Betalingsmetoder

Du kan aktivere ulike betalingsmåter i Shopify POS, slik at kundene dine kan velge betalingsmåte i kassen.

Få tilgang til betalingsinnstillingene

Fra skjermbildet Betalingstyper kan du aktivere og deaktivere betalingsgatewayer, betalingsmåter og gavekort.

For å komme til skjermbildet Betalingstyper trykker du Butikk > Betalingstyper:

Shopify POS betalingsinnstillinger – iPad

Aktiver Shopify Payments på iPad

For å bruke en av kortleserne våre, må du aktivere Shopify Payments eller en støttet tredjepartsleverandør. Hvis du ikke har aktivert Shopify Payments i Shopify-administratoren din enda, kan du gjøre dette fra iPad-en din.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. Trykk på Aktiver Shopify Payments.

Nettleseren på iPad-en åpnes, og du kan logge inn på Betalingsleverandører-skjermbildet i Shopify-administratoren din. Etter at du har logget inn, kan du aktivere Shopify Payments.

Aktiver kontantbetaling

Kontantbetalinger er aktivert som standard. Hvis du ikke lenger vil ta imot kontanter, kan du slå av dette. Det er ingen ekstra avgifter eller belastninger for kunden eller butikken for kontantbetalinger.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. Trykk på Kontakt for å slå det eller Av.

Nettleseren på enheten din vil åpnes, og du vil bli bedt om å logge inn på Betalingsleverandører-skjermbildet i Shopify-administratoren din. Når du har logget inn, kan du aktivere eller deaktivere kontantbetalinger.

Aksepter kortbetalinger uten signatur

Hvis du oppfyller følgende krav, kan du akseptere kortbetalinger uten at kunden må signere:

 • Butikken din er lokalisert i USA.
 • Du bruker Shopify Payments.
 • Du bruker en EMV-kortleser.

Dette alternativet er deaktivert som standard, men du kan aktivere det fra Butikk-skjermbildet i Shopify POS.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. Trykk Shopify Payments (kreditt og debet).

 3. Aktiver Hopp over kundesignatur når det er mulig.

Aktiver en støttet tredjepartsbetalingsleverandør

Du kan aktivere en ekstern betalingsleverandør i stedet for Shopify Payments. Shopify POS støtter imidlertid kun følgende eksterne betalingsleverandører:

 • Authorize.net
 • First Data Payeezy (kun iOS-enheter)

Butikken din må oppfylle følgende krav for å kunne aktivere en ekstern betalingsleverandør:

 • Betalingskontoen din er basert i Canada eller USA.
 • Betalingskontoen din godtar både salgstransaksjoner med kort til stede og kort ikke til stede. Dette aktiveres og kontrolleres utenfor Shopify.
 • Hvis du bruker First data Payeezy, må du være på Shopify-abonnementet eller høyere på en iOS-enhet. Hvis du bruker Authorize.net, må du være på Shopify-abonnementet eller høyere på en iOS-enhet. Det er ingen abonnementskrav for å bruke Authorize.net på en Android-enhet, men du vil ikke ha tilgang til enkelte funksjoner i detaljhandel.
 • Du bruker en kompatibel kredittkortleser.

Tredjepartsleverandørene er bare kompatible med følgende kredittkortlesere:

Slik aktiverer du en støttet tredjepartsleverandør for Shopify-salgssteder:

 1. Gå til Betalingsleverandører-siden og deaktiverer Shopify Payments hvis den er aktivert i butikken.

 2. Aktiver en av de støttede betalingsleverandørene. Kontoen med betalingsleverandøren må konfigureres for å akseptere både transaksjoner med kort og uten kort – kontakt leverandøren direkte for å finne ut mer.

 3. Skriv inn påloggingsinformasjonen for betalingskontoen din, og trykk Aktiver.

 4. Fra Shopify-salgsstedet, trykker du på Butikk, og deretter Betalingstyper.

 5. I DEAKTIVERT-seksjonen aktiverer du betalingsleverandøren:

  veksleknapp for tredjepartsleverandør – Shopify POS for iPad

Aktiver betaling med gavekort

Du kan aktivere betalinger med gavekort i Shopify POS for iPad.

Mrek: Sørg for at du har aktivert gavekortfunksjonen i butikken din før du forsøker å aktivere gavekort for Shopify POS.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. Trykk på Gavekort.

 3. Trykk på knappene for å aktivere én eller begge følgende alternativer:

- gavekort som du kan skrive ut og sende på e-post til kunder - fysiske gavekort (du må bestille en levering av disse om du ikke allerede har gjort det)

Skjermbilde for innstillinger av gavekort – Shopify POS for iPad

Bestill fysiske gavekort

Du kan kjøpe fysiske gavekort fra Shopifys maskinvareforretning.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. Trykk på Gavekort.

 3. Trykk på Kjøp fysiske gavekort for å se Shopify Hardware Store, der du kan velge design på gavekortet ditt og velge antallet du ønsker å kjøpe:

  Skjermbilde for innstillinger av gavekort – Shopify POS for iPad

Aktiver betaling med ekstern kreditt, ekstern debet eller kassekreditt

Du kan ta imot betaling med en ekstern kortterminal og kassekreditt. Disse betalingsmåtene er som standard slått av, men du kan aktivere dem fra skjermbildet Betalingstyper i Shopify POS.

Når du tar imot en betaling gjennom en ekstern terminal, vil Shopify POS dokumentere transaksjonen, men betalingen behandles og innhentes av leverandøren av den eksterne terminalen.

Slik aktiverer du betaling med ekstern kreditt, ekstern debet eller kassekreditt:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper. Betalingsmåtene Ekstern terminal og Kassekreditt vises under Deaktiverte betalinger.

 2. Hvis du vil godta betaling med kassekreditt, må du aktivere alternativet Kassekreditt.

 3. Hvis du vil godta betaling med kreditt eller debet gjennom en ekstern terminal, trykker du på Ekstern terminal og aktiverer betalingsmåtene du vil godta.

Legg til en egendefinert innbetalingsmetode

Du kan opprette tilpassede betalingsmåter og kalle dem hva du vil, for eksempel*Bankanvisning* eller Sjekk. Bruk tilpassede betalingsmåter for manuelle betalinger som ikke behandles av Shopify.

Slik legger du til en egendefinert innbetalingsmåte:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. Trykk på Legg til egendefinert betalingsmåte.

 3. Angi et navn for betalingsmåten og trykk på Ferdig.

Deaktivere en betalingsmåte

Hvis en betalingsmåte er deaktivert, vises den ikke som betalingsalternativ i kassen.

Slik deaktiverer du en betalingsmåte:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. Under Aktiverte betalinger kan du deaktivere en betalingsmåte ved å trykke på veksleknappen.

Betalingsmåten vises under Deaktiverte betalinger. Du kan reaktivere betalingsmåten på samme måte.

Slette en egendefinert betalingsmåte

Hvis du ikke lenger vil bruke en egendefinert betalingsmåte, kan du fjerne den permanent fra skjermbildet Betalingstyper for Shopify POS.

Slik sleter du en egendefinert innbetalingsmåte:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. Sveip den egendefinerte betalingsmåten mot venstre slik at Slett-knappen vises.

 3. Trykk på Slett.

Oversett betalingsmåter

Hvis iPad-en din er satt opp på et annet språk enn engelsk, vil betalingsmåtene dine bli oversatt. Hvis iPad-en din for eksempel er satt opp på fransk, vil Betalingstyper-skjermbildet ditt se slik ut:

Skjermbilde for innstillinger av oversatte betalinger – Shopify POS for iPad

Endring av iPads språkinnstillinger vil oppdatere språket i POS, inkludert kvitteringsutskrifter. Følgende språk er implementert: Kinesisk (forenklet), kinesisk (tradisjonell), dansk, nederlandsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk (Brasil), portugisisk (Portugal) og spansk. Kvitteringsutskriften vil vise oversatt innhold i felter som Avgifter og Total.

Få tilgang til betalingsinnstillingene

Fra skjermbildet Betalingstyper kan du aktivere og deaktivere betalingsgatewayer, betalingsmåter og gavekort.

For å komme til skjermbildet Betalingstyper trykker du Butikk > Betalingstyper:

Skjermbilde for betalingstyper — Shopify POS for iPhone

Aktiver Shopify Payments på iPhone

For å bruke en av kortleserne våre, må du aktivere Shopify Payments eller en støttet tredjepartsleverandør. Hvis du ikke har aktivert Shopify Payments i Shopify-administratoren din enda, kan du gjøre dette fra din iPhone.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. Trykk på Aktiver Shopify Payments:

  Knapp for å aktivere Shopify Payments – Shopify POS for iPhone

Nettleseren på iPhone åpnes, og du kan logge inn på Betalinger-skjermbildet i Shopify-administratoren din. Etter at du har logget inn, kan du aktivere Shopify Payments.

Aksepter kortbetalinger uten signatur

Hvis du oppfyller følgende krav, kan du akseptere kortbetalinger uten at kunden må signere:

 • Butikken din er lokalisert i USA.
 • Du bruker Shopify Payments.
 • Du bruker en EMV-kortleser.

Dette alternativet er deaktivert som standard, men du kan aktivere det fra Butikk-skjermbildet i Shopify POS.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. Trykk Shopify Payments (kreditt og debet).

 3. Aktiver Hopp over kundesignatur når det er mulig.

Aktiver en støttet tredjepartsbetalingsleverandør

Du kan aktivere en ekstern betalingsleverandør i stedet for Shopify Payments. Shopify POS støtter imidlertid kun følgende eksterne betalingsleverandører:

 • Authorize.net
 • First Data Payeezy (kun iOS-enheter)

Butikken din må oppfylle følgende krav for å kunne aktivere en ekstern betalingsleverandør:

 • Betalingskontoen din er basert i Canada eller USA.
 • Betalingskontoen din godtar både salgstransaksjoner med kort til stede og kort ikke til stede. Dette aktiveres og kontrolleres utenfor Shopify.
 • Hvis du bruker First data Payeezy, må du være på Shopify-abonnementet eller høyere på en iOS-enhet. Hvis du bruker Authorize.net, må du være på Shopify-abonnementet eller høyere på en iOS-enhet. Det er ingen abonnementskrav for å bruke Authorize.net på en Android-enhet, men du vil ikke ha tilgang til enkelte funksjoner i detaljhandel.
 • Du bruker en kompatibel kredittkortleser.

Tredjepartsleverandørene er bare kompatible med følgende kredittkortlesere:

Slik aktiverer du en støttet tredjepartsleverandør for Shopify-salgssteder:

 1. Gå til Betalingsleverandører-siden og deaktiverer Shopify Payments hvis den er aktivert i butikken.

 2. Aktiver en av de støttede betalingsleverandørene. Kontoen med betalingsleverandøren må konfigureres for å akseptere både transaksjoner med kort og uten kort – kontakt leverandøren direkte for å finne ut mer.

 3. Skriv inn påloggingsinformasjonen for betalingskontoen din, og trykk Aktiver.

 4. Fra Shopify-salgsstedet, trykker du på Butikk, og deretter Betalingstyper.

 5. I DEAKTIVERT-seksjonen aktiverer du betalingsleverandøren:

  veksleknapp for tredjepartsleverandør – Shopify POS for iPhone

Aktiver betaling med gavekort

Du kan aktivere betaling med gavekort i Shopify POS for iPhone.

For å aktivere betaling med gavekort:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. Trykk på Gavekort.

 3. Trykk på knappene for å aktivere én eller begge følgende alternativer:

- gavekort som du kan skrive ut og sende på e-post til kunder - fysiske gavekort (du må bestille en levering av disse om du ikke allerede har gjort det)

Skjermbilde for innstillinger av gavekort – Shopify POS for iPhone

Bestill fysiske gavekort

Du kan kjøpe fysiske gavekort fra Shopifys maskinvareforretning.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. Trykk på Gavekort.

 3. Trykk på Kjøp fysiske gavekort for å se Shopify Hardware Store, der du kan velge design på gavekortet ditt og velge antallet du ønsker å kjøpe:

  Skjermbilde for innstillinger av gavekort – Shopify POS for iPhone

Aktiver betaling med ekstern kreditt, ekstern debet eller kassekreditt

Du kan ta imot betaling med en ekstern kortterminal og kassekreditt. Disse betalingsmåtene er som standard slått av, men du kan aktivere dem fra skjermbildet Betalingstyper i Shopify POS.

Når du tar imot en betaling gjennom en ekstern terminal, vil Shopify POS dokumentere transaksjonen, men betalingen behandles og innhentes av leverandøren av den eksterne terminalen.

Slik aktiverer du betaling med ekstern kreditt, ekstern debet eller kassekreditt:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper. Betalingsmåtene Ekstern terminal og Kassekreditt vises under Deaktiverte betalinger.

 2. Hvis du vil godta betaling med kassekreditt, må du aktivere alternativet Kassekreditt.

 3. Hvis du vil godta betaling med kreditt eller debet gjennom en ekstern terminal, trykker du på Ekstern terminal og aktiverer betalingsmåtene du vil godta.

Legg til en egendefinert innbetalingsmetode

Du kan opprette tilpassede betalingsmåter og kalle dem hva du vil, for eksempel*Bankanvisning* eller Sjekk. Bruk tilpassede betalingsmåter for manuelle betalinger som ikke behandles av Shopify.

Slik legger du til en egendefinert innbetalingsmåte:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. Trykk på Legg til egendefinert betalingsmåte.

 3. Angi et navn for betalingsmåten og trykk på Ferdig.

Deaktivere en betalingsmåte

Hvis en betalingsmåte er deaktivert, vises den ikke som betalingsalternativ i kassen.

Slik deaktiverer du en betalingsmåte:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. Under Aktiverte betalinger kan du deaktivere en betalingsmåte ved å trykke på veksleknappen.

Betalingsmåten vises under Deaktiverte betalinger. Du kan reaktivere betalingsmåten på samme måte.

Slette en egendefinert betalingsmåte

Hvis du ikke lenger vil bruke en egendefinert betalingsmåte, kan du fjerne den permanent fra skjermbildet Betalingstyper for Shopify POS.

Slik sleter du en egendefinert innbetalingsmåte:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. Sveip den egendefinerte betalingsmåten mot venstre slik at Slett-knappen vises.

 3. Trykk på Slett.

Oversett betalingsmåter

Hvis din iPhone er satt opp på et annet språk enn engelsk, vil betalingsmåtene dine bli oversatt. Hvis din iPhone for eksempel er satt opp på fransk, vil Betalingstyper-skjermbildet ditt se slik ut:

Skjermbilde for innstillinger av oversatte betalinger – Shopify POS for iPhone

Endring av iPhones språkinnstillinger vil oppdatere språket i POS, inkludert kvitteringsutskrifter. Følgende språk er implementert: Kinesisk (forenklet), kinesisk (tradisjonell), dansk, nederlandsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk (Brasil), portugisisk (Portugal) og spansk. Kvitteringsutskriften vil vise oversatt innhold i felter som Avgifter og Total.

Få tilgang til betalingsinnstillingene

Fra skjermbildet Betalingstyper kan du aktivere og deaktivere betalingsgatewayer, betalingsmåter og gavekort.

For å komme til skjermbildet Betalingstyper trykker du Butikk > Betalingstyper:

Skjermbilde for betalingstyper — Shopify POS for Android

Aksepter kredittkortbetalinger

Du kan akseptere kredittkortbetalinger med magnetstripe og manuelle betalingere med Swipe (audio-jack)-kortleseren hvis du oppfyller følgende krav:

 • Du aktiverer Shopify Payments som din betalingsleverandør.
 • Butikken din er basert i USA eller Canada.

Hvis du ikke oppfyller disse to kravene, kan du fortsatt akseptere betaling med en ekstern terminal.

Aksepter kortbetalinger uten signatur

Hvis du oppfyller følgende krav, kan du akseptere kortbetalinger uten at kunden må signere:

 • Butikken din er lokalisert i USA.
 • Du bruker Shopify Payments.
 • Du bruker en EMV-kortleser.

Dette alternativet er deaktivert som standard, men du kan aktivere det fra Butikk-skjermbildet i Shopify POS.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. Trykk på Shopify Payments.

 3. Aktiver Hopp over signatur når det er mulig.

Aktivere en ekstern terminal i Shopify POS for Android

Hvis du bruker Shopify POS for Android og har en ekstern terminal for kreditt- eller debetkort, kan du aktivere betalingsmåten Ekstern terminal fra skjermbildet Innstillinger i Shopify POS-appen.

Når du tar imot en betaling gjennom en ekstern terminal, vil Shopify POS dokumentere transaksjonen, men betalingen behandles og innhentes av leverandøren av den eksterne terminalen.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. Trykk på Ekstern terminal.

 3. Aktiver Aktiver eksteren terminal.

 4. En melding vises som forklarer at du aktiverer en betalingsterminal som ikke er integrert med Shopify. Trykk på OK.

Betalingsmåten Ekstern terminal er aktivert, og vil være tilgjengelig som et valg på skjermbildet Velg betalingsmåte under hver transaksjon.

Aktiver betaling med gavekort

Du kan aktivere betaling med gavekort i Shopify POS for Android.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. Trykk på Gavekort.

 3. Aktiver Aktiver gavekort.

Legg til en egendefinert innbetalingsmetode

Du kan opprette tilpassede betalingsmåter og kalle dem hva du vil, for eksempel*Bankanvisning* eller Sjekk. Bruk tilpassede betalingsmåter for manuelle betalinger som ikke behandles av Shopify.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. Trykk på Legg til egendefinert betalingsmåte.

 3. Skriv inn et navn på betalingsmåten, og trykk på ✔.

Deaktivere en betalingsmåte

Hvis en betalingsmåte er deaktivert, vises den ikke som betalingsalternativ i kassen.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. Under Betalingstyper kan du deaktivere en betalingsmåte ved å trykke på veksleknappen.

Slette en egendefinert betalingsmåte

Hvis du ikke lenger vil bruke en egendefinert betalingsmåte, kan du fjerne den permanent fra skjermbildet Betalingstyper for Shopify POS.

Du må deaktivere en betalingsmåte før du kan slette den.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Betalingstyper.

 2. I seksjonen Deaktiverte betalingstyper trykker du på blyantikonet.

 3. Trykk på søppelbøtten ved siden av betalingstypen du ønsker å slette.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis