Personalinnstillinger på Shopify POS

Hvis du er butikkeier eller et personalmedlem med påloggingskravene for Shopify POS, kan du legge til eller fjerne personale med kun POS-apptilgang med Shopify POS-appen. Du kan opprette så mange POS-personalmedlemmer som du ønsker.

Når du legger til personalmedlemmer med kun POS-apptilgang, har de ikke tilgang til Shopify-administrator med mindre du også oppretter personalmedlemmer fra Shopify-administrator. Personalmedlemmer med kun POS-apptilgang krever et unikt firesifret personlig identifikasjonsnummer (PIN) for å få tilgang til Shopify POS-appen for å gjennomføre salg.

Personalmedlemmer med kun POS-apptilgang kan ikke logge inn på Shopify POS-appen selv. Butikkeieren eller personalmedlemmer med påloggingskravene for Shopify POS må først logge inn og deretter låse sin POS-appskjerm. Når dette trinnet er fullført, vises en skjerm for å angi ansatt-PIN. Hvis du logger ut av POS-appen, må en butikkeier eller personale med de nødvendige tillatelsene logge inn før personalmedlemmet med kun POS-tilgang kan fullføre en transaksjon.

Når et pålogget personalmedlem behandler en betaling gjennom Shopify POS, knyttes personalnavnet deres til bestillingen. Du kan se hvilket personalmedlem som har behandlet en bestilling på bestillingens detaljvisning i Shopify POS, og i bestillingens tidslinje i Shopify-administrator.

Legg til en ny PIN-kode for Shopify POS-personale

Hvis du bruker Shopify POS og butikken din har Shopify-abonnementet eller høyere, kan du legge til et nytt personalmedlem fra innstillingene i appen.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du Butikk > Personale.

 2. I Kun tilgang til POS-app-delen trykker du på Legg til personale.

 3. Angi personalmedlemmets fornavn, etternavn og e-postadresse.

 4. Angi en firesifret PIN-kode eller trykk Generer ny PIN-kode slik at personalmedlemmet kan bruke PIN-koden til å logge på Shopify POS.

 5. Trykk på Legg til PIN-kode.

Rediger opplysninger for personalmedlemmer med kun POS-apptilgang

Hvis du bruker Shopify POS og butikken din har Shopify-abonnementet eller høyere og du bruker en iPad, kan du redigere opplysningene for personalkontoer med kun POS-apptilgang fra POS-appen.

Du kan ikke redigere detaljene for administratorer ved hjelp av POS-appen. Hvis du må redigere detaljene for en administrator, må du bruke Shopify-administrator.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du Butikk > Personale.

 2. Trykk på navnet til et personalmedlem.

 3. Valgfritt: Gjør nødvendige endringer i personalmedlemmets detaljer.

 4. Valgfritt: Trykk på Endre PIN-kode. Angi en ny PIN-kode eller trykk på Generer ny PIN-kode.

 5. Trykk på Lagre.

Angi begrensede tillatelser for ansatte med POS-PIN-koder

Som standard gir alle POS-PIN-koder for personalet full tilgang til Shopify POS-appen. Hvis du ønsker å begrense hva personalkontoer med kun POS-apptilgang og POS-PIN-koder har tilgang til når de bruker Shopify POS, kan du begrense tilgangstillatelsene fra innstillingene i appen.

Personalmedlemmer med kun POS-apptilgang kan utføre følgende handlinger:

 • få tilgang til bestillinger på et hvilket som helst sted
 • endre stedsinnstillinger
 • endre betalingsinnstillinger
 • endre innstillinger for registerskift
 • tilpasse kvitteringer
 • logge ut av butikken
 • få tilgang til apper
 • få tilgang til Kunder

  Hvis du begrenser tilgangen til Kunder, kan ikke personalmedlemmet se kundens profil, men de kan fremdeles opprette nye kunder og knytte kunder til kjøp fra kassen.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Personale -> Personalinnstillinger.

 2. Deaktiver alle tillatelser du ikke vil at PIN-koden for Shopify POS-personale skal ha.

Slett personale

Hvis du er butikkeier, eller har en konto med de 13 Shopify POS-tillatelsene, kan du slette andre personalkontoer.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du Butikk > Personale.

 2. Trykk på personalmedlemmets navn.

 3. Trykk på Slett.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis