Angi og sammenligne tidsintervaller for rapporter

De fleste rapportene tillater at du velger et datointervall for dataene rapporten viser. Du kan for eksempel velge en kort datoperiode for en fokusert visning av bestillinger i løpet av bare noen få dager. Du kan også velge et lengre datointervall for å få et større bilde av bestillingene du har mottatt i løpet av hele året.

For noen av rapportene kan du sammenligne et valgt datointervall med et tidligere datointervall.

For rapporter som viser data over tid, for eksempel Salg over tid- og Kunder over tid-rapportene, kan du også velge tidsenheten som dataene grupperes etter (for eksempel etter dag, måned eller kvartal).

Angi et datointervall for en rapport

Når du åpner en rapport, vises data for et standard datointervall. For eksempel er standardintervallet for enkelte rapporter Måned til dags dato. Du kan angi intervallet til en annen periode, og intervallet du angir, blir beholdt som standard til du endrer det igjen.

Trinn:

 1. Åpne en rapport.

 2. Klikk på datomenyen.

 3. Velg en forhåndsdefinert datoperiode eller velg et annet område ved å klikke på kalenderne.

Sammenlign datointervaller i en rapport

For hjelp med analyse av dataene kan du sammenligne data fra en valgt datoperiode med en tidligere datoperiode i alle tidsbaserte rapporter. Sammenligningene vises i både datadiagrammene og datatabellene på rapportsiden. Diagrammene viser den sammenlignende datoperioden som en stiplet line, og de gjeldende dataene som en heltrukket linje. Hvis alternativet Sammenlignet med gjennomsnittsdata er valgt gjennomsnittsberegnes data for denne perioden, og vises som en horisontal stiplet linje.

Trinn:

 1. Åpne en rapport.

 2. Klikk på datomenyen.

 3. Velg en forhåndsdefinert datoperiode eller velg en annet dataserie ved å klikke på kalenderne.

 4. Velg Sammenlign med tidligere datoer. Hvis du ikke ser Sammenlign med tidligere datoer er ikke alternativet for å sammenligne med andre datoperioder tilgjengelig for rapporten.

 5. Velg ønsket alternativ i rullegardinmenyen Sammenlign med. Hvis du velger Forrige periode sammenlignes den ønskede datoperioden med den siste tilsvarende datoperioden. Hvis den valgte datoperioden for eksempel er de siste 15 dagene, vil valget Forrige periode sammenligne disse 15 dagene mot de forutgående 15 dagene.

 6. Klikk Bruk.

Grupper rapportdataene etter tidsenhet

For rapporter som viser data over tid, for eksempel Salg over tid-rapporten, kan du velge tidsenheten dataene grupperes etter. Grupperingsalternativene som vises, avhenger av datointervallet du har valgt. Hvis du for eksempel velger Siste 30 dagene som datoperiode, kan du velge å gruppere dataene etter time, dag, uke, måned, dag eller ukedag.

Trinn:

 1. Åpne en rapport som viser data over tid.

 2. Klikk på Grupper etter-menyen og velg en tidsenhet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis