Personaladministrasjon fra administratoren

Når du har flere personer som jobber for butikken din, må du legge dem til som POS-personale slik at de kan bruke Shopify POS-appen til å drive butikken din. Avhengig av hvilket tilgangsnivå hver enkelt medarbeider trenger, må du gi dem passende tillatelser. For å gi en eller flere tillatelser til et personalmedlem må du tildele dem en POS-rolle.

Hvis du er butikkeieren eller har en konto med full administratortilgang, kan du vise og endre personalmedlemmenes rolle fra Shopify POS-appen eller Shopify-administrator. Hvis du ikke tilordner en rolle til medarbeideren, får de automatisk tilordnet standardrollen (Associate).

Du kan opprette POS-personale på tre måter:

 • Fra Personale-menyen i Shopify POS-appen.
 • Fra siden med Abonnement og tillatelser-innstillinger i Shopify-administrator.
 • Fra Utsalgssted-kanalen i Shopify-administrator

Før du oppretter personalmedlemmer, kan du definere roller for hvert sett med tillatelser som personalet kan få tilgang til. En standardrolle kalt Associate opprettes for alle ansatte, men du kan opprette flere roller avhengig av tillatelsene du vil tilordne.

Opprett personale med administrator- og Shopify POS-tilgang

Hvis du er butikkeieren eller en medarbeider med full tilgang, kan du opprette personalmedlemmer som har tilgang til både Shopify POS og Shopify-administrator. Personalmedlemmer opprettet på denne måten er tilordnet standardrollen med alle POS-tillatelser.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger, og deretter klikker du på Abonnement og tillatelser.

 2. I personale-seksjonen av tillatelser klikker du på Legg til personale.

 3. Angi et fornavn, et etternavn og en e-postadresse for det nye personalmedlemmet. Sørg for at avmerkingsboksen Personalet har alle tillatelser er merket av.

 4. Klikk på Send invitasjon.

En e-postinvitasjon om å opprette en konto sendes til den nye medarbeideren.

Personaloppsett

Personalmedlemmet som mottar e-postinvitasjonen må sette opp personalkontoen sin for å få tilgang til Shopify-administrator og POS.

Steg:

 1. Klikk på koblingen i e-postinvitasjonen for å godta invitasjonen.

 2. På oppsettsiden for personalet fyller du ut skjemaet med følgende informasjon:

- E-postadresse. - Fornavn og etternavn. - Telefonnummer (valgfritt). - Passord.

 1. Klikk på Opprett konto.

Personalmedlemmet kan nå logge på Shopify-administratoren med sin egen e-postadresse og passord. Vedkommende kan også redigere kontoens detaljer.

Opprett personale for kun POS

Hvis du er butikkeier eller et personalmedlem med full tilgang, kan du opprette personalmedlemmer med kun POS-tilgang fra Shopify-administrator. Du kan også styre tillatelsene i POS-appen ved å tilordne dem en forhåndsdefinert rolle.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator, under SALGSKANALER, trykker du Utsalgssted > Personale.

 2. Klikk på Legg til personale.

 3. Angi kontaktinformasjonen til den ansatte

 4. Velg POS-rollen som du ønsker å tilordne til personalmedlemmet.

 5. Under PIN-seksjonen klikker du Generer ny PIN-kode for å tilordne en unik PIN-kode til personalmedlemmet. Personalmedlemmet vil bruke denne PIN-koden for å få tilgang til Shopify POS-appen.

 6. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis