Star Micronics TSP650II Bluetooth trådløs kvitteringsskriver

Modellnummer: 39449871

Her kan du kjøpe Bluetooth trådløs kvitteringsskriver

Den trådløse kvitteringsskriveren Star Micronics TPS650II BTi Bluetooth er ikke tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikk, men du kan kjøpe den direkte fra Barcodes Inc. Denne enheten er kompatibel med både iOS og Android.

Kjøpe papir til Bluetooth trådløs kvitteringsskriver

Alle typer termiske papirruller fungerer med skriveren hvis papiret oppfyller følgende spesifikasjoner:

Spesifikasjoner for papir for trådløs Bluetooth-kvitteringskriver
Spesifikasjon Mål
Bredde 80 mm standard
Tykkelse Mellom 0,053 mm og 0,085 mm
Rullediameter Opptil 83 mm

Hvis du vil ha en forklaring på hvordan du laster inn kvitteringsskriveren, kan du se veiledningen i maskinvarehåndbokentil produsenten.

Koble til Bluetooth-skriveren

Du må koble skriveren til strømforsyningen.

Steg:

 1. Koble den ene enden av strømkabelen til baksiden av kvitteringsskriveren.

 2. Koble den andre enden av kabelen til et strømuttak.

 3. Skru på skriveren. STRØM-indikatoren kommer til å lyse grønt. FEIL-indikatoren blinker rødt når det ikke er lagt i papir.

Hvis papiret er lagt i, skrives det ut en diagnoserapport.

Etter dette er du klar til å Pare skriveren med iPaden.

Indikatorlamper for status

Det er nyttig å forstå betydningen av statuslyset på baksiden av den trådløse Bluetooth-kvitteringsskriveren:

Tolking av statuslysene på den trådløse Bluetooth-kvitteringsskriveren
Statuslys Status
Grønn (blinker ikke) Ikke tilkoblet
Grønn blinking I paringsmodus
Blå (blinker ikke) Tilkoblet og klar til utskrift
Lilla blinking Automatisk tilkobling er på

Par og koble til den trådløse Bluetooth kvitteringsskriveren med iPaden din

Det er viktig å forstå forskjellen mellom paring og tilkobling av Bluetooth-enheter. Paring identifiserer enhetene for hverandre, og etablerer et bånd mellom dem. Dette gjør at de parede enhetene kan koble til i fremtiden uten å gjenta godkjenningskontrollene.

Vanligvis trenger du bare å pare skriveren med iPad én gang, men du må koble den til hver gang du skrur på enhetene.

På den nyeste modellen av Star Micronics TSP650II Bluetooth trådløs kvitteringsskriver (modellnummer 39449871) er automatisk tilkobling aktivert. Dette betyr at når du har paret skriveren med iPaden, opprettes Bluetooth-tilkoblingen automatisk hver gang skriveren er skrudd på og innen rekkevidde for iPaden.

Hvis skriveren er en eldre modell, må du pare og koble til manuelt eller aktivere automatisk tilkobling etter at du har paret skriveren med iPaden.

Steg:

 1. Koble skriveren til strømforsyningen.

 2. I Shopify POS-appen trykker du på Butikk > Maskinvare.

 3. Trykk på Koble til kvitteringsskriver.

 4. I Velg skriver-modalen trykker du på Bluetooth.

 5. Følg instruksjonene i Par og koble til skriver-modalen og trykk deretter på Åpne enhetsliste.

 6. I Velg et tilbehør-listen trykker du på navnet til skriveren.

Når tilkoblingen er vellykket, ser du en melding på skjermbildet for innstillinger av maskinvare, og Bluetooth trådløs kvitteringsskriver vises som Tilkoblet:

Maskinvare-skjerm med kvitteringsskriveren tilkoblet

Når skriveren er koblet til, lyser LED-indikatoren på baksiden av skriveren konstant blått. Hvis oppsettet ikke er vellykket, tilbakestiller du skriveren og prøver på nytt.

Så lenge skriveren forblir paret med iPad, kobler den seg til automatisk når den er innenfor rekkevidde og enhetene er slått på.

Par Bluetooth-skriveren manuelt

Hvis du har problemer med å pare Bluetooth-skriveren, kan du prøve å pare den manuelt fra iPad-innstillingene.

Steg:

 1. Koble skriveren til strømforsyningen.

 2. Trykk på Innstillinger-ikonet på iPaden og trykk deretter på menyalternativet Bluetooth. Du vil se Star Micronics-skriveren i listen ENHETER. Skriverstatusen vil være Ikke paret:

  Shopify – kvitteringsskriveren er ikke paret

 1. Finn den røde Par-knappen på baksiden av skriveren og hold den nede i 5 sekunder. Etter 5 sekunder begynner den grønne LED-indikatoren på baksiden å blinke, noe som indikerer at enheten er i paringsmodus. Paringsmodus varer i 60 sekunder.

 2. Mens skriveren er i paringmodus trykker du på Star Micronics-skriveren i ENHETER-listen på iPad-en. Etter en kort paringsprosess vil skriveren vises som Tilkoblet, og LED-lyset bak på skriveren vil lyse konstant blått:

  Shopify – kvitteringsskriveren er tilkoblet

Kobler til eldre modeller

Eldre modeller av Bluetooth-skriveren leveres med automatisk tilkobling av. Dette betyr at en paret skriver ikke kobler seg til automatisk, selv om den er skrudd på og innenfor rekkevidde til iPaden den er paret med.

Hvis automatisk tilkobling er av, har du to alternativer:

 • aktiver automatisk tilkobling for denne skriveren slik at den kan kobles til automatisk med den parede iPaden i fremtiden
 • koble til manuelt hver gang du må bruke denne skriveren

Aktivere automatisk tilkobling

Hvis du vil at den parede skriveren skal kobles til automatisk hver gang du slår den på og iPaden er innen rekkevidde, må du aktivere automatisk tilkobling.

På modellnummer 39449871 er automatisk Bluetooth-tilkobling aktivert som standard. For eldre modeller må du bruke en app som er produsert av Star Micronics.

Steg:

 1. Kontroller at skriveren er paret med iPaden din.

 2. Last ned Star Setting Utility-appen fra Apple App Store, utviklet av Star Micronics.

 3. Åpne Star Setting Utility og velg den parede kvitteringsskriveren fra listen.

 4. Trykk på vekselbryteren for Automatisk tilkobling for å skru på automatisk tilkobling, og trykk deretter på Ferdig.

 5. Når du blir bedt om det, trykker du på Oppdater.

 6. For å fullføre konfigurasjonen av automatisk tilkobling, må du skru på skriveren ved å skru den av, vente i 5 sekunder og deretter skru den på igjen.

 7. Nå må du velge skriveren fra listen over Bluetooth-enheter i iPad-innstillingene én gang til. Trykk på skrivernavnet og vent til den kobler til.

Fra nå av kommer den trådløse Bluetooth-kvitteringsskriveren til å koble seg til automatisk hver gang du slår den på hvis iPaden er innen rekkevidde. Du trenger ikke å velge den fra listen over Bluetooth-enheter.

Manuell tilkobling av skriveren og iPaden

Hvis automatisk tilkobling ikke er aktivert, må du koble til den parede skriveren manuelt hver gang du skrur den på. For å gjøre dette trykker du på skrivernavnet i listen over Bluetooth-enheter i iPad-innstillingene (ikke innstillingene for Shopify POS-appen).

Etter at du har koblet til den trådløse Bluetooth kvitteringsskriveren med iPaden din

Når du har koblet til skriveren, må du ikke glemme å:

Opphev paringen for iPaden og kvitteringsskriveren

Du kan oppheve paringen for iPaden og kvitteringsskriveren.

Steg:

 1. Skru av skriveren.

 2. I iPad-innstillingene trykker du på Bluetooth for å se de tilkoblede Bluetooth-enhetene dine.

 3. Trykk på i-symbolet til høyre for skrivernavnet og trykk deretter på Glem denne enheten for å fjerne skriveren fra listen over Bluetooth-enheter.

 4. Fra skjermbildet for innstillinger av maskinvare for Shopify POS, sveiper du Bluetooth-kvitteringsskriver til venstre for å vise en Slett-knapp.

 5. Trykk på Slett.

Tilbakestill Bluetooth-innstillingene på kvitteringsskriveren

Du kan tilbakestille kvitteringsskriveren til fabrikkinnstillingene.

Steg:

 1. Opphev paringen for iPaden og kvitteringsskriverenog skru deretter av iPaden.

 2. Når skriveren er skrudd av, finner du tilbakestill-knappen som er plassert på baksiden av skriveren, og bruker en penn til å trykke og holde nede knappen.

 3. Mens du holder nede tilbakestill-knappen, må du skru på skriveren. Fortsett å holde tilbakestill-knappen i 10 sekunder etter at du har skrudd på skriveren, og slipp deretter tilbakestill-knappen.

 4. Lysene på forsiden av skriveren begynner å blinke. Vent til Strøm-lyset er konstant grønt og Feil-lyset er av.

 5. Test kvitteringsskriveren:

  1. Skru av kvitteringsskriveren.
  2. Hold nede FEED-knappen.
  3. Mens du holder nede FEED-knappen, må du skru på skriveren.
  4. Når skriveren begynner å skrive ut, slipper du FEED-knappen.
  5. Forsikre deg om at den andre siden inneholder skriverens Bluetooth-informasjon.
 6. Skru på iPaden og par den med kvitteringsskriveren.

Hvis du bruker modellnummer 39449871, kommer tilbakestilling til å etterlate automatisk tilkobling aktivert, men du må pare enhetene igjen. På eldre modeller må du koble til skriveren på nytt manuelt eller aktivere automatisk tilkobling på nytt når du har paret skriveren med iPaden.

Begrensninger ved bruk av Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless-kvitteringsskriver

Shopify POS har et eksklusivt 1-til-1-forhold med Star Micronics TSP650II BTi Bluetooth wireless kvitteringsskriver. Det betyr følgende:

 • Du kan ikke koble mer enn én iPad til samme skriver.

 • Shopify POS virker ikke med flere skrivere samtidig.

Feilsøking av Star Micronics TSP650II

Hvis du har problemer med å bruke Star Micronics TSP650II, kan du prøve disse feilsøkingstrinnene.

Steg:

 1. Kontroller at du har disse grunnleggende kravene:

- Butikken din har Shopify-abonnementet eller høyere. - Shopify POS-appen er oppdatert. - iPadens versjon av iOS er oppdatert. - iPaden har aktivert Bluetooth.

 1. Kontroller at skriverpapiret er riktig installert, og at indikatorlampen for status lyser konstant grønt.

 2. Opphev paringen for iPaden og kvitteringsskriveren.

 3. Tilbakestill kvitteringsskriveren til fabrikkinnstillinger ved å følge samme instruksjoner som for den trådløse kvitteringsskriveren Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth.

 4. Par iPaden med kvitteringsskriveren.

 5. Start skriveren på nytt.

 6. Gå til iPadens Bluetooth-innstillinger og bekreft at Star Micronics-skriveren vises som Ikke tilkoblet.

 7. Trykk på skriveren for å koble til den.

 8. Når skriveren vises som Tilkoblet, starter du den på nytt igjen. Når skriveren skrus på, skal den vises kort som Ikke tilkoblet, og deretter som Tilkoblet.

 9. Hvis skriveren ikke kobler seg til automatisk når du starter den på nytt for andre gang, må du aktivere automatisk tilkobling.

 10. Test skriveren ved å skrive ut en testkvittering.

Hvis du fortsatt har problemer med å bruke kvitteringsskriveren etter du har prøvd disse trinnene, kan du kontakte Shopify brukerstøtte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis