TSP100IIILAN og TSP100IIIW kvitteringsskrivere for Android

Her kan du kjøpe Star Micronics TSP100III LAN og TSP100IIIW kvitteringsskrivere

Star Micronics TSP100III LAN og TSP100IIIW kvitteringsskrivere er ikke tilgjengelige i Shopify maskinvareforretningen, men du kan kjøpe dem hos Barcodes Inc.

Kjøpe skriverpapir

Alle typer termiske papirruller fungerer med skriveren hvis:

  • bredden er 3 1/8" (80 mm)
  • lengden ikke overstiger 230 fot (70 m).

Du finner en forklaring på hvordan du fyller inn papir i kvitteringsskriveren i veiledningen i maskinvarehåndboken til produsenten.

Installasjon og oppsett

Feilsøking

Hvis FEIL-indikatoren blinker rødt

Dette skyldes at det ikke er papir i skriveren. Åpne skriveren, sett inn papiret og lukk lokket. FEIL-indikatoren bør skru seg av og KLAR-indikatoren bør komme på.

Papirstopp

Hvis du mater inn papiret til kvitteringsskriveren på skrå, er det sannsynlig at du forårsaker en papirstopp. Hvis dette skjer, kan du skru av skriveren, åpne den og prøve å mate papiret inn igjen.

Hvis du prøver å gjøre kvitteringen smalere enn den angitte bredden på 3 tommer, må du sørge for at du bruker skillelinjen som følger med. Ikke brett papiret når du mater det inn i skriveren.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis