Angi tidsintervaller for rapportene dine

De fleste rapportene tillater at du velger et datointervall for dataene rapporten viser. Du kan for eksempel velge en kort datoperiode for en fokusert visning av bestillinger i løpet av bare noen få dager. Du kan også velge et lengre datointervall for å få et større bilde av bestillingene du har mottatt i løpet av hele året.

For rapporter som viser data over tid, for eksempel Salg over tid- og Kunder over tid-rapportene, kan du også velge tidsenheten som dataene grupperes etter (for eksempel etter dag, måned eller kvartal).

Angi et datointervall for en rapport

Når du åpner en rapport, vises data for et standard datointervall. For eksempel er standardintervallet for enkelte rapporter Måned til dags dato. Du kan angi intervallet til en annen periode, og intervallet du angir, blir beholdt som standard til du endrer det igjen.

Trinn:

  1. Åpne en rapport.

  2. Klikk på datomenyen.

  3. Velg en forhåndsdefinert datoperiode eller velg et annet område ved å klikke på kalenderne.

Grupper rapportdataene etter tidsenhet

For rapporter som viser data over tid, for eksempel Salg over tid-rapporten, kan du velge tidsenheten dataene grupperes etter. Grupperingsalternativene som vises, avhenger av datointervallet du har valgt. Hvis du for eksempel velger Siste 30 dagene som datoperiode, kan du velge å gruppere dataene etter time, dag, uke, måned, dag eller ukedag.

Trinn:

  1. Åpne en rapport som viser data over tid.

  2. Klikk på Grupper etter-menyen og velg en tidsenhet.

    Hvis du velger Ingen, vises ingen tidsenhet i rapporten.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis