Produktanalyse

Produktanalyse gir innsikt i ytelsene for produktene dine de siste 90 dagene. Dette kan hjelpe deg å forstå hvem som kjøper bestemte produkter, hvordan disse kundene fant veien til butikken din, og hvordan produktet har solgt over tid.

På denne siden

Vis produktanalyse

Du kan se produktanalyser fra detaljsiden til et produkt.

  1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

  2. Klikk på navnet på produktet du vil vise.

  3. Under Innsikt på detaljsiden til et produkt klikker du Vis detaljer.

Produktanalyse viser følgende for hvert produkt:

Beskrivelse av produktanalyseseksjoner
Seksjon Definisjon
Nettosalg Produktets enhetspris ganget med totalt antall enheter solgt, minus rabatter og returer; sammenlikningen er mot nettosalg fra den forrige 90-dagersperioden.
Nettosalg over tid En fordeling av alle verdier som inngår i nettosalg; nettosalg fines ved å trekke rabatter og returer fra bruttosalg.
Nettosalg etter kanal Salgskanaler som har generert flest nettosalg av dette produktet.
Nettoenheter solgt per trafikkilde Trafikkilder som har ført kunder til nettbutikken din og som har ført til flest antall solgte enheter, negative verdier kan vises når flere varer ble returnert enn det som er solgt.
Kunder Antall kunder som handlet i butikken din for første gang sammenliknet med dem som har minst ett tidligere kjøp.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis