Personalinnstillinger på Shopify POS

Hvis du er butikkeier eller har full tilgang, kan du legge til eller fjerne personale som kun har tilgang til POS ved hjelp av Shopify POS-appen. Du kan opprette et ubegrenset antall POS-personalkontoer.

Når du legger til personale med kun POS-tilgang, har de ikke tilgang til Shopify-administrator. For å gi personalet tilgang til Shopify-administrator må du legge dem til som personale fra Shopify-administrator.

Personale med kun POS-tilgang krever et unikt firesifret personlig identifikasjonsnummer (PIN) for å få tilgang til Shopify POS-appen for å gjennomføre salg.

Når en pålogget medarbeider behandler en utsjekking gjennom Shopify POS, knyttes navnet på den ansatte til den bestillingen. Du kan se hvilken medarbeider som behandlet en bestilling på bestillingens detaljvisning i Shopify POS, og på bestillingens tidslinje i Shopify-administratoren.

Legg til en ny PIN-kode for Shopify POS-personale

Hvis du bruker Shopify POS og butikken din har Shopify-abonnementet eller høyere, kan du legge til et nytt personalmedlem fra innstillingene i appen.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du Butikk > Personale.

 2. I Kun tilgang til POS-app-delen trykker du på Legg til personale.

 3. Angi medarbeiderens fornavn, etternavn og e-postadresse.

 4. Angi en firesifret PIN-kode eller trykk Generer ny PIN-kode slik at medarbeideren kan bruke PIN-koden til å logge på Shopify POS.

 5. Trykk på Legg til PIN-kode.

Rediger opplysningene til en medarbeider med kun POS-tilgang

Hvis du bruker Shopify POS og butikken din har Shopify-abonnementet eller høyere og du bruker en iPad, kan du redigere opplysningene for personalmedlemmer med kun POS-tilgang fra POS-appen.

Du kan ikke redigere detaljene for administratorer ved hjelp av POS-appen. Hvis du må redigere detaljene for en administrator, må du bruke Shopify-administrator.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du Butikk > Personale.

 2. Trykk på navnet til en medarbeider.

 3. Valgfritt: Gjør eventuelle nødvendige endringer i medarbeiderens detaljer.

 4. Valgfritt: Trykk på Endre PIN-kode. Angi en ny PIN-kode eller trykk på Generer ny PIN-kode.

 5. Trykk på Lagre.

Angi begrensede tillatelser for ansatte med POS-PIN-koder

Som standard gir alle nye POS-PIN-koder til personale full tilgang til Shopify POS-appen. Hvis du vil begrense hva medarbeiderne med POS-PIN-koder kan se når de bruker Shopify POS, kan du begrense tilgangstillatelsene deres fra innstillingene i appen.

Personale med full tilgangstillatelse kan utføre følgende handlinger:

 • få tilgang til bestillinger på et hvilket som helst sted
 • endre stedsinnstillinger
 • endre betalingsinnstillinger
 • endre innstillinger for registerskift
 • tilpasse kvitteringer
 • logge ut av butikken
 • få tilgang til apper
 • få tilgang til Kunder

  Hvis du begrenser tilgangen til Kunder, kan ikke medarbeideren se kundens profil, men de kan fremdeles opprette nye kunder og knytte kunder til kjøp fra kassen.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Personale -> Personalinnstillinger.

 2. Deaktiver alle tillatelser du ikke vil at PIN-koden for Shopify POS-personale skal ha.

Slett en medarbeider

Hvis du er butikkeieren eller har en konto med full administratortilgang, kan du slette kontoene til andre medarbeidere.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du Butikk > Personale.

 2. Trykk på navnet til en medarbeider.

 3. Trykk Slett:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis