Personalinnstillinger på Shopify POS

Hvis du er butikkeier eller har full tilgang, kan du legge til eller fjerne personale som kun har tilgang til POS ved hjelp av Shopify POS-appen. Du kan opprette et ubegrenset antall POS-personalkontoer.

Når du legger til personale med kun POS-tilgang, har de ikke tilgang til Shopify-administrator. For å gi personalet tilgang til Shopify-administrator må du legge dem til som personale fra Shopify-administrator.

Personale med kun POS-tilgang krever et unikt firesifret personlig identifikasjonsnummer (PIN) for å få tilgang til Shopify POS-appen for å gjennomføre salg.

Når et pålogget personalmedlem behandler en betaling gjennom Shopfiy POS, knyttes personalnavnet deres til bestillingen. Du kan se hvilket personalmedlem som har behandlet en bestilling på bestillingens detaljvisning i Shopify POS, og i bestillingens tidslinje i Shopify-administrator.

Legg til en ny PIN-kode for Shopify POS-personale

Hvis du bruker Shopify POS og butikken din har Shopify-abonnementet eller høyere, kan du legge til et nytt personalmedlem fra innstillingene i appen.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du Butikk > Personale.

 2. I Kun tilgang til POS-app-delen trykker du på Legg til personale.

 3. Angi medarbeiderens fornavn, etternavn og e-postadresse.

 4. Angi en firesifret PIN-kode eller trykk Generer ny PIN-kode slik at medarbeideren kan bruke PIN-koden til å logge på Shopify POS.

 5. Trykk på Legg til PIN-kode.

Rediger opplysningene til en medarbeider med kun POS-tilgang

Hvis du bruker Shopify POS og butikken din har Shopify-abonnementet eller høyere og du bruker en iPad, kan du redigere opplysningene for personalmedlemmer med kun POS-tilgang fra POS-appen.

Du kan ikke redigere detaljene for administratorer ved hjelp av POS-appen. Hvis du må redigere detaljene for en administrator, må du bruke Shopify-administrator.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du Butikk > Personale.

 2. Trykk på navnet til en medarbeider.

 3. Valgfritt: Gjør eventuelle nødvendige endringer i medarbeiderens detaljer.

 4. Valgfritt: Trykk på Endre PIN-kode. Angi en ny PIN-kode eller trykk på Generer ny PIN-kode.

 5. Trykk på Lagre.

Angi begrensede tillatelser for ansatte med POS-PIN-koder

Som standard gir alle POS-PIN-koder for personalmedlemmer full tilgang til Shopify POS-appen. Hvis du ønsker å begrense hva POS-personalmedlemmer med POS-PIN-koder har tilgang til når de bruker Shopify POS, kan du begrense tilgangstillatelsene fra innstillingene i appen.

Personale med full tilgangstillatelse kan utføre følgende handlinger:

 • få tilgang til bestillinger på et hvilket som helst sted
 • endre stedsinnstillinger
 • endre betalingsinnstillinger
 • endre innstillinger for registerskift
 • tilpasse kvitteringer
 • logge ut av butikken
 • få tilgang til apper
 • få tilgang til Kunder

  Hvis du begrenser tilgangen til Kunder, kan ikke personalmedlemmet se kundens profil, men de kan fremdeles opprette nye kunder og knytte kunder til kjøp fra kassen.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Personale -> Personalinnstillinger.

 2. Deaktiver alle tillatelser du ikke vil at PIN-koden for Shopify POS-personale skal ha.

Slett en medarbeider

Hvis du er butikkeieren eller har en konto med full administratortilgang, kan du slette kontoene til andre medarbeidere.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du Butikk > Personale.

 2. Trykk på navnet til en medarbeider.

 3. Trykk på Slett.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis