Maskinvarekonfigurasjon i appen for Shopify POS

Hvis du bruker Shopify POS med Shopify-abonnementet eller høyere, viser skjermbildet for innstillinger av maskinvare deg maskinvaren som for øyeblikket er tilgjengelig for Shopify POS-systemet ditt.

Se enhetene på Shopify POS-nettverket ditt

Hvis du bruker Shopify POS med Shopify-abonnementet eller høyere, kan du se maskinvaren som for øyeblikket er til stede på nettverket ditt på Maskinvare-skjermbildet ved å trykke på Butikkog deretter trykke på Maskinvare:

Maskinvare-skjermbildet viser installert maskinvare – Shopify POS for iPad

Angi en skriver som standard for utskrift av kvitteringer

Når du kobler til en skriver, blir den automatisk angitt som standardskriver for utskrift av kvitteringer. Hvis standardskriveren er utilgjengelig, kan du ikke skrive ut en kvittering. Hvis du har mer enn én skriver, kan du endre standardskriveren fra Shopify POS.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk og deretter Maskinvare.

 2. Trykk på skriveren du vil angi som standard.

 3. Aktiver alternativet Standard kvitteringsskriver:

  Standard alternativ for kvitteringsskriver – Shopify POS for iPad

Skriv ut en testkvittering

Etter at du har konfigurert kvitteringsskriveren, skrives det ut en kort diagnoserapport. Etter dette bør du skrive ut en testkvittering for å bekrefte at alt fungerer.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk og deretter Maskinvare.

 2. Trykk på skriveren du vil teste.

 3. Trykk på Skriv ut en testkvittering.

Test tilkoblingen til kontantskuffen

Når du har konfigurert kvitteringsskriveren og kontantskuffen, kan du sjekke at forbindelsen mellom dem fungerer.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk og deretter Maskinvare.

 2. Trykk på skriveren du vil teste.

 3. Trykk på Test kontantskuff. Kontantskuffen skal åpnes.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis