Oppdatere Shopify POS-handlekurven

Når du legger til et produkt i handlekurven, blir produktet en del av bestillingen. Etter at alle kundens produkter er lagt til, kan du se gjennom og oppdatere handlekurven før du tar betalt.

I denne delen


Innholdet i handlekurven

Når du legger til produkter i handlekurven, vises de i Handlekurv-seksjonen av produktskjermbildet i Shopify POS:

Shopify POS produkter og handlekurv-skjermbilde — Shopify POS for iPad

Shopify POS-handlekurven viser:

Kundeopplysninger Navnet og e-postadressen til den gjeldende kunden (vises bare hvis du har knyttet en kunde til handlekurven).
Produkter du har lagt i handlekurven Salgsprisen til hvert produkt, sammen med prisen før rabatter dersom en rabatt på enkeltprodukter gjelder.
Totalsum Totalprisen for produktene i handlekurven:

 • ekskludert eventuelle avgifter på handlekurven eller på enkeltprodukter
 • ekskludert fraktkostnader
Rabatt Eventuelle handlekurvrabatter du har lagt til.
Skatter Avgiftene som gjelder for produktene i handlekurven.
Totalt Totalprisen for produktene i handlekurven, inkludert:

 • avgifter og rabatter som gjelder for hele bestillingen
 • produktspesifikke avgifter og rabatter
 • fraktkostnader

Handlekurvmenyen

Handlekurvmenyen inneholder ytterligere informasjon, inkludert:

For å se handlekurvmenyen, trykker du ... i øverste høyre hjørne i Handlekurv-delen av skjermbildet:

Knapp for handlekurvmeny — Shopify POS for iPad


Innholdet i handlekurven

Når du er ferdig med å legge til produkter i handlekurven, trykker du totalsummen på produktskjermbildet for å se skjermbildet Handlekurv:

Shopify POS produkter og handlekurv-skjermbilde — Shopify POS for iPhone

Shopify POS Handlekurv-skjermbildet viser:

Det kombinerte antallet produkter i handlekurven Summen av alle produktene i handlekurven.
Totalt Totalprisen for produktene i handlekurven, inkludert:

 • avgifter og rabatter som gjelder for hele bestillingen
 • produktspesifikke avgifter og rabatter
Produkter du har lagt i handlekurven Salgsprisen til hvert produkt, sammen med prisen før rabatter dersom en rabatt på enkeltprodukter gjelder.
Rabatt Eventuelle handlekurvrabatter du har lagt til.
Totalsum Totalprisen for produktene i handlekurven:

 • inkludert eventuelle rabatter på handlekurven eller på enkeltprodukter
 • ekskludert eventuelle avgifter på handlekurven eller på enkeltprodukter
Skatter Avgiftene som gjelder for produktene i handlekurven.

Innholdet i handlekurven

Når du er ferdig med å legge til produkter i handlekurven, trykker du SUBTOTAL på produktskjermbildet for å se skjermbildet Handlekurv:

Shopify POS produkter og handlekurv-skjermbilde — Shopify POS for Android

Shopify POS Handlekurv-skjermbildet viser følgende informasjon:

Produkter du har lagt i handlekurven Salgsprisen til hvert produkt, sammen med prisen før rabatter dersom en rabatt på enkeltprodukter gjelder.
Totalsum Totalprisen for produktene i handlekurven:

 • inkludert eventuelle rabatter på enkeltprodukter
 • ekskludert eventuelle avgifter på handlekurven eller på enkeltprodukter
Kundeopplysninger Navnet og e-postadressen til kunden du har lagt til i handlekurven, hvis noen.
Rabatter på handlekurven og på enkeltprodukter Eventuelle rabatter du har lagt til for hele handlekurven eller for enkeltprodukter, hvis noen.
Skatter Avgiftene som gjelder for produktene i handlekurven.
Totalt Totalprisen for produktene i handlekurven, inkludert:

 • avgifter på hele bestillingen og på enkeltprodukter
 • rabatter på hele bestillingen og på enkeltprodukter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis