Registerskift

Et registerskift er en tidsperiode der transaksjoner finner sted i butikken. Du bruker registerskift for å avstemme kontantskuffen regelmessig og holde regnskap på beløpene som personalet har håndtert.

Hver iPad viser sine egne registerskift, og ikke de andre iPadenes. Hvis du sletter og installerer Shopify POS-appen på nytt, eller oppgraderer til en nyere iPad, mister du enhetens lagrede data over registerskift.

Register-skjermen

Salgsregister-skjermen lar deg opprette og spore registerskift i butikken din. Du kan holde oversikt over den daglige totalomsetningen og refusjonene for hver betalingsmåte, i tillegg til kontantene i kontantskuffen.

For å åpne Salgsregister-skjermen i Shopify POS appen på iPaden, trykker du på Butikkog deretter på Salgsregister:

Registerskift-skjerm – Shopify POS for iPad

Innstillinger for kassaapparat

Hvis du bruker Shopify POS og butikken din har Shopify-abonnementet eller høyere kan du angi kassepreferanser på innstillingsskjermen Kasse.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikkog deretter på Salgsregister.

 2. Trykk Innstillinger:

  Knapp til innstillinger av Registerskjerm – Shopify POS for iPad

 3. Trykk på veksleknappene for å aktivere eller deaktivere følgende alternativer:

- Aktiver salgsregister

Denne funksjonen gir deg muligheten til å sjekke inntekten din regelmessig. Bruk den til å spore salgssummer for hver betalingstype og sjekk kontantene i kontantskuffen.

- Spor kontanter

Denne funksjonen lar deg spore kontantbeholdningen din per skift. Du ser ikke dette alternativet hvis Aktiver salgsregister er deaktivert.

Åpne et nytt registerskift

Du kan opprette et Shopify POS-registerskift på én av to måter:

 • manuelt, hvis du vil spesifisere den første kontantbeholdningen for registerskiftet

 • automatisk, hvis du vil at Shopify skal bruke den forventede kontantsummen i kontantskuffen som beholdning for neste registerskift.

Åpne et registerskift manuelt

Hvis du oppretter et nytt registerskift manuelt, kan du angi verdien for kontantbeholdningen. Kontantbeholdningen er beløpet som i utgangspunktet er oppgitt i kassaapparatet, slik at personalet kan gjøre endringer for kontantbetalingene.

Steg:

 1. På iPaden går du til Register-skjermen i Shopify POS-appen.

 2. Trykk på +-knappen:

  Pluss-knapp på Registerskjerm – Shopify POS for iPad

 3. Åpne skift-dialogboksen åpnes. Hvis du har aktivert kontantsporing i registerinnstillingene dine, kan du angi beløpet for kontantbeholdningen:

  Åpen skift-dialogboks – Shopify POS for iPad

 4. Valgfritt: Angi en merknad.

 5. Trykk på Ferdig. Registerskiftet forblir åpent til du lukker det manuelt.

Åpne registerskift automatisk

Hvis du har lukket et registerskift og du ikke åpner et annet før du behandler neste bestilling, åpner Shopify et nytt registerskift automatisk.

Automatiske skift uten kontantsporing

Hvis du ikke har aktivert kontantsporing i registerinnstillingene dine, ser du denne meldingen når den første transaksjonen i det nye registerskiftet er fullført:

Registerskift opprettet melding (kontantsporing er ikke aktivert) – Shopify POS for iPad

Automatiske skift med kontantsporing aktivert

Hvis du har aktivert kontantsporing i registerinnstillingene, blir den beregnede kontantsaldoen ved slutten av forrige registerskift brukt som kontantbeholdning- (eller åpnings-) beløp. Hvis dette er det første registerskiftet for butikken din, er beholdningen satt til $ 0.

Meldingen du blir vist ser slik ut:

Registerskift opprettet melding (kontantsporing er aktivert) – Shopify POS for iPad

Hvis du ikke godtar kontantbetalinger

Hvis du ikke godtar kontantbetalinger, kan du skru av kontantsporing i registerinnstillingene dine. Dette betyr at du ikke må gi et kontantbeholdningsbeløp under et registerskift. Registerskiftet fortsetter å spore alle salg som gjøres med andre betalingsmåter, så lenge du har aktivert alternativet Åpne og lukke skift i registerinnstillingene dine.

Se detaljer om et registerskift

Fra Salgsregister-skjermen kan du trykke på et hvilket som helst skift for å se:

 • historikken til registerskiftet
 • detaljert informasjon om salg for hver betalingstype

Se historikken til et registerskift

Du kan se et sammendrag av aktiviteten under et registerskift.

Steg:

 1. På iPaden går du til Register-skjermen i Shopify POS-appen.

 2. Trykk på registerskiftet du vil se historikken for.

Informasjonen varierer noe avhengig av hvorvidt:

 • du ser et åpent eller lukket registerskift
 • du har aktivert kontantsporing

Følgende informasjon vises alltid:

 • datoen for skiftet
 • totalsalget for det skiftet
 • navnet på personalmedlemmet som åpnet skiftet
 • det opprinnelige kontantbeholdningsbeløpet (hvis du har aktivert kontantsporing i registerinnstillingene dine)
 • eventuelle justeringer som personalmedlemmer har gjort til summen av kontanter i skuffen (for eksempel hvis de har brukt noen av sine egne penger til å gi veksel)

Skjermbilde med registerskiftdetaljer – Shopify POS for iPad

Hvis skiftet du viser er stengt, vises navnet på personalmedlemmet som lukket skiftet.

Hvis du hadde aktivert kontantsporing i registerinnstillingene før skiftet ble lukket, ser du også:

 • kontantene som telles på slutten av skiftet (så lenge du anga det da du lukket skiftet
 • kontantbeløpet i skuffen som var forventet da skiftet ble lukket
 • kontantene som er igjen i beholdningen etter du har utført den endelige avstemmingen på kontantskuffen (gjøres vanligvis når du fjerner dagens inntekt)

Se detaljert salgsinformasjon for et registerskift

Du kan se salgsinformasjon for et registerskift basert på betalingsmåten.

Steg:

 1. På iPaden går du til Salgsregister-skjermen i Shopify POS-appen.

 2. Trykk på registerskiftet du vil se detaljene for.

 3. Trykk på Se detaljer:

  Se detaljer-knapp for registerskift – Shopify POS for iPad

  Denne visningen viser et sammendrag av salg, refusjoner og nettoinntekter for hver betalingstype (inkludert eksterne betalingsterminaler):

  Registrerskiftdetaljer

Juster beholdningen

En justering av kassebeholdningen innebærer å legge til eller fjerne kontanter. Det kan være nødvendig hvis for eksempel:

 • personalmedlemmer kan ikke gi riktig veksel med kontantene som ligger i skuffen
 • pengene i skuffen har oversteget den foretrukne grensen (noen selskaper pålegger en grense for å forhindre tyveri eller feilberegning ved lukking)
 • personalmedlemmet må fjerne kontanter midlertidig fra kassen.

Hvis du sporer kontantene i kassen, bør du registrere alle justeringer som gjøres, uansett hvor små.

Steg:

 1. På iPaden går du til Salgsregister-skjermen i Shopify POS-appen.

 2. Sørg for at du ser registerskiftet som er åpent for øyeblikket.

 3. Trykk på Juster

 4. Trykk på enten Legg til eller Fjern, avhengig av hvilken type transaksjon du vil gjøre.

 5. Angi beløpet som er lagt til eller fjernet.

 6. Angi en merknad hvis det er nødvendig.

 7. Trykk på Ferdig.

Justeringer av et register vises i registerhistorikken på hovedskjermen for Salgsregisteret:

Skjermbilde med registerskiftdetaljer – Shopify POS for iPad

Lukk et registerskift

For å avstemme kontantskuffen din nøyaktig, bør du lukke registerskift med jevne mellomrom (for eksempel på slutten av hver dag, eller når en medarbeiders skift slutter).

Når du lukker et registerskift blir følgende informasjon lagt til i historikken til registerskiftet:

 • kontantene som telles ved slutten av skiftet
 • forventet verdi av kontantene i skuffen, som beregnes basert på alle kontanttransaksjonene som fant sted under skiftet, og tar hensyn til den innledende beholdningen og eventuelle justeringer som ble gjort mens skiftet var åpent
 • kontantene som er igjen for beholdningen etter du har utført den endelige avstemmingen på kontantskuffen (gjøres vanligvis når du fjerner dagens inntekt)

Kontantbeløpet i kontantskuffen og den forventede saldoen skal være det samme.

Steg:

 1. På iPaden går du til Salgsregister-skjermen i Shopify POS-appen.

 2. Sørg for at du ser registerskiftet som er åpent for øyeblikket.

 3. Trykk på Lukk Skift. Hvis registerskiftet har vært åpent i lang tid (dager til uker), kan det ta flere sekunder før skiftet lukkes.

  Hvis den ikke lukkes etter at du har ventet i 10 sekunder, kan du gå til Butikk > Salgsregister > Innstillinger og veksle Aktiver salgsregister av og på for å lukke registerskiftet.

 4. Hvis du har aktivert kontantsporing i registerinnstillingene, kan du i Lukke skift-dialogboksen se et Kontanter telt-felt. Tell kontantene i skuffen og angi beløpet her (Shopify POS forteller deg hvor mye det skal være over Kontanter telt-feltet):

  Lukk skift-dialogboksen – Shopify POS for iPad

 5. Valgfritt: Angi en merknad.

 6. Trykk på Ferdig.

 7. Hvis du har aktivert kontantsporing i registerinnstillingene, vises en Siste justering-dialogboks:

  Siste justering-dialogboks – Shopify POS for iPad

Verdien som foreslås i Beløp fjernet-feltet, er netto kontanter som er tatt under registerskiftet. Du kan angi en verdi du liker i dette feltet, men det skal samsvare med verdien av kontanter som du fjerner fra kassen. Beløpet som gjenstår i kontantskuffen blir brukt som beholdning for neste skift, med mindre du angir det manuelt.

Hvis de talte kontantene ikke samsvarte med det forventede kontantbeløpet, kan du avstemme kassen ved å justere beløpet som legges til eller fjernes.

 1. Trykk på Ferdig.

 2. Hvis du har en kvitteringsskriver koblet til kassen, kan du trykke på Skriv ut for å skrive ut registersammendraget. Registersammendraget viser salg, refusjoner og registeraktivitet gjennom hele skiftet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis