Tap, Chip og Swipe-kortleser

Kun tilgjengelig fra Shopify

Tap, Chip og Swipe-kortleser

Du kan bruke Shopifys Tap, Chip og Swipe-kortleser for å godta betaling med kredittkort og kontaktløse betalinger (inkludert Android Pay og Apple Pay) med Shopify POS-appen.

Tap, Chip og Swipe-kortleseren oppfyller EMV-betalingsstandarden, noe som bidrar til å hindre forfalskning av kredittkort og svindel. Hvis du bruker en ikke-kompatibel kortleser, er virksomheten din mer utsatt for dette. Finn ut mer ›

Du kan kjøpe Shopifys Tap-, Chip- og Swipe-kortleser, en betalingsløsning på disken og annet forhandlerutstyr fra Shopifys maskinvareforretning i Storbritannia eller Irland.

Hvem er denne kortleseren for?

Med sitt trådløse design og valgfri benkestativ, er Tap, Chip og Swipekort-leseren en allsidig kortleser som passer både mobile og fysiske butikker. Du kan lade Tap, Chip og Swipe-kortleseren og deretter ta den med til messer, markeder og pop-up-butikker. Hvis du har en fysisk butikk, kan du kombinere kortleseren med et valgfritt benkestativ for å lage en elegant kasse og for å holde kortleseren fulladet til enhver tid.

EMV og forskyvning av ansvar

EMV-standarden forskyver kjøpsansvaret, slik at det er forhandlerne – ikke bankene og kredittkortbetalingsleverandørene — som er ansvarlig for kostnader knyttet til forfalskning av kredittkort og svindel. Dette betyr at du er ansvarlig for falske kjøp i alle tilfeller der du har behandlet et kort som har en sikkerhetsfunksjon på et lavere nivå (for eksempel hvis du prosesserer en betaling med magnetstripen på et kort som også har en sikkerhetsbrikke). Finn ut mer

Kortleserkrav og støttede betalingsmåter

For å bruke Tap, Chip og Swipe-kortleseren må du oppfylle disse kravene:

 • Butikken din må være basert i USA, Storbritannia eller Irland.
 • Du må ha Shopify Payments aktivert som betalingsleverandør.
 • Du må kjøre Shopify POS 5.15 eller nyere.
 • Du må bruke en kompatibel iOS-enhet.

Shopify POS-appen fungerer med følgende enheter:

Enheter som fungerer med Shopify POS-appen
Enhet Beskrivelse
iPhone iPhone 5s eller senere som kjører iOS 12 eller høyere
iPad Air Generasjon 2 eller senere som kjører iOS 12 eller høyere
iPad Generasjon 5 eller senere som kjører iOS 12 eller høyere
iPad mini Generasjon 2 eller høyere, med iOS 12 eller høyere
iPad Pro Alle iPad Pro-modeller som kjører iOS 12 eller høyere

Tap, Chip og Swipe-kortleseren er bare tilgjengelig i Storbritannia og Irland, og den kan bare brukes med følgende kompatible betalingstyper:

Land og aksepterte betalinger for Tap, og Chip- Swipe-kortlesere
Land Aksepterte betalinger
Storbritannia Visa, Mastercard, American Express, Apple Pay, Android Pay
Irland Visa, Mastercard, Apple Pay, Android Pay

Her får du kjøpt Tap, Chip og Swipe-kortleseren

Tap, Chip og Swipe-kortleseren er kun tilgjengelig fra Shopifys maskinvareforretning i Storbritannia og Irland.

Kortleseranatomi

Kortleseranatomi

Forklaring for utkastet til Tap,- Chip- og Swipe-kortlesere
Peke Navn Beskrivelse
1 Bluetooth-indikator Bluetooth-symbol øverst i venstre hjørne på kortleserens skjerm
2 USB-port Port som befinner seg i midten av den øvre kant av kortleseren
3 På- og hvilemodus-knapp Knapp som er plassert i høyre hjørne av den øvre kanten av kortleseren
4 Bluetooth-knapp Knapp som er plassert i høyre hjørne av kortleseren over skjermen
5 Batteri-indikator Batteriladeindikator i øvre høyre hjørne av kortleserens skjerm
6 Godkjenningsknapp Knapp som er plassert i nedre høyre hjørne av kortleseren og merket med et kontrollmerke
7 Fjern knapp Knapp som er plassert i bunnen av midten av kortleseren og merket med en pil som peker mot venstre
8 Avbrytingsknapp Knapp som er plassert nederst i venstre hjørne av kortleseren og merket med en X

Kostnad

Du bør lade kortleseren fullstendig før du bruker den for første gang. Det tar omtrent 4 timer for kortleseren å lade seg helt opp. Når den er fulladet, er kortleserens batterilevetid mellom 2 og 4 timer når den er i bruk og rundt 24 timer når den er i hvilemodus. USB-kabelen som følger med, kobler til og lader kortleseren med en datamaskin eller en standard USB-strømforsyning.

Du kan la kortleseren være koblet til eller koble den fra når du trenger det. Hvis du bruker et ladestativ, kan du montere kortleseren ved siden av kassen og holde den tilkoblet gjennom hele dagen.

Kortleserens skjerm viser gjeldende batteristatus:

Betydningen av batteri-indikatorene på Tap-, Chip,- og Swipe-leseren
Betydning indikator
Batteriet er fulladet Full battery
Batteriet er fulladet, og kortleseren er koblet til Full battery with a plug extending from it
Batteriet lades, og kortleseren er koblet til Battery with a lightning bolt overlay and a plug extending from it
Batteriet er kritisk lavt Warning sign next to a battery with a lightning bolt overlay

Strøm på, av og hvilemodus

For å slå på kortleseren trykker du på og holder inne av/på-knappen på toppen av enheten til Shopify-logoen vises på skjermen Det blå LED-lyset begynner å blinke når kortleseren er klar til bruk (dette kan ta noen sekunder). Hvis du har paret den med en enhet som fortsatt er innen rekkevidde, kobler kortleseren til denne på nytt.

For å slå av kortleseren trykker du på og holder inne av/på-knappen i tre sekunder.

For å sette kortleseren i hvilemodus trykker du på av/på-knappen i ett sekund. Du kan vekke den opp ved å trykke på hvilken som helst knapp på kortleseren. Kortleseren går i hvilemodus etter omtrent et minutt uten aktivitet hvis den ikke er koblet til.

Koble til iPad eller iPhone

Første gang du kobler kortleseren til Shopify POS-appen, må du koble den til iPad eller iPhone via Bluetooth. Etter dette kobler de to enhetene automatisk til dersom de er innenfor rekkevidde.

Du kan når som helst trykke på Avbryt-knappen på kortleseren for å stoppe sammenkoblingsprosessen.

Hvis du godtar kredittkort, og kortleseren ikke er koblet til under en betaling, blir du bedt om å følge instruksjonene på Shopify POS-skjermen for å koble den til.

Trinn:

 1. Fra Shopify POS trykker du på > Innstillinger.

 2. Trykk på Sett opp maskinvare.

 3. Konfigurer maskinvare-siden trykker du Kortleser.

 4. Velg din kortleser-siden trykker du på Tap, Chip & Swipe.

 5. Trykk og hold inne Bluetooth-knappen (eller den grønne -knappen) på kortleseren i 5 sekunder. Når det blå LED-lyset og Bluetooth-ikonet på skjermen begynner å blinke raskt, er kortleseren klar til å bli sammenkoblet.

 6. Trykk på Neste.

 7. Trykk på Gå til iPad-innstillinger.

 8. Trykk på Bluetooth > under Andre enheter, trykk på navnet til kortleseren (for eksempel Shopify 123). Det kan ta noen sekunder før kortleseren din vises i listen over tilgjengelige enheter. Tallet i kortleserens navn samsvarer med de siste tre sifrene i serienummeret på baksiden av kortleseren.

 9. Når dialogboksen Bluetooth-tilkoblingsforespørsel vises, trykker du på Sammenkoble for å bekrefte.

 10. Når bekreftelseskoden vises på kortleserens skjerm, trykker du på den grønne -knappen for å godta Bluetooth-tilkoblingen til iPad eller iPhone. Når det blå LED-lyset slutter å blinke, er kortleseren koblet til.

 11. Gå tilbake til Shopify POS-appen og trykk Fullfør oppsett.

Oppdater programvaren for Tap, Chip og Swipe-kortleseren

Hvis Tap, Chip og Swipe-kortleseren krever en programvareoppdatering, kan du oppdatere den ved å utføre følgende trinn. Oppdateringen kan ta opptil 15 minutter, og du kan ikke bruke Shopify POS.

Trinn:

 1. Koble til kortleseren og iPhone eller iPad til ladekablene deres.

 2. Koble kortleseren med iPhone eller iPad.

 3. Fra Shopify POS trykker du = > Innstillinger.

 4. Trykk på Administrer tilkoblet maskinvare.

 5. Trykk på navnet på den tilkoblede kortleseren.

 6. Under Oppdatering er tilgjengelig trykker du på Vis detaljer.

 7. Trykk på Oppdater.

Sammenkoble kortleseren ned samme enhet etter sammenkoblingen til en annen enhet

Kortleseren kan bare pares med én iPad eller iPhone av gangen. Hvis du har paret kortleseren med en annen enhet og nå ønsker å pare den med den første enheten igjen, må du begynne med å fjerne kortleserens oppføring fra Bluetooth Mine enheter-listen på den andre enheten.

 1. På den andre enheten din åpner du Innstillinger og trykker på Bluetooth.

 2. Finn den eksisterende kortleseren i Mine enheter-listen (for eksempel Shopify 123).

 3. Trykk på i-ikonet ved siden av kortleserens enhetsnavn.

 4. Trykk på Glem denne enheten og bekreft.

 5. Følg Sammenkoblingsprosessen for Bluetooth på den første enheten din.

Gjør en transaksjon

Kortleseren godtar tre ulike betalingstyper: Trykk, chip og sveip.

Trykk

 1. Fra betalingsskjermen i Shopify POS trykker du på Kreditt/debet.

 2. Trykk på Godta-knappen på kortleseren.

 3. Trykk på det kontaktløse betalingskortet eller enheten på forsiden av kortleseren, og hold den på plass frem til de fire grønne varsel lysene vises. Når Shopify POS viser meldingen Betaling mottatt, er transaksjonen fullført.

Chip

 1. Fra betalingsskjermen i Shopify POS trykker du på Kreditt/debet.

 2. Sett inn chipkortet i sporet nederst på kortleseren med chipen vendt mot deg.

 3. Når kortleseren viser Betaling godkjent, må du be kunden om å fullføre kjøpet med den nødvendige autentiseringsmetoden.

Dra kortet

 1. Fra betalingsskjermen i Shopify POS trykker du på Kreditt/debet.

 2. Sveip kortet i sporet øverst på kortleseren med stripen vendt bort fra deg. Hvis kortet også har en chip, ber Shopify POS deg om å sette inn chipen for å behandle betalingen.

 3. Når kortleseren viser Betaling godkjent, må du be kunden om å fullføre kjøpet med den nødvendige autentiseringsmetoden.

Verifiseringsmetoder

Når kunden din gjør en betaling, må vedkommende kanskje godkjenne den ved å taste inn en PIN-kode eller skrive signaturen sin i POS-appen på iPad eller iPhone. Verifiseringsmetoden for hver transaksjon avhenger av kundens betalingsmetode.

Følg instruksjonene fra kortleseren og Shopify POS-appen for å finne ut hvilke trinn du og kunden må ta for å fullføre hver transaksjon.

Feilsøking

Hvis du har problemer med å bruke Tap, Chip og Swipe-kortleseren, kan du ta en titt på svarene på disse vanlige spørsmålene:

 • Hvilken betalingsleverandør jobber den Shopify-krypterte kortleseren med?
 • Hvorfor fungerer ikke kortleseren min?
 • Hvorfor tilkobles ikke kortleseren ordentlig?
 • Hva bør jeg gjøre hvis kortleseren ikke kobler seg til POS-enheten min?
 • Jeg vil flytte kortleserstativet til et annet sted på benken min, men den klebrige tapen jeg brukte til å montere stativet er for klissete til at jeg klarer å fjerne den.
 • Hvorfor mislykkes chip-transaksjonene mine?
 • Hva betyr feilkodene på kortleseren?
 • Hvorfor svarer ikke kortleseren etter hvilemodus?
 • Hva bør jeg gjøre hvis kortleseren ikke tar betalt?

Hvis du fortsatt har problemer med kortleseren etter å ha lest disse feilsøkingssvarene, kan du kontakte Shopifys brukerstøtte.

Hvilken betalingsleverandør jobber den Shopify-krypterte kortleseren med?

Hvis du vil bruke Tap, Chip og Swipe-kortleseren, må du aktivere Shopify Payments i Shopify-administrator.

Hvorfor fungerer ikke kortleseren min?

Fungerer internett i butikken din? En manglende internett-tilkobling eller nettverksproblemer kan føre til at kortleseren ikke fungerer som tiltenkt.

Hvis nettverket fungerer, kan du prøve å slå kortleseren av og på igjen.

Hvorfor tilkobles ikke kortleseren ordentlig?

Kortleseren kan bare kobles til én iOS-enhet av gangen. Hvis du kobler kortleseren til en ny enhet, må du sørge for at den fortsatt ikke prøver å koble seg til en annen Bluetooth-enhet. Du må muligens oppdatere enhetsinnstillingene for å «glemme» kortleseren før du kobler den til en ny enhet.

Hvis det virker som tilkoblingsprosessen tar for lang tid, trykker du på X-knappen på kortleseren din. Deretter prøver du å koble den til på nytt.

Hva bør jeg gjøre hvis kortleseren ikke kobler seg til POS-enheten min?

 1. Sørg for at du oppfyller kravene for å bruke Tap, Chip og Swipe-kortleseren:

  • Butikkens adresse må være i USA, Storbritannia eller Irland.
  • Butikkens valuta må være dollar, pund eller euro, avhengig av adressen.
  • Du må benytte Shopify Payments som betalingsleverandør.
 2. Bekreft at iPad-versjonene dine av iOS og Shopify POS-appen er oppdatert.

 3. Bekreft at Tap, Chip og Swipe-kortleseren vises som Tilkoblet i iPad-enhetens Bluetooth-innstillinger. Hvis ikke, kan du sammenkoble og koble kortleseren til iPad-enheten.

 4. Bekreft at kortleseren vises som tilkoblet i maskinvareinnstillingene til Shopify POS. Hvis den er sammenkoblet med iPad-enheten din, men ikke vises i appen, er Shopify Payments-kontoen din sannsynligvis ikke riktig konfigurert.

Jeg vil flytte kortleserstativet til et annet sted på benken min, men den klebrige tapen jeg brukte til å montere stativet er for klissete til at jeg klarer å fjerne den.

For å fjerne den dobbeltsidige tapen som brukes til å montere kortleserstativet på benken, må du først fjerne kortleseren og stativet og deretter varme tapen med en hårføner. Etter at båndet har blitt oppvarmet, er det mye lettere å fjerne.

Hvorfor mislykkes chip-transaksjonene mine?

Hvis kortleseren ikke godtar chipkortet, prøver du igjen. Etter et tredje mislykket forsøk, lar kortleseren deg godta betaling med kortets magnetiske stripe i stedet.

Hva betyr feilkodene på kortleseren?

Kortleseren viser feilmeldinger dersom det oppstår et problem med transaksjonen.

De fleste kortrelaterte feil kan kun repareres av kundens bank. Hvis kortleseren viser en kortrelatert feilmelding, må du be kunden om å kontakte banken sin for å finne en løsning. Disse feilene inkluderer:

 • Card blocked
 • Payment declined
 • Payment error
 • Chip error

Hvis du mottar en Network error-melding, kan du feilsøke nettverkstilkoblingen i butikken.

Hvorfor svarer ikke kortleseren etter hvilemodus?

Kortleseren og Shopify POS kan noen ganger bli usynkronisert når kortleseren er i hvilemodus. Hvis dette skjer, og kortleseren ikke svarer, kan du starte Shopify POS på nytt for å synkronisere den med kortleseren.

Hvorfor fungerer ikke Apple Pay?

Enheter som har Apple Pay aktivert, kan forstyrre kundens iOS-enhet dersom de er plassert for nært kortleseren. Deaktiver Apple Pay på iOS-enheter eller hold de minst 6 cm fra Tap, Chip og Swipe-kortleseren.

Hva bør jeg gjøre hvis kortleseren ikke tar betalt?

Hvis kortleseren får tomt batteri eller du har problemer med å lade den, kan du prøve disse trinnene for å lade enheten din:

 1. Bruk en USB-ladekabel for å koble kortleseren til et strømuttak eller datamaskinen din. Hvis du bruker en datamaskin til å lade leseren, blir leseren kun ladet dersom datamaskinen er koblet til et strømuttak.

 2. Hvis ladelyset ikke slås på, kan du prøve en annen ladekabel.

 3. Hvis ladelyset fremdeles ikke slås på, kan du prøve et annet strømuttak som du er sikker på at fungerer.

 4. Når ladelyset slås på, lar du kortleseren lade i fire timer.

 5. Hvis ikke du kan få ladelyset til å slå seg på etter at du har forsøkt flere ladekabler og strømuttak, må du kontakte Shopifys brukerstøtte. Før du kontakter Shopifys brukerstøtte, må du sørge for at du har bestillingsnummeret og serienummeretet fra Shopifys maskinvareforretning, som du finner på baksiden av kortleseren.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis