Salgsrapporter

Du kan bruke salgsrapporter til å se informasjon om kundenes bestillinger basert på kriterier som salg over tid, etter produkt eller etter kanal. For rapporter om utsalgssted, se Rapporter om salg fra detaljhandel.

Når du åpner en salgsrapport, er dataene oppdatert med en forsinkelse på opptil omtrent 1 minutt. Du kan åpne eller oppdatere rapporten på nytt for å vise nyere data. Det kan imidlertid ta 12–72 timer før salget gjenspeiles i Salg etter rabatt-rapporten.

Salg og returer

Salgsrapporter sporer verdien av produkter som beveger seg mellom deg og kundene når du gjør salg og behandler returer.

Et salg gjøres når en kunde legger inn en bestilling. Rapportene omfatter alle linjevarer og fraktkostnader (hvis dette er aktuelt) i en bestilling som en separat salgsvare.

En retur er der varer går fra kunden og tilbake til deg etter at kunden har kjøpt varene, men besluttet å ikke beholde dem. En retur er forskjellig fra en refusjon, da en retur omhandler verdien av varer, mens en refusjon omhandler verdien av anbudet som du utsteder til kunden når du behandler en retur.

Salg vises i salgsrapportene som en positiv verdi for dagen de ble laget, og returer vises som en negativ verdi for dagen de ble behandlet. Salgsrapportene omfatter salg og returer fra åpne, arkiverte, kansellerte og ventende bestillinger, i tillegg til bestillingsutkast som har blitt konvertert til bestillinger. Salgsrapportene omfatter ikke salg og returer fra slettede bestillinger eller testbestillinger.

Kansellerte bestillinger

Når du kansellerer en bestilling, vises den som et salg for dagen den ble lagt inn og en retur for dagen den ble kansellert, så de totale salgstallene for bestillingen er lik null.

Slettede bestillinger og testbestillinger

Slettede bestillinger og testbestillinger som ble lagt inn mens Shopify Payments var i testmodus er ikke inkludert i salgsrapporter.

Salg kontra betalinger

Salgsrapporter sporer ikke pengene som sendes mellom deg og kundene dine. Når et salg utføres, viser rapportene verdien av varene som er inkludert i salget, og ikke hvor mye penger du har mottatt. Avhengig av hvordan du har konfigurert betalingsmåtene, kan det hende du ikke mottar den faktiske betalingen før en senere dato.

Slik er det også når du behandler en retur. Da viser rapportene verdien av varene som du mottar, ikke beløpet du sender til kunden.

Tilbakebetalinger er ikke inkludert i salgsrapportene.

Se salgsrapportene dine

Trinn:

 1. Klikk på Kategorier.
 2. Klikk på Salg for å filtrere rapporter og bare vise salgsrapporter.

Vanlige begrep i salgsrapporter

Salgsrapportene bruker følgende vanlige begrep:

Vanlige begrep i salgsrapporter
Enheter per transaksjon Tilsvarer netto antall / totale_bestillinger.
Gjennomsnittlig bestillingsverdi Tilsvarer bruttosalg (ekskludert justeringer) - rabatter (ekskludert justeringer) / antall bestillinger. Justeringer inkluderer alle redigeringer, bytter eller returer som gjøres i en bestilling etter at den er opprettet.
Bestillinger Antall bestillinger som ble lagt inn på en gitt dato.
Bruttosalg Tilsvarer produktpris x antall (før avgifter, levering, rabatter og returer) for en samling med salg. Kansellerte, ventende og ubetalte bestillinger er inkludert. Testbestillinger og slettede bestillinger er ikke inkludert.
Rabatter
 • Tilsvarer linjevarerabatt + rabatt på bestillingsnivå for en samling med salg.
 • Den totale reduksjonen i dollarverdi som legges på et salg i form av rabatter på bestemte produkter eller samlinger, eller alle produkter.
 • Rabatter som gjelder for alle produkter i en bestilling vil gjelde proporsjonalt for alle salgene i bestillingen.
 • Alle rabattene legges til før skatt.
 • Rabatter opprettes med rabattkoder, ikke prissammenligningen.
Returer Verdien av varer som har blitt returnert av en kunde.
Nettosalg Tilsvarer bruttosalg – rabatter – returer.
Frakt Tilsvarer fraktomkostninger – fraktrabatter – refunderte fraktbeløp.
Avgift Det totale avgiftsbeløpet basert på bestillingene.
Tollplikter Det totale avgiftsbeløpet basert på bestillingene.

Tollplikter vises som standard bare i gjeldende rapporter for butikker som har aktivert innsamling av tollplikter og importavgifter i kassen. Tollplikter vises for øyeblikket ikke i følgende rapporter:
Totalomsetning Tilsvarer bruttosalg - rabatter - returer + avgifter + tollplikter + fraktavgifter.

Totalomsetning er et positivt tall for et salg på den datoen en bestilling ble lagt inn, og et negativt tall for en retur på den datoen en bestilling ble returnert.

Kansellerte, ventende og ubetalte bestillinger er inkludert i rapportene. Testbestillinger og slettede bestillinger telles ikke med.

Endringer i produktdetaljer

Rapportene registrerer detaljene ved en bestilling gjort på salgstidspunktet. Hvis du endrer produktdetaljene, for eksempel ved å gi et nytt navn på et produkt eller legger til et produkt i en annen produkttypekategori, kan både de opprinnelige produktdetaljene og de endrede detaljene vises i en rapport.

Som et resultat av dette kan det hende at du har en rapport som ser ut til å føre opp et produkt eller en bestilling mer enn én gang, eller en rapport som utelater visse salg. Dette skjer vanligvis fordi en produktdetalj ble endret mellom bestillingene og rapporten dekker en tidsperiode som inkluderer bestillinger før og etter endringen.

Eksempel: 1. juni selger du et produkt som har tittelen Coffee mug with logo. Neste dag endrer du tittelen til Coffee mug - with logoog foretar deretter et nytt salg den 7. juni. Når du åpner en salgsrapport som inkluderer datoperioden 1. juni til 7. juni, vises kaffe krus bestillingene på to linjer i rapporten fordi produkt titlene var forskjellige fra de to salgs datoene.

Eksempel: du selger ulike typer smykker i nettbutikken din. I fjor solgte du en rekke gullringer og sølvringer, men ingen ble identifisert med en produkttype. I år legger du til noen produkttypeverdier (Gold og Silver) for å organisere ringsamlingene dine. Hvis du viser en rapport som dekker tidsperioden både før og etter du har opprettet produkttype verdiene, og som er filtrert til å bare inkludere ringene til en av de spesifikke produkttypene, for eksempel Gold, vil ikke rapporten inkludere bestillinger med gullringer fra i fjor. De er utelatt fra rapporten fordi de ikke tilhører produkttypekategorien ved salgstidspunktet.

Detaljerte salgsrapporter

Hvis butikken har Shopify-abonnementet eller høyere har du tilgang til følgende salgsrapporter:

Salg over tid

Rapporten Salg over tid viser antall bestillinger og totalt salg som du har gjort over tid.

Du kan velge en tidsenhet i Grupper etter-rullegardinmenyen for å kontrollere hvordan dataene grupperes. Du kan også sammenligne data fra ulike datoperioder.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk.

Salg etter måned

Rapporten salg per måned viser antall bestillinger og totalt antall salg som du har gjort hver måned.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterlige vilkår for rapporten over salg per måned
Måned Måneden bestillingen ble lagt inn.

Salg per dag

Rapporten salg per dag viser antall bestillinger og totalt salg som du har gjort hver dag.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for rapport etter salg per dag
Dag Dagen da bestillingene ble lagt inn.

Salg etter produkt

Salg per produkt-rapporten gir en detaljert oversikt over totalt salg av produktene dine, men inkluderer ikke frakt.

Frakt er ikke inkludert fordi en bestilling kan bestå av flere produkter, men har en enkelt fraktkostnad. For rapporteringsformål kan ikke fraktprisen fordeles mellom produktene i bestillingen.

Siden fraktbeløpet skilles ut, vises ikke avgiften for frakt i denne rapporten.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for salg etter produktrapport
Produktleverandør Leverandøren av produktet, dersom du kjøper det fra en tredjepart.
Produkttype Typen produkt du selger. For eksempel luer, skjorter eller sko.
Produktnavn Navnet på produktet ditt.
Nettomengde Tilsvarer antallet solgte varer – antallet returnerte varer.

Noen ganger vises dataene i produktfeltene, for eksempel produkttype eller Produktnavn, som bindestrek (-). Dette skjer hvis dataene ikke finnes på bestillingstidspunktet.

Hvis noen av disse dataene endres mellom bestillinger, kan rapporten vise flere rader for det samme produktet, fordi den identifiserende informasjonen ikke er den samme. Rapportene viser alltid de opprinnelige verdiene fra bestillingstidspunktet.

Salg etter timer

Rapporten salg etter time viser en oversikt over salg per time i løpet av en dag.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for salg etter timerapport
Time Timen bestillingen ble lagt inn.

Salg etter produktvariant i lagerbeholdningsenhet

Lagerbeholdningsrapporten Salg etter produktvariant-SKU viser fordelingen av bruttosalg, men ikke fraktkostnaden, av de mest solgte produktene på et mer detaljert nivå enn Salg per produkt-rapporten.

Frakt er ikke inkludert fordi en bestilling kan bestå av flere produkter, men har en enkelt fraktkostnad. For rapporteringsformål kan ikke fraktprisen fordeles mellom produktene i bestillingen.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for salg etter produktvariant-SKU-rapport
Produktnavn Navnet på produktet ditt.
Variantittel Navnet på produktvarianten.
Variantens varenummer Identifikasjonskoden til produktvarianten.
Nettomengde Tilsvarer antallet solgte varer – antallet returnerte varer.

Salg etter produktleverandør

Rapporten Salg etter produktleverandør viser leverandørene og produktene som leveres av hver enkelt selger.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for salg etter produktleverandørrapport
Produktleverandør Navnet på leverandøren som leverer et produkt. Klikk på navnet til en selger for å vise listen over produkter som leverandøren leverer.
Nettomengde Tilsvarer antallet solgte varer – antallet returnerte varer.

Salg etter rabatt

Rapporten Salg etter rabatt viser salgene gruppert etter navnet på rabatten, for eksempel automatisk rabattnavn eller rabattkode. Denne rapporten hjelper deg med å se hvor ofte rabattkodene dine brukes, og kan hjelpe deg med å se hvilke rabatter som blir konvertert til flest salg.

Salgsverdien i denne rapporten inkluderer den totale bestillingsverdien, ikke bare de rabatterte varene i bestillingen. Hvis du har kombinerbare rabatter i butikken ser du kanskje den samme bestillingen inkludert flere ganger. Bestillingen vises én gang på hver rad for hver brukte rabatt.

Denne rapporten samler inn og omfatter informasjon om salg som du har utført etter kl. 12.00 UTC 1. mai 2017, uavhengig av butikkens tidssone.

Det kan ta 12–72 timer før salget gjenspeiles i Salg etter rabatt-rapporten.

Følgende begreper brukes i denne rapporten:

Ytterligere vilkår for salgsrapport etter rabatt
Rabattnavn Navnet som ble lagt inn da rabatten ble opprettet i administratoren.
Rabatt-ID ID-en til administrator-URL-adressen for rabatten.
Rabattklasse 'shipping', 'product', 'order' eller 'unknown'.
Rabattmåte Måten rabatten legges til i kassen, enten automatisk eller ved at kunden taster inn en kode.
Rabattype Prosentsats, fast beløp, gratis frakt, kjøp X få Y eller app.
Rabattkode Koden som ble brukt for å få rabatten.
Automatisk rabattittel Navnet på rabatten som ble brukt automatisk.
Rabattbeløp Totalverdien av den rapporterte rabatten.
Andre rabatter Totalverdien av andre rabatter som er lagt til i de samme bestillingene som denne rabatten.
Andre ikke-fraktrabatter Når flere rabatter gjelder for bestillinger der den navngitte rabatten finnes, viser dette feltet totalverdien av andre ikke-fraktrabatter som er lagt til i de samme bestillingene som denne rabatten.
Andre fraktrabatter Når flere rabatter gjelder for bestillinger der den navngitte rabatten finnes, viser dette feltet totalverdien for andre fraktrabatter som er lagt til i samme bestillinger som denne rabatten.
Ikke-fraktrabatter Totalverdien av alle ikke-fraktrabatter på bestillinger med denne rabatten.
Fraktrabatter Totalverdien av alle fraktrabatter på bestillinger med denne rabatten.
Ikke-fraktskriptrabatter Totalverdien av produktrabatter som er et resultat av et skript som er kjørt av Script Editor-appen.

Denne kolonnen vises bare hvis du bruker Shopify Plus. Rabattbeløp fra skript rapporteres bare for en bestilling dersom en rabattkode også ble brukt i bestillingen.
Fraktskriptrabatter Totalverdien av fraktrabatter som er et resultat av et skript som er kjørt av Script Editor-appen.

Denne kolonnen vises bare hvis du bruker Shopify Plus. Rabattbeløp fra skript rapporteres bare for en bestilling dersom en rabattkode også ble brukt i bestillingen.
Bestillinger Antall bestillinger rabatten ble lagt til i.
Totalomsetning Totalomsetningen for alle bestillinger rabatten ble lagt til i.
Frakt Fraktbeløpet, ikke inkludert fraktrabatter.

Salg etter trafikkreferent

Rapporten Salg etter trafikkreferent viser salgene dine basert på det bestemte nettstedet kundene kommer fra.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for salg etter trafikkhenvisningsrapport
Trafikkreferentens kilde

Indikerer hvordan kunden som la inn en bestilling, kom til nettbutikken. Mulige verdier er:

 • Direkte: Kunden har oppgitt butikkens URL-adresse i nettleseren.
 • Søk: Kunden klikket på butikken din fra resultatsiden i en søkemotor.
 • E-post: Kunden klikket på en kobling til butikken din i en e-post.
 • Sosialt: Kunden klikket på en kobling på sosiale medier.
 • Ukjent: Henvisningskilden er ikke lik noen av de ovennevnte tilfellene.
Trafikkreferentens vert

Nettstedet til henvisningen, for eksempel www.google.com, der referentkilden er Søk, og Outlook.live.com der referentkilden er E-post.

For Direkte-kilder vises verten som en bindestrek dersom referenten ikke kan fastslås. Dette kan oppstå av mange grunner, for eksempel følgende situasjoner:

 • En kobling klikkes på fra e-post (avhengig av produktet), en mobil-app, en direktemelding eller et bokmerke.
 • Brukerens nettleser har IKKE SPOR aktivert.
 • Referentdataene er blokkert av en proxy eller brannmur.
 • En forkortet URL-adresse ble brukt som kobling.

Rapporten viser den siste samhandlings_referenten. Hvis du vil ha mer informasjon om referenter og interaksjoner, også kalt henvisningsmodeller, kan du se _referenter og interaksjoner.

Salg etter faktureringssted

Salg etter faktureringssted-rapporten viser deg landet eller området av fakturaadressen for en bestilling.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for salgrapport etter faktureringssted
Faktureringssted Fakturaadressens land eller område.

Salg etter kassevaluta

Salg etter kassevaluta-rapporten viser deg fordelingen av salget etter kundevalutaen som brukes i kassen.

Totalomsetning-kolonnen rapporterer verdien av salget i den lokale valutaen din.

Et eksempel: Sarahs lokale valuta er canadiske dollar, men hun godtar også betalinger i australske og amerikanske dollar. I Salg etter kassevaluta-rapporten ser Sarah at canadiske, australske og amerikanske dollar står oppført i Kassevaluta-kolonnen, etterfulgt av antall bestillinger som er gjort i disse valutaene, samt verdien av disse bestillingene i canadiske dollar.

Salg etter kanal

Du kan bruke Salg etter kanal-rapporten for å se salgsbeløpet for de ulike salgskanalene.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. I denne rapporten viser Navnet på salgskanalen navnet på kanalen eller appen som kunden brukte til å legge inn bestillingen, for eksempel Nettbutikk eller Kjøp-knapp. For salg som oppsto som bestillingsutkast, viser rapporten Bestillingsutkast. Hvis en app som ikke har noe navn, ble brukt, viser rapporten Andre.

Salg etter kundenavn

Salg etter kundenavn-rapporten viser fordelingen av bestillinger per kunde over en tidsperiode.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår for salg etter kundenavnrapport
Kundenavn Navnet på kunden.
Kundens e-postadresse Kundens e-postadresse.

Gjennomsnittlig bestillingsverdi over tid

Rapporten Gjennomsnittlig bestillingsverdi over tid viser hvordan den gjennomsnittlige bestillingsverdien har endret seg over tid.

Du kan klikke på Grupper etter for å velge hvilken tidsenhet du vil vise salgene for: time, dag, uke, måned, kvartal, år, time på dagen, dag i uken eller måned i året. Tidsenheten spesifiserer hvordan bestillingsverdiene grupperes. Du kan også sammenligne data fra ulike datoperioder.

Tilpass salgsrapportene dine

Bruk filtrerings- og redigeringsfunksjonene til å tilpasse salgsrapportene dine.

De fleste beregningene er de samme som de vanlige uttrykkene som brukes i salgsrapportene. Du kan legge til andre kolonner i en rapport, for eksempel følgende kolonner:

Eksempler på kolonner du kan legge til for å tilpasse salgsrapportene dine
Gjennomsnittlig bestillingsverdi

Tilsvarer bruttosalg (ekskludert justeringer) - rabatter (ekskludert justeringer) / antall bestillinger. Justeringer inkluderer alle redigeringer, bytter eller returer som gjøres i en bestilling etter at den er opprettet.

Antall bestilt Bestilt antall = nettoantall + returnert antall
Returnert antall

Antall returnerte varer

Kjøpsalternativ

Kjøpstypen som er gjort av kunden, som abonnement eller éngangskjøp.

Eksempel: Returnert de siste 30 dagene

La oss si at du vil se alle returnerte varer de siste 30 dagene, organisert etter produkt. Du kan filtrere Salg etter produkt-rapporten og fjerne kolonnene du ikke vil se.

Den resulterende rapporten viser navnet på hvert returnerte produkt, antall returnerte varer, verdien av avkastningen, den totale avgiften som er brukt på de returnerte produktene, og det totale salgsantallet. Siden rapporten kun omhandler retur, blir det totale salgsnummeret for hvert produkt negativt.

Slik tilpasser du Salg etter produkt-rapporten:

 1. I salg-delen klikker du på Salg etter produkt.

 2. For datoperioden velger du De siste 30 dagene.

 3. Klikk på Administrer filtre.

 4. Klikk på Legg til filter.

 5. Velg et filter for Salgstype fra listen, og velg deretter Retur.

 6. Hvis du vil vise færre kolonner, klikker du på Rediger kolonner og velger deretter Produktleverandør og Produkttype, Nettosalg og Rabatter.

Den forminskede rapporten viser nåverdien av avkastningen etter produkt de siste 30 dagene.

Gavekortbeløp i rapportene

Gavekort vises et par forskjellige steder i rapportene din. Spesifikke kriterier bestemmer hvor de registreres.

Når du utsteder et gavekort fra Shopify-administrator:

 • Det registreres ikke som salg i noen rapport eller beløpet for totalomsetning i Start-sidepanelmenyen.

Når du selger et gavekort:

 • Det registreres ikke i noen salgsrapport eller i beløpet for totalomsetning i Start-sidepanelmenyen.
 • Det inkluderes i Gavekort-økonomirapporten.
 • Beløpet som ble betalt for gavekortet inkluderes i Betalinger-økonomirapporten under betalingsmåten kunden brukte, f.eks. Visa eller Kontant.

Når en kunde bruker et gavekort til å kjøpe noe fra butikken din:

 • Det inkluderes i salgsrapporter. Den fulle verdien til varen registreres som salg. En t-skjorte til 20 dollar, der 5 dollar av kjøpet ble betalt med et gavekort, vil for eksempel vises som et salg på 20 dollar.
 • Beløpet som betales av eller refunderes til et gavekort er inkludert i Betalinger-økonomirapporten som en gavekortoppføring.
 • Bbeløpet som ble betalt med gavekortet trekkes fra gavekortets saldo, som vises i Gjeld-økonomirapporten.

Når et gavekort utløper:

 • Eventuell utestående saldo på gavekortet vil fortsatt telle mot den utestående gavekortsaldoen som vises i Gjeld-økonomirapporten.

Når du deaktiverer et gavekort:

 • Eventuell utestående saldo på gavekortet nullstilles og fjernes fra den utestående gavekortsaldoen i Gjeld-økonomirapporten. Denne justeringen gjelder fra datoen kortet deaktiveres og påvirker ikke historiske data.
 • Det kan ta inntil 24 timer før deaktiverte verdier vises i rapporten Utestående saldo for gavekort.

Gavekortbeløp i de tilpassede rapportene

Du kan opprette en egendefinert rapport som viser bruttosalg av gavekort, gavekort som er solgt og gavekortrabatter:

 • Bruttosalg av gavekort refererer til den faktiske verdien av gavekort som du har solgt. Dette representerer ditt utestående ansvar.
 • Gavekort som er solgt refererer til beløpet du solgte gavekort for, noe som kan være mindre enn den faktiske verdien.
 • Forskjellen er gavekortets rabattbeløp.

Eksempel: Du selger et gavekort til en verdi av 50 dollar til 40 dollar. Gavekortets bruttosalgsbeløp er 50 dollar. Beløpet gavekortet ble solgt for, er 40 dollar. Gavekortets rabattbeløp er 10 dollar.

Salgsbeløp for gavekort er ikke inkludert i andre salgsrapporter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis