Star Micronics TSP100IIIW (Wifi) kvitteringsskriver

Modellnummer: TSP143IIIW WiFi

Her kan du kjøpe TSP100IIIW Wifi kvitteringsskriver

Star Micronics TSP100IIIW Wifi kvitteringsskriveren er tilgjengelig fra Shopify-maskinvareforretningen. Denne enheten er kompatibel med både iOS og Android.

Kjøp skriverpapir

Alle typer termiske papirruller med følgende dimensjoner fungerer med skriveren:

 • bredden er 3 1/8" (80 mm)
 • lengden ikke er mer enn 230 fot (70 m)

Du finner en forklaring på hvordan du fyller inn papir i kvitteringsskriveren i veiledningen i maskinvarehåndboken til produsenten.

Koble til WiFi-skriveren din

Du må koble skriveren til strømforsyningen.

Steg:

 1. Koble den ene enden av strømkabelen til baksiden av kvitteringsskriveren.

 2. Koble den andre enden av kabelen til et strømuttak og skru på skriveren.

Hvis papiret lastes inn, så skrives det ut en diagnoserapport.

Installasjon og oppsett

TSP100IIIW Wifi kvitteringsskriveren kobles til det trådløse nettverket med et Wifi-grensesnitt.

Steg:

 1. Koble skriveren til strømforsyningen.

 2. Hvis skriveren allerede er konfigurert for et annet wifi-nettverk, må du starte skriverens nettverksinnstillinger.

 3. I Shopify POS-appen trykker du på Butikk > Maskinvare > Koble til kvitteringsskriver.

 4. I Velg skriver-modalen trykker du på Wi-Fi.

 5. Følg instruksjonene i Koble til skriversone-modalen.

 6. Trykk på Koble til ved siden av skrivernavnet i listen Tilgjengelige Wi-Fi-skrivere.

Når du har koblet til skriveren, må du ikke glemme å:

Starte skriverens nettverksinnstillinger

Hvis du vil koble skriveren til et nytt wifi-nettverk, må du starte skriverens nettverksinnstillinger.

Når du starter skriveren, blir innstillingene tilbakestilt til standardene. Du må konfigurere innstillingene du bruker på nytt, for eksempel innstillinger for trådløst nettverk og passord.

Steg:

 1. Skru av skriveren.

 2. Trykk og hold inne RST-knappen mens du skrur på skriveren.

 3. Hold inne RST-knappen til skriveren tilbakestilles to ganger. Når enheten tilbakestilles, lager den en intern driftslyd.

 4. Skru av skriveren.

Hvis TSP100IIIW-skriveren din slutter å fungere

Det kan være flere grunner til at skriveren ikke fungerer:

 1. Kontroller at Wi-Fi-nettverket er konfigurert skikkelig.

 2. Kontroller at du er koblet til internett. Skriveren krever et internettsignal for å fungere skikkelig.

 3. Sjekk om skriveren vises i Maskinvare-skjermbildet i Shopify POS-appen. Hvis skriveren ikke er tilkoblet riktig, vil den enten ikke vises på innstillingsskjermen, eller den vil vises som «Frakoblet»:

Shopify POS – skjermbildet for innstillinger av maskinvare er frakoblet

 1. Prøv å skru skriveren av og deretter på. Dette starter skriveren på nytt og som regel løser dette et eventuelt problem med skriveren.

 2. For å feilsøke skriveren må du skru av skriveren og trykke og holde inne FEED-knappen. Mens du fremdeles holder inne FEED-knappen, må du skru på skriveren igjen. La skriveren skrive ut informasjonen om fastvaren og slipp deretter feed-knappen. Skriveren vil prøve å koble til internett og fortsette å skrive ut mer diagnostisk informasjon. Ta en titt på det utskrevne papiret for å se om noen av følgende problemer samsvarer med teksten som vises:

 • IP-adressen under «status for aktuelle IP-parametre» viser nuller.

  Det første du må gjøre er å skru av skriveren, vente fem sekunder og skru den på igjen. Prøv feilsøkingsprosessen på nytt.

  Hvis dette ikke fungerer, må du bekrefte at du har fulgt instruksjonene for installasjon og oppsett av skriver. Sørg for at skriveren er koblet til det trådløse nettverket.

  Til slutt, hvis ingen av de ovennevnte løsningene fungerte, kan du kontakte internettleverandøren din. Det kan være et problem med internettoppsettet ditt.

  TSP100III WLAN null IP-adresse

  • Jeg ser meldingen «Ingen vertstilkobling».

  Dette skjer vanligvis når du mister internettforbindelsen eller når skriveren ikke er koblet skikkelig til ruteren. Kontroller internettsignalet og den trådløse ruteren.

  TSP100III WLAN ingen vertstilkobling

Hvis FEIL-indikatoren blinker rødt

Dette skyldes at det ikke er papir i skriveren. Åpne skriveren, sett inn papiret og lukk lokket. FEIL-indikatoren bør skru seg av og KLAR-indikatoren bør komme på.

Papirstopp

Hvis du mater inn papiret til kvitteringsskriveren på skrå, er det sannsynlig at du forårsaker en papirstopp. Hvis dette skjer, kan du skru av skriveren, åpne den og prøve å mate papiret inn igjen.

Hvis du prøver å gjøre kvitteringen smalere enn den angitte bredden på 3 tommer, må du sørge for at du bruker skillelinjen som følger med. Ikke brett papiret når du mater det inn i skriveren.

tilpasse kvitteringer

Du kan tilpasse både det grunnleggende kvitteringsoppsettet og transaksjonsbeskrivelsen.

Begrensninger ved bruk av Micronics TSP100IIIW (Wifi)-kvitteringsskriver

Shopify POS virker ikke med flere TSP100IIIW (Wifi)-kvitteringsskrivere samtidig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis