Bytt til den helt nye Shopify POS

Finn ut mer om den helt nye Shopify POS, og finn ut om du ønsker å bytte.

Bytting skjer separat på hver Shopify POS-enhet. Etter at du bytter til den helt nye Shopify POS, må du synkronisere noen av Shopify POS-innstillingene og lære opp personalet i de nye appfunksjonene.

Du kan bytte tilbake til POS Classic når som helst.

Bytt til den helt nye Shopify POS

Du kan bytte til den helt nye Shopify POS hvis du oppfyller følgende betingelser:

 • Du bruker Shopify POS for iPhone eller iPad.
 • Du er kontoeier eller personalmedlem med full tilgang.

Bytting av apper skjer separat på hver Shopify POS-enhet. Hvis du vil bytte hele Shopify POS-systemet, må du bytte apper på hver enhet som butikken din bruker. Etter at du bytter apper, vil alle åpne POS Classic-apper bli lukket. Når du åpner den helt nye Shopify POS-appen, må du logge på på nytt.

Steg:

 1. Fra POS Classic-appen trykker du på Butikk.
 2. Valgfritt: Trykk Finn ut mer om den helt nye Shopify POS for å finne ut mer om den nye appen.
 3. Trykk på Prøv den helt nye Shopify POS.
 4. Trykk på Bytt til den helt nye Shopify POS. Din nåværende POS Classic-app lukkes.
 5. Trykk på det helt nye Shopify POS-ikonet for å åpne appen.

Synkronisere Classic POS med den helt nye Shopify POS

Bytting skjer separat på hver Shopify POS-enhet. Etter at du bytter, vil mesteparten av informasjonen i POS Classic-appen automatisk synkroniseres med den helt nye Shopify POS på samme enhet. Du må oppdatere eller bekrefte følgende seksjoner før du bruker den helt nye Shopify POS.

Innstillinger for bestillingsoppfyllelse

Hvis du vil merke detaljhandelsbestillinger som oppfylt automatisk, må du oppdatere innstillingene for bestillingsoppfyllelse.

Innstillinger for automatisk låsing av skjerm

Innstillingene for automatisk låsing av skjermbildet synkroniseres ikke når du bytter til den helt nye Shopify POS. Du må redigere skjerminnstillingene for automatisk låsing etter at du har byttet apper.

Personaletillatelser

Etter at du har byttet apper, vil den helt nye Shopify POS-appen bruke personaltillatelsene fra POS Classic-appen på samme enhet. Etter at du bytter til den helt nye Shopify POS, kan du redigere personalroller og -tillatelser slik at de gjelder på alle enheter.

Personalroller for Shopify POS fungerer bare med den helt nye Shopify POS. Roller og tillatelser tildelt på den helt nye Shopify POS synkroniseres ikke med POS Classic.

Eksterne betalingstyper

Når du bytter til den helt nye Shopify POS, vises eksterne betalingsmåter under TILPASSEDE BETALINGSTYPER som eksterne terminaler. Hvis du for eksempel har en ekstern terminal for Visa, er betalingsmåten oppført som Ekstern terminal - Visa. Du kan gi nytt navn til, legge til og slette tilpassede betalingstyper.

Andre betalingstyper synkroniseres automatisk når du bytter.

Kasseskift og kontantsporing

Hvis du har aktivert kasseskift , blir den eksisterende historikken for kasseskift automatisk synkronisert med den helt nye Shopify POS.

Eventuell ny kontantsporing som gjøres fra én versjon av Shopify POS-appen, synkroniseres ikke med den andre appen. For eksempel vil kontantsporing fra den helt nye Shopify POS ikke synkroniseres tilbake til POS Classic.

Du må lukke eventuelle åpne kasseskift før du bytter mellom den helt nye Shopify POS og POS Classic-appene.

Bytt tilbake til POS Classic

Du kan bytte tilbake til POS Classic når som helst. Noen Shopify POS-innstillinger synkroniseres ikke når du bytter mellom Shopify POS-appene. Se Synkronisere Classic POS med den helt nye Shopify POS for å finne ut mer.

Bytting av apper skjer separat på hver Shopify POS-enhet. Hvis du vil bytte hele Shopify POS-systemet tilbake til POS Classic, må du bytte apper på hver enkelt enhet. Etter at du bytter apper, lukkes den helt nye Shopify POS-appen på enheten du bruker. Når du åpner POS Classic-appen, må du logge på.

Steg:

 1. Fra den helt nye Shopify POS-appen trykker du på og deretter Brukerstøtte.
 2. Bla ned og trykk på Bytt tilbake til POS Classic.
 3. Velg hvorfor du bytter tilbake til POS Classic.
 4. Valgfritt:

  1. Trykk på Kommentarer og legg igjen en merknad for å fortelle Shopify hvorfor du bytter apper.
  2. Trykk på Lagre.
 5. Trykk på Bytt tilbake til POS Classic.

 6. Trykk på OK.

Sjekk om du bruker den helt nye eller den klassiske Shopify POS

Bruk oppsettet og utformingen til appen for å finne ut om du bruker den helt nye Shopify POS eller POS Classic.

POS Classic:

 • Bakgrunnsfargen til POS Classic-appen er hvit og lys grå.
 • Bunnen av appen har en meny med flere knapper som inkluderer Kasse, Bestillinger, Kunderog Butikk.

Helt ny Shopify POS:

 • Bakgrunnsfargen til den helt nye Shopify POS-appen er vanligvis mørk grå og svart. Dette kalles også mørk modus.
 • Den helt nye Shopify POS har en hamburgermeny () i nedre hjørne av appen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis