Oversikt over utsalgssteder

Oversikten over utsalgssteder viser hvordan det går med detaljhandelsvirksomheten din på høyt nivå.

Oversikten er tilgjengelig hvis du har Shopify-abonnementet eller høyere.

Du finner oversikten i Shopify-administratoren under salgs kanalen Utsalgssted.

Oversikt over utsalgssteder for alle steder

Oversikten viser deg nøkkelberegninger om detaljhandelsvirksomheten din:

  • Totalt antall salg
  • Bruttosalg
  • Totalrabatt
  • Totale refusjoner
  • Bruttofortjenester
  • Bruttofortjeneste
  • Totalt antall bestillinger
  • Gjennomsnittlig bestillingsverdi
  • Salg fra personale som har hjulpet til med salg

Du kan se disse beregningene for alle stedene dine, eller for ett enkelt sted. Du kan også filtrere informasjonen etter dato.

Oversikt over utsalgssteder for ett sted

For å gå til den fullstendige analyserapporten klikker du på Vis rapport.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis