Juster skattesatsene i Shopify POS-handlekurven

Shopify POS-appen bruker avgifter basert på butikkstedet som du tilordner til enheten din. Du kan endre skattesatsen for en Shopify POS-lokalisasjon i Shopify-administrator.

Skru av eller på handlekurvens skattesatser

Slik skrur du handlekurvens skattesatser av eller på for alle varene i en bestilling:

 1. På skjermen med produkter og handlekurv trykker du på handlekurvens skattesatser:

  Skattesatser i handlekurven – Shopify POS for iPad

 2. I Avgifter-dialogboksen deaktiverer du eventuelle skattesatser du ikke vil bruke på bestillingen.

 3. Trykk utenfor Avgifter-dialogboksen for å gå tilbake til skjermen med produkter og handlekurv.

Skru skattesatsene for et produkt av eller på

Slik skrur du en skattesats av eller på for et enkelt produkt i en bestilling:

 1. På skjermen med produkter og handlekurv trykker du på produktets navn.

 2. I skattesats-delen kan du skru en skattesats av eller på ved å trykke på veksleknappen:

  Skattesatser i dialogboksen med linjevare i handlekurven

Skru av eller på handlekurvens skattesatser

Slik skrur du handlekurvens skattesatser av eller på for alle varene i en bestilling:

 1. På Shopify POS Handlekurv-skjermbildet trykker du på handlekurvens skattesatser:

  Skattesatser i handlekurven – Shopify POS for iPhone

 2. I Avgifter-dialogboksen deaktiverer du eventuelle skattesatser du ikke vil bruke på bestillingen.

 3. Trykk på avkrysningsmerket for å ta i bruk endringene.

Skru skattesatsene for et produkt av eller på

Slik skrur du en skattesats av eller på for et enkelt produkt i en bestilling:

 1. På Shopify POS Handlekurv-skjermbildet trykker du på produktets navn:

 2. I skattesats-delen kan du skru en skattesats av eller på ved å trykke på veksleknappen:

  Skattesatser i dialogboksen med linjevare i handlekurven

 3. Trykk på avkrysningsmerket for å ta i bruk endringene.

Skru av eller på handlekurvens skattesatser

Slik skrur du handlekurvens skattesatser av eller på for alle varene i en bestilling:

 1. På Shopify POS Handlekurv-skjermbildet trykker du på handlekurvens skattesatser:

  Skattesatser i handlekurven – Shopify POS for Android

 2. I Avgifter-dialogboksen deaktiverer du eventuelle skattesatser du ikke vil bruke på bestillingen.

 3. Trykk på avkrysningsmerket for å ta i bruk endringene.

Handlekurv-skjermbildet oppdateres for å vise hvilke skattesatser som er aktivert og deaktivert. Du kan trykke på en deaktivert skattesats for å aktivere den igjen:

Handlekurv-skjermbildet med deaktivert skattesats – Shopify POS for Android

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis