Sette opp en tilpasset betalingsmåte

Hvis du vil godta manuelle betalinger som ikke behandles av Shopify, som for eksempel sjekker, butikkvaluta eller tredjepartsterminaler, kan du sette opp en egendefinert betalingsmåte.

Shopify sporer følgende bestillingsinformasjon for egendefinerte betalingsmåter:

  • Bestillingsnummer
  • Tilknyttet kundeinformasjon
  • Varelinjer
  • Bestillingens totalbeløp, inkludert avgifter
  • Bestillingsdato/tidsstempler
  • Den egendefinerte betalingsmåten som er brukt

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis