Bruke rabatter på hele handlekurven

En handlekurvrabatt (eller bestillingsspesifikk rabatt) brukes på alle varene i Shopify POS-handlekurven.

En handlekurvrabatt kan være en fast dollarverdi eller en prosentandel av verdien av handlekurven.

Du kan også bruke rabattkoder med fast verdi eller prosentandel som du oppretter i Shopify-administratoren eller Shopify-appen, så lenge alle varene i handlekurven oppfyller rabattkodens krav. Du kan ikke bruke rabattkoder av typen «kjøp X få Y» i Shopify POS.

Bruk en handlekurvrabatt

Slik bruker du en rabatt på hele handlekurven:

 1. I Handlekurv-delen på produktskjermen i Shopify POS trykker du på Legg til rabatt.

 2. Trykk på Kode-, $- eller %-knappen for å velge om du vil angi en rabatt som en rabattkode, dollarverdi eller prosentandel av handlekurven totalt.

 1. Angi rabattkoden, ellers angir du pengebeløpet eller prosentsatsen for rabatten. Hvis du bruker en strekkodeskanner, kan du skanne rabattkoden for å angi den i Kode-feltet.

 2. Valgfritt: Angi et navn eller en årsak for handlekurvrabatten.

 3. Trykk på Ferdig for å bruke rabatten på handlekurven.

Rediger en handlekurvrabatt

Slik redigerer du en handlekurvrabatt:

 1. I Handlekurv-delen på produktskjermen i Shopify POS trykker du på Rabatt.

 2. Rediger rabatten.

 3. Trykk Ferdig for å lagre endringene.

Fjern en handlekurvrabatt

Slik fjerner du en handlekurvrabatt:

 1. I Handlekurv-delen av produktskjermen i Shopify POS sveiper du Rabatt-feltet til venstre for å vise en Slett-knapp.

 2. Trykk på Slett.

Bruk en handlekurvrabatt

Slik bruker du en rabatt på hele handlekurven:

 1. Fra Handlekurv-skjermbildet i Shopify POS-appen trykker du på Legg til rabatt.

 2. Trykk på Kode-, $- eller %-knappen for å velge om du vil angi en rabatt som en rabattkode, dollarverdi eller prosentandel av handlekurven totalt.

 1. Angi rabattkoden, ellers angir du pengebeløpet eller prosentsatsen for rabatten.

 2. Valgfritt: Angi et navn eller en årsak for handlekurvrabatten.

 3. Trykk på merket for å bruke rabatten på handlekurven.

Handlekurvrabatter endrer delsummen som vises i handlekurven. Den vanlige utsalgsprisen for bestillingen vises under delsummen.

Rediger en handlekurvrabatt

Slik redigerer du en handlekurvrabatt:

 1. Fra Handlekurv-skjermbildet i Shopify POS-appen trykker du på Rabatt.

 2. Rediger rabatten.

 3. Trykk på merket for å lagre endringene dine.

Fjern en handlekurvrabatt

Slik sletter du en handlekurvrabatt:

 1. Fra Handlekurv-skjermbildet i Shopify POS-appen sveiper du Rabatt-feltet til venstre for å vise en Slett-knapp.

 2. Trykk på Slett.

Bruk en handlekurvrabatt

Slik bruker du en rabatt på hele handlekurven:

 1. Fra Handlekurv-skjermbildet trykker du på Legg til rabatt.

 2. Trykk på Kode-, $- eller %-knappen for å velge om du vil angi en rabatt som en rabattkode, dollarverdi eller prosentandel av handlekurven totalt.

 1. Angi rabattkoden, ellers angir du pengebeløpet eller prosentsatsen for rabatten.

 2. Valgfritt: Angi et navn eller en årsak for handlekurvrabatten.

 3. Trykk på merket for å bruke rabatten på handlekurven.

Rediger en handlekurvrabatt

Slik redigerer du en handlekurvrabatt:

 1. Fra Handlekurv-skjermbildet i Shopify POS-appen trykker du på handlekurvrabatten.
 2. Rediger rabatten.
 3. Trykk på merket for å lagre endringene dine.

Fjern en handlekurvrabatt

For å slette en handlekurvrabatt fra Handlekurv-skjermbildet trykker du på X-knappen ved siden av handlekurvrabatten.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis