Stedsinnstillinger

Hvis du bruker Shopify POS på mer enn én adresse, kan du sette den gjeldende plasseringen til Shopify POS-enheten din. Dette sørger for at du belaster de riktige avgiftene på de fysiske handlene dine, og at du kan spore kjøpene som er gjort på hver enkelt fysisk plassering. Lagerbeholdningen til den valgte plasseringen oppdateres hver gang et produkt selges eller tilbakeføres i Shopify POS.

Hvis et produkt har avgiftsoverstyring lagt til, vil satsen for avgiftsoverstyringen gjelde i stedet for avgiftssatsen som er basert på enhetens plassering.

Legg til en butikkplassering

Redigere en butikkplassering

Du kan endre navn, adresse eller telefonnummer til en eksisterende plassering.

Velg en butikkplassering

  1. Fra Shopify POS trykker du Butikk.

  2. Trykk på Plasseringer.

  3. Trykk på navnet til POS-plasseringen.

  4. Trykk på Bytt.

  5. Trykk på Start butikk.

Slette en butikkplassering

  1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Ste.

  2. Klikk på navnet til plasseringen du vil slette.

  3. Hvis plasseringen er aktiv, klikker du Deaktiver plassering. Velg en plassering som skal tilordnes lagerbeholdningen og de ufullførte bestillingene fra denne plasseringen, og klikk Deaktiver plassering.

  4. Klikk på Slett plassering.

  5. Hvis du er sikker på at du vil slette plasseringen, trykker du på Slett for å bekrefte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis