til denne referenten. Dette er en vanlig måte å analysere og tildele salg på.

En kunde kan imidlertid besøke butikken flere ganger, og som et resultat av ulike referenter. Derfor kategoriseres referentene som første samhandling eller siste samhandling:

 • Referenten som introduserte en kunde til butikken din, er kategorisert under første samhandling.

 • Referenten som kunden brukte like før vedkommende la inn en bestilling, er kategorisert under siste samhandling.

Eksempel: Ragnar klikker på en Facebook-annonse som tar han til butikken din for første gang, og han kjøper umiddelbart et av produktene dine. Referenten er Facebook for både den første og den siste samhandlingen. Annonsen din får anerkjennelse som er årsaken til salget.

Eksempel: Kiara søker på Google og finner en kobling til butikken for et produkt som hun liker. Hun besøker butikken flere ganger i løpet av uken for å bla gjennom andre produkter, og registrerer seg for et nyhetsbrev, men hun kjøper ikke noe. Den påfølgende uken sender du ut e-postmarkedsføring til henne. Hun klikker på koblingen i e-posten og legger inn en bestilling. Dette salget er en siste samhandlingskonvertering. Den første samhandlingsreferenten er Google, men e-posttjenesten er referenten som får anerkjennelse for salget.

Samhandlinger etter en bestilling eller etter 30 dager

Hvis en besøkende ikke kjøper noe innen 30 dager etter en økt, tilbakestilles den første samhandlingsreferenten tilbakestilles til å være det som neste referent er.

Slik er det også dersom en besøkende legger inn en bestilling. Da blir neste referent ansett som første samhandling for vedkommendes neste bestilling.

Eksempel: Rashida besøker butikken din 1. august ved å taste inn URL-adressen for nettbutikken. Hun besøker butikken flere ganger, men hun kjøper ikke noe. 15. september (som er over 30 dager etter den første økten) klikker hun på en annonse for butikken og legger inn en bestilling. Første og siste samhandling for denne konverteringen er annonsen, ikke den direkte URL-adressen.

Vanlige uttrykk i konverteringsrapportene

Markedsføringsrapportene bruker følgende uttrykk:

Definisjon av vilkår i vekslingsrapporter
Henvisningskilde

Indikerer hvordan kunden som la inn en bestilling, kom til nettbutikken. Mulige verdier er:

 • Direkte: Kunden har oppgitt butikkens URL-adresse i nettleseren.
 • Søk: Kunden klikket på butikken din fra resultatsiden i en søkemotor.
 • E-post: Kunden klikket på en kobling til butikken din i en e-post.
 • Sosialt: Kunden klikket på en kobling på sosiale medier.
 • Ukjent: Henvisningskilden er ikke lik noen av de ovennevnte tilfellene.
Referentnavn

Navnet på referenten, for eksempel Google, Facebook eller Pinterest.

Dersom referenten ikke kan fastslås, vises navnet på direktekilder som I/T. Dette kan oppstå av mange grunner, som for eksempel:

 • Brukerens nettleser har IKKE SPOR aktivert.
 • Referentdataene er blokkert av en proxy eller brannmur.
 • En forkortet URL-adresse ble brukt som kobling.
Gjennomsnittlig bestillingsverdi (første eller siste samhandling

Viser gjennomsnittsverdien av alle bestillinger (ekskludert gavekort), delt på totalt antall bestillinger som inneholdt minst ett annet produkt enn et gavekort. Bestillingsverdien omfatter avgifter, levering og rabatter før returer.

Denne verdien hjelper deg å finne ut hvor mye kundene har en tendens til å bruke i butikken din, og kan bidra til å veilede deg når du skal sette priser.

Bestillinger (første eller siste samhandling) Viser antallet bestillinger som ble lagt inn, avhengig av samhandlingstype.

Kansellerte, ventende og ubetalte bestillinger er inkludert i rapportene. Testbestillinger og slettede bestillinger telles ikke med.

Salg tilskrevet markedsføring

Salg tilskrevet markedsførings-rapporten viser salgene som kan tilskrives sporbar markedsføringsinnsats.

Salgene i Salg tilskrevet markedsføring-rapporten er bare de som kom fra trafikk som kan knyttes direkte til markedsføringstiltakene dine. Dette omfatter eventuelle kampanjer og aktiviteter som administreres gjennom Markedsføring-delen i Shopify-administrator eller eksternt administrerte tiltak som bruker UTM-parametre (Urchin Tracking Module). På grunn av dette kan salgsbeløpet i denne rapporten være forskjellig fra salgstallet i andre rapporter.

Når du åpner denne rapporten, er dataene oppdatert med en forsinkelse på opptil omtrent 1 minutt. Du kan åpne eller oppdatere rapporten på nytt for å vise nyere data.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår i salget tilskrevet markedsføringsrapporten
UTM-kampanjenavn Navnet du ga UTM-kampanjen (Urchin Tracking Module) da du konfigurerte den, hvis dette er aktuelt.
Verdier angitt av markedsføringsappen som brukes for å lage kampanjen, hvis dette er aktuelt:
Type markedsføringshendelse Viser formatet til kampanjen. Hvis for eksempel kampanjemålet er Twitter, er typen markedsføringsbegivenhet enten Annonse eller Post.

Hvis du ikke brukte en markedsføringsapp fra Shopify App Store til å konfigurere kampanjen, står det I/T i dette feltet.
Mål for markedsføringshendelse Viser målet for kampanjen. Noen eksempelverdier er e-post, facebook_messenger og Twitter.

Hvis du ikke brukte en markedsføringsapp fra Shopify App Store til å konfigurere kampanjen, står det I/T i dette feltet.

Salg kontra betalinger

Salgsrapporter sporer ikke pengene som sendes mellom deg og kundene dine. Når et salg utføres, viser rapportene verdien av varene som er inkludert i salget, og ikke hvor mye penger du har mottatt. Avhengig av hvordan du har konfigurert betalingsmåtene, kan det hende du ikke mottar den faktiske betalingen før en senere dato.

Slik er det også når du behandler en retur. Da viser rapportene verdien av varene som du mottar, ikke beløpet du sender til kunden.

Tilbakebetalinger er ikke inkludert i salgsrapportene.

Økter tilskrevet markedsføring

Øktene tilskrevet markedsføring-rapporten viser antallet økter i nettbutikken som er et resultat av markedsføring, for eksempel UTM-kampanjer, Facebook-annonser eller Google Shopping-annonser. For å finne ut mer om sporing av markedsføringskampanjer, kan du se her.

Når du åpner denne rapporten, er dataene nesten helt oppdatert. Du kan åpne eller oppdatere rapporten på nytt for å vise nyere data.

Økter og besøkende

Antall økter og antall besøkende er basert på informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små filer som lagres på enheten til en kunde, for eksempel en PC eller smarttelefon, når vedkommende besøker nettbutikken din. En informasjonskapsel identifiserer enheten (den besøkende). En annen informasjonskapsel holder oversikt over lengden på økten.

En økt avsluttes etter 30 minutter uten aktivitet og ved midnatt UTC. Ettersom den samme besøkende kan utløse flere økter, er antall økter vanligvis høyere enn antall besøkende.

Fra og med 6. april 2017 blir ikke økter fra enheten regnet som nettbutikkøkter når du er logget på Shopify-administratoren.

Eksempel: En kunde ser på produkter i butikken din i 20 minutter og returnerer deretter til butikken to timer senere i ytterligere ti minutter. To økter og én besøkende rapporteres. Hvis kunden i stedet ser på butikken din i fem minutter, går og kommer tilbake ti minutter senere, rapporteres det én økt og én besøkende.

Konvertering ved første samhandling

Konvertering ved første samhandling-rapporten viser antall bestillinger som tilskrives første samhandlinger, samt kilden til samhandlingene.

Rapporten viser også varenes gjennomsnittlige bestillingsverdi, noe som bidrar til å indikere hvilke henvisninger som er mest effektive.

På grunn av måten denne rapporten genereres på, viser den kanskje ikke alle konverteringene i butikken din fra de siste 24 timene.

Konvertering ved siste samhandling

Konverteringen ved siste samhandling-rapporten viser antall bestillinger som tilskrives siste samhandlinger, samt kilden til samhandlingene.

Rapporten viser også varenes gjennomsnittlige bestillingsverdi, noe som bidrar til å indikere hvilke henvisninger som er mest effektive.

På grunn av måten denne rapporten genereres på, viser den kanskje ikke alle konverteringene i butikken din fra de siste 24 timene.

Sammenligning av attribusjonsmodeller

Sammenligning av attribusjonsmodeller sammenligner antall bestillinger og gjennomsnittlig bestillingsverdi mellom første og siste samhandlinger.

På grunn av måten denne rapporten genereres på, viser den kanskje ikke alle konverteringene i butikken din fra de siste 24 timene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis