Bestillingsrapporter

Bestillingsrapportene gir innsikt om bestillingsvolum, oppfylling, frakt, levering og returer.

Vis bestillingsrapportene

  1. Klikk på Kategorier.
  2. Klikk på Bestillinger for å filtrere rapporter og bare vise bestillingsrapporter.

  3. Valgfritt: Sammenlign data fra et valgt datointervall med et tidligere datointervall.

Produktbestillinger og returer

Rapporten over produktbestillinger og returer gir deg en forståelse av hvilke produkter som selger best, og hvilke som oftest returneres. Rapporten viser det totale antallet produkter som ble bestilt i den valgte tidsperioden, og hvor mange av dem som ble returnert.

Tilgjengelig rapportinformasjon i rapporten over produktbestillinger og returer
Periode Definisjon
Produktnavn Navnet på produktene som er bestilt i den valgte tidsperioden.
Antall bestilt Totalt antall varer bestilt i den valgte tidsperioden.
Returnert antall Det totale antallet varer returnert i den valgte tidsperioden.
Returrate Prosentandelen av varer som ble returnert, sammenlignet med det totale antallet varer som ble bestilt i den valgte tidsperioden.

Bestillinger over tid

Bestillinger over tid viser totalt antall bestillinger som er mottatt i den valgte tidsperioden.

Tilgjengelig rapportinformasjon i rapporten Bestillinger over tid
Periode Definisjon
Bestillinger Totalt antall bestillinger som er mottatt i den valgte tidsperioden.
Gjennomsnittlig antall bestilte varer Gjennomsnittlig antall individuelle produktenheter per bestilling i den valgte tidsperioden.
Gjennomsnittlig bestillingsverdi Det gjennomsnittlige dollarbeløpet per bestilling i den valgte tidsperioden.
Returnerte varer Totalt antall individuelle produktenheter som ble returnert i den valgte tidsperioden.

Oppfyllings-, frakt- og leveringstider

Oppfyllings-, frakt- og leveringstider rapporterer tiden det tar for bestillingene å bevege seg gjennom hele oppfyllingsprosessen, fra bestillingsmottak til levering til kunde. Diagrammet i denne rapporten viser antall bestillinger som fullførte det valgte trinnet mot hver times- eller daglige fullføringsperiode, og viser median (eller typisk) tid det tar for en bestilling å gjennomføre det valgte trinnet.

Tilgjengelig rapportinformasjon i rapporten Oppfyllings-, frakt- og leveringstider
Periode Definisjon
Tid til oppfylling Antall bestillinger merket som sluttført i den angitte tidsperioden, for hver times- eller daglige fullføringsperiode, beregnet fra bestillingen ble mottatt til den ble sluttført. F.eks. tok det mindre enn én time å sluttføre 20 bestillinger etter at de ble mottatt.
Tid til sending Antall bestillinger merket som sendt i den angitte tidsperioden, for hver times- eller daglige fullføringsperiode, beregnet fra bestillingen ble sendt til den ble levert. F.eks. tok det mellom én og to timer å levere 10 bestillinger etter at de ble sendt.
Tid til levering Antall bestillinger merket som levert i den angitte tidsperioden, for hver times- eller daglige fullføringsperiode, beregnet fra når bestillingen ble mottatt til den ble levert. F.eks. tok det mellom to og tre dager å levere 15 bestillinger etter at de var mottatt.

Oppfyllinger over tid

Rapporten Oppfylling over tid viser totalt antall bestillinger som enten ble sluttført, sendt eller levert i den angitte tidsperioden.

Tilgjengelig rapportinformasjon i rapporten Oppfylling over tid
Periode Definisjon
Sluttførte bestillinger Antall bestillinger sluttført i den valgte tidsperioden.
Sendte bestillinger Antall bestillinger som er sendt i den valgte tidsperioden.
Leverte bestillinger Antall bestillinger som er levert i den valgte tidsperioden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis