Endre smart-rutenettet i Shopify POS

Hjem-skjermen i Shopify POS-appen har et smart-rutenett med felter som kan konfigureres og viser ulike ressurser. Du kan endre feltene som representerer produktene, samlingene, tredjepartsappene eller funksjonene som brukes ofte. Hvis en tredjepartsapp har flere funksjoner, kan du velge hvilke funksjoner feltet skal utføre.

Du kan legge til flere sider, gruppere feltene inn i disse sidene, og sortere feltplasseringene på hver side.

Endre smart-rutenettet fra Shopify POS-appen

Du kan redigere smart-rutenettet fra Shopify POS-appen. Endringer som gjøres i smart-rutenettet fra Shopify POS-appen gjelder bare for den POS-plasseringen som er logget på appen.

For å legge til felter, må du være butikkeier eller ha POS-personalkontoen med tillatelsen Tilpasse smart-rutenettet.

Legge til felter

 1. På hjem-skjermen i Shopify POS-appen trykker du på Legg til felt i rutenettet.
 2. Velg elementet du vil legge til på hjem-skjermen fra den tilgjengelige listen.
 3. Legg til ytterligere fliser og trykk på Ferdig.

Slette felter

 1. På hjem-skjermen i Shopify POS-appen trykker du på og holder nede en flis til den begynner å riste.
 2. Trykk x på hjørnet av flisen og trykk på Fjern.
 3. Trykk på Ferdig.

Redigere felter

 1. På hjem-skjermen i Shopify POS-appen trykker du på og holder nede en flis til den begynner å riste.
 2. Trykk på ... i hjørnet av flisen og velg farge (gul, grønn, blå eller oransje).
 3. Trykk på Ferdig.

Opprette oppsett i smart-rutenettet for flere POS-plasseringer

Du kan opprette og administrere flere oppsett for smart-rutenettet i Shopify-administrator. Dette er nyttig når du ønsker at flere POS-plasseringer skal ha samme oppsett for smart-rutenettet, og ønsker å spare tid og ikke måtte tilpasse smart-rutenettet for hver plassering manuelt fra Shopify POS-appen. Du kan opprette og tilpasse flere oppsett for smart-rutenettet ved hjelp av redigeringsprogrammet for smart-rutenettet, og deretter tilordne hvert oppsett til bestemte POS-plasseringer.

Med redigeringsprogrammet for smart-rutenett kan du tilpasse hvert enkelt oppsett for smart-rutenettet fra Shopify-administrator på følgende måter:

 • Legg til, omorganiser eller fjern sider med felter.
 • Legg til, omorganiser, endre farge eller fjern felter fra en side med felter.
 • Bytt mellom forhåndsvisning av Shopify POS-appen i en nettbrett- eller smarttelefonvisning.
 • Bytt mellom forhåndsvisning av Shopify POS-appen i mørk modus eller lys modus.

Et oppsett for smart-rutenettet er tilordnet som standard oppsett, og gjelder for alle nye POS-plasseringer og POS-plasseringer der tilordnet oppsett slettes. Du kan når som helst endre hvilket oppsett som er standardoppsettet.

For å vise, opprette og tilpasse oppsett for smart-rutenettet i Shopify-administrator, må personalmedlemmer med administratortilgang ha personaltillatelsene Produkter > Vis og Butikkinnstillinger > Lokalisasjoner. Personalmedlemmer må også ha tillatelsen Rabatter for å kunne se og opprette rabattfelter i smart-rutenettet. POS-personalmedlemmer med POS-roller må ha tillatelsene Tilpass smart-rutenettet for å redigere oppsettet for smart-rutenettet fra Shopify POS-appen.

Søk i oppsett for smart-rutenettet

Du kan se listen over oppsett for smart-rutenettet fra Point of Sale-kanalinnstillingene i Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Gå til Point of Sale > Innstillinger fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Smart-rutenett i seksjonen Generelt.
 3. Bruk feltet Søk til å søke etter oppsett for smart-rutenettet basert på søkeord i smart-rutenettets navn eller tilordnede POS-plasseringer.

Opprett et nytt oppsett for smart-rutenett

Du kan opprette et nytt oppsett for smart-rutenett fra Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Gå til Point of Sale > Innstillinger fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Smart-rutenett i seksjonen Generelt.
 3. Klikk på Opprett ny.
 4. Klikk på Tilpass i seksjonen Forhåndsvisning for å åpne redigeringsprogrammet for smart-rutenettet.
 5. Tilpass feltsidene i smart-rutenettet:

  • Klikk på ⊕ Legg til feltside for å legge til en side i smart-rutenettet.
  • For å omorganisere rekkefølgen på feltsider, klikker du på ved siden av tittelen på feltsiden, og drar siden opp eller ned på listen over feltsider.
  • Klikk på søppelbøtteikonet ved siden av feltsidens navn for å fjerne en feltside.
 6. Tilpass feltene i smart-rutenettet:

  • Klikk på ⊕ Legg til felt for å legge til et felt på en side.
  • Klikk på ved siden av feltet og dra feltet opp eller ned på feltlisten for å omorganisere et felt på en side.
  • Klikk på feltnavnet og velg farge fra menyen Farge for å endre farge på et felt.
  • Klikk på søppelbøtteikonet ved siden av feltet for å fjerne et felt fra en side.
 7. Klikk på Bruk for å lagre endringene, og klikk deretter på Avslutt for å lukke redigeringsprogrammet for smart-rutenettet.

 8. Skriv inn et navn på oppsettet for smart-rutenett i seksjonen Navn.

 9. Valgfritt: Velg alternativet Angi som standard for å bruke oppsettet som standard smart-rutenett for nye plasseringer, eller plasseringer som ikke har et tilordnet oppsett for smart-rutenett.

 10. Valgfritt: Tilordne det nye oppsettet til noen POS-plasseringer:

  1. Klikk på Rediger i seksjonen Lokalisasjoner.
  2. Velg POS-plasseringene du ønsker at oppsettet skal gjelde for fra dialogboksen Rediger plasseringer. Du kan velge Alle plasseringer for å raskt velge alle oppførte POS-plasseringer.
  3. Klikk på Ferdig.
 11. Klikk på Lagre.

 12. Hvis du har endret oppsettet for smart-rutenett for noen plasseringer, blir du bedt om å gjennomgå endringer i valg av oppsett for hver plassering. Klikk på Bekreft for å ferdigstille endringene.

Det kan ta noen minutter før Shopify POS-appen gjenspeiler endringer i smart-rutenettet.

Redigere et oppsett for smart-rutenett

Du kan redigere et oppsett for smart-rutenett fra enten Shopify-administrator på en datamaskin, eller fra Shopify POS-appen på en mobilenhet.

Hvis du bruker Shopify POS-appen til å redigere smart-rutenettet, og oppsettet for smart-rutenett deles på tvers av flere plasseringer, vil den redigerte versjonen av smart-rutenettet vises i listen over Smart-rutenett som en ny kopi av det opprinnelig tilordnede oppsettet, og gjelder bare for den POS-plasseringen du redigerte smart-rutenettet fra. På den måten vil redigeringer i et smart-rutenett som gjøres av et POS-personalmedlem ikke overstyre oppsett for smart-rutenett for andre POS-plasseringer.

Trinn:

 1. Gå til Point of Sale > Innstillinger fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Smart-rutenett i seksjonen Generelt.
 3. Klikk på navnet til oppsettet du vil redigere i smart-rutenettet.
 4. Tilpass feltsidene i smart-rutenettet:

  • Klikk på ⊕ Legg til feltside for å legge til en side i smart-rutenettet.
  • For å omorganisere rekkefølgen på feltsider, klikker du på ved siden av tittelen på feltsiden, og drar siden opp eller ned på listen over feltsider.
  • Klikk på søppelbøtteikonet ved siden av feltsidens navn for å fjerne en feltside.
 5. Tilpass feltene i smart-rutenettet:

  • Klikk på ⊕ Legg til felt for å legge til et felt på en side.
  • Klikk på ved siden av feltet og dra feltet opp eller ned på feltlisten for å omorganisere et felt på en side.
  • Klikk på feltnavnet og velg farge fra menyen Farge for å endre farge på et felt.
  • Klikk på søppelbøtteikonet ved siden av feltet for å fjerne et felt fra en side.
 6. Klikk på Bruk for å lagre endringene, og klikk deretter på Avslutt for å lukke redigeringsprogrammet for smart-rutenettet.

 7. Valgfritt: Skriv inn et nytt navn på oppsettet for smart-rutenett i seksjonen Navn.

 8. Valgfritt: Velg alternativet Angi som standard for å bruke oppsettet som standard smart-rutenett for nye plasseringer, eller plasseringer som ikke har et tilordnet oppsett for smart-rutenett.

 9. Valgfritt: Tilordne det nye oppsettet til noen POS-plasseringer:

  1. Klikk på Rediger i seksjonen Lokalisasjoner.
  2. Velg POS-plasseringene du ønsker at oppsettet skal gjelde for fra dialogboksen Rediger plasseringer. Du kan velge Alle plasseringer for å raskt velge alle oppførte POS-plasseringer.
  3. Klikk på Ferdig.
 10. Klikk på Lagre.

 11. Hvis du har endret oppsettet for smart-rutenett for noen plasseringer, blir du bedt om å gjennomgå endringer i valg av oppsett for hver plassering. Klikk på Bekreft for å ferdigstille endringene.

Det kan ta noen minutter før Shopify POS-appen gjenspeiler endringer i smart-rutenettet.

Dupliser et oppsett for smart-rutenett

Du kan duplisere et eksisterende oppsett for smart-rutenett når du ønsker å bruke et eksisterende oppsett som en mal. Et duplisert oppsett kopierer ingen tilordnede plasseringer fra det opprinnelige oppsettet, så du må tilordne plasseringer til det kopierte oppsettet manuelt.

Trinn:

 1. Gå til Point of Sale > Innstillinger fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Smart-rutenett i seksjonen Generelt.
 3. Klikk på navnet til oppsettet for smart-rutenett som du ønsker å duplisere.
 4. Klikk på Dupliser.
 5. Tilpass feltsidene i smart-rutenettet:

  • Klikk på ⊕ Legg til feltside for å legge til en side i smart-rutenettet.
  • For å omorganisere rekkefølgen på feltsider, klikker du på ved siden av tittelen på feltsiden, og drar siden opp eller ned på listen over feltsider.
  • Klikk på søppelbøtteikonet ved siden av feltsidens navn for å fjerne en feltside.
 6. Tilpass feltene i smart-rutenettet:

  • Klikk på ⊕ Legg til felt for å legge til et felt på en side.
  • Klikk på ved siden av feltet og dra feltet opp eller ned på feltlisten for å omorganisere et felt på en side.
  • Klikk på feltnavnet og velg farge fra menyen Farge for å endre farge på et felt.
  • Klikk på søppelbøtteikonet ved siden av feltet for å fjerne et felt fra en side.
 7. Klikk på Bruk for å lagre endringene, og klikk deretter på Avslutt for å lukke redigeringsprogrammet for smart-rutenettet.

 8. Skriv inn det nye navnet på oppsettet i smart-rutenettet i seksjonen Navn.

 9. Valgfritt: Velg alternativet Angi som standard for å bruke oppsettet som standard smart-rutenett for nye plasseringer, eller plasseringer som ikke har et tilordnet oppsett for smart-rutenett.

 10. Valgfritt: Tilordne det nye oppsettet til noen POS-plasseringer:

  1. Klikk på Rediger i seksjonen Lokalisasjoner.
  2. Velg POS-plasseringene du ønsker at oppsettet skal gjelde for fra dialogboksen Rediger plasseringer. Du kan velge Alle plasseringer for å raskt velge alle oppførte POS-plasseringer.
  3. Klikk på Ferdig.
 11. Klikk på Lagre.

 12. Hvis du har endret oppsettet for smart-rutenett for noen plasseringer, blir du bedt om å gjennomgå endringer i valg av oppsett for hver plassering. Klikk på Bekreft for å ferdigstille endringene.

Det kan ta noen minutter før Shopify POS-appen gjenspeiler endringer i smart-rutenettet.

Slett et oppsett for smart-rutenett

Du kan slette et oppsett for smart-rutenett dersom du ikke ønsker å bruke det lenger. Alle plasseringer som bruker det slettede oppsettet vil tilbakestilles til standardoppsettet. Standardoppsettet kan ikke slettes.

Sletting av et oppsett for smart-rutenett kan ikke angres.

Trinn:

 1. Gå til Point of Sale > Innstillinger fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Smart-rutenett i seksjonen Generelt.
 3. Klikk på navnet til oppsettet du vil slette i smart-rutenettet.
 4. Klikk på Slett.
 5. Klikk på Slett smart-rutenett i dialogboksen.

Det kan ta noen minutter før Shopify POS-appen gjenspeiler endringer i smart-rutenettet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis