Sette opp en tilpasset betalingsmåte

Hvis du vil godta manuelle betalinger som ikke behandles av Shopify, som for eksempel sjekker, butikkvaluta eller tredjepartsterminaler, kan du sette opp en egendefinert betalingsmåte.

Shopify sporer følgende bestillingsinformasjon for egendefinerte betalingsmåter:

  • Bestillingsnummer
  • Tilknyttet kundeinformasjon
  • Varelinjer
  • Bestillingens totalbeløp, inkludert avgifter
  • Bestillingsdato/tidsstempler
  • Den egendefinerte betalingsmåten som er brukt

Steg:

  1. Fra Shopify POS, trykker du = > Innstillinger > Betalingsinnstillinger.

  2. Under Tilpassede betalingstyper, trykk Legg til tilpasset betalingstype.

  3. Angi et navn på betalingstypen i feltet, og trykk Lagre.

  4. Trykk for å aktivere eller deaktivere den tilpassede betalingstypen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis