Refundere til et gavekort på Shopify POS

Hvis en kunde har brukt et gavekort til å foreta et kjøp, og deretter ønsker å returnere varen for en refusjon, kan du gjøre refusjonen til det samme gavekortet og saldoen oppdateres automatisk.

Refunder en hel bestilling til et gavekort med Shopify POS

Slik refunderer du en hel bestilling som ble betalt med gavekort:

 1. Fra Shopify POS Bestillinger-skjermen trykker du på bestillingen som ble betalt for med et gavekort.
 1. Trykk på Retur eller bytt.

 2. Bruk + og - ved siden av hvert produkt for å angi mengden du refunderer.

 3. Hvis bestillingen viser at kunden har betalt for frakt, trykker du på Legg til for å inkludere fraktkostnaden i refusjonen.

 4. Valgfritt: Angi en årsak til refusjonen

 5. Trykk på Refusjon.

 6. Refunder betaling-skjermen viser at betalingen blir refundert til et gavekort. Trykk på Refunder.

 7. Når refusjonen er behandlet, trykker du på Ferdig for å gå tilbake til skjermbildet for bestillingsinformasjon.

Refunder en del av en bestilling til et gavekort med Shopify POS

Når du refunderer en bestilling som ble betalt med gavekort, kan du tilpasse refusjonsbeløpet for å refundere bare en del av bestillingen tilbake til gavekortet.

Du kan bare gjøre én refusjon per bestilling, så hvis du gjør en delvis refusjon, kan du ikke refundere resten av bestillingen på et senere tidspunkt.

Slik refunderer du en del av en bestilling som ble betalt med gavekort:

 1. Fra Shopify POS Bestillinger-skjermen trykker du på bestillingen som ble betalt for med et gavekort.
 1. Trykk på Refunder varer.

 2. Bruk + og - ved siden av hvert produkt for å angi mengden du refunderer.

 3. Valgfritt: Hvis bestillingen viser at kunden har betalt for frakt, trykker du på Legg til for å inkludere fraktkostnaden i refusjonen.

 4. Valgfritt: Angi en årsak til refusjonen

 5. Trykk på Refusjon.

 6. Refunder betaling-skjermen viser at betalingen blir refundert til et gavekort. Trykk på refusjonsbeløpet for å angi en lavere verdi:

  Refunder betaling-skjermen med et tilpasset refusjonsbeløp – Shopify POS for iPad

 7. Trykk på Refusjon.

 8. Når refusjonen er behandlet, trykker du på Ferdig for å gå tilbake til skjermbildet for bestillingsinformasjon.

Refunder en hel bestilling til et gavekort med Shopify POS

Slik refunderer du en hel bestilling som ble betalt med gavekort:

 1. Fra Shopify POS Bestillinger-skjermen trykker du på bestillingen som ble betalt for med et gavekort.
 1. Trykk på Refunder varer.

 2. Bruk + og - ved siden av hvert produkt for å angi mengden du refunderer.

 3. Hvis bestillingen viser at kunden har betalt for frakt, trykker du på Legg til for å inkludere fraktkostnaden i refusjonen.

 4. Valgfritt: Angi en årsak til refusjonen

 5. Trykk på Refusjon.

 6. Refunder betaling-skjermen viser at betalingen blir refundert til et gavekort. Trykk på Refunder.

 7. Når refusjonen er behandlet, trykker du på Ferdig for å gå tilbake til skjermbildet for bestillingsinformasjon.

Refunder en del av en bestilling til et gavekort med Shopify POS

Når du refunderer en bestilling som ble betalt med gavekort, kan du tilpasse refusjonsbeløpet for å refundere bare en del av bestillingen tilbake til gavekortet.

Du kan bare gjøre én refusjon per bestilling, så hvis du gjør en delvis refusjon, kan du ikke refundere resten av bestillingen på et senere tidspunkt.

Slik refunderer du en del av en bestilling som ble betalt med gavekort:

 1. Fra Shopify POS Bestillinger-skjermen trykker du på bestillingen som ble betalt for med et gavekort.
 1. Trykk på Refunder varer.

 2. Bruk + og - ved siden av hvert produkt for å angi mengden du refunderer.

 3. Valgfritt: Hvis bestillingen viser at kunden har betalt for frakt, trykker du på Legg til for å inkludere fraktkostnaden i refusjonen.

 4. Valgfritt: Angi en årsak til refusjonen

 5. Trykk på Refusjon.

 6. Skjermbildet for refunder betaling viser at betalingen blir refundert til et gavekort. Trykk på refusjonsbeløpet for å angi en lavere verdi:

  Refunder betaling-skjermen med et tilpasset refusjonsbeløp – Shopify POS for iPhone

 7. Trykk på Refusjon.

 8. Når refusjonen er behandlet, trykker du på Ferdig for å gå tilbake til skjermbildet for bestillingsinformasjon.

Refunder en hel bestilling til et gavekort med Shopify POS

Slik refunderer du en hel bestilling som ble betalt med gavekort:

 1. Fra Shopify POS Bestillinger-skjermen trykker du på bestillingen som ble betalt for med et gavekort.
 1. Trykk på REFUNDER VARER.

 2. Bruk + og - ved siden av hvert produkt for å angi mengden du refunderer.

 3. Valgfritt: Hvis bestillingen viser at kunden har betalt for frakt, trykker du på Legg til for å inkludere fraktkostnaden i refusjonen.

 4. Valgfritt: Angi en årsak til refusjonen

 5. Trykk REFUNDER.

 6. Når refusjonen er vellykket, trykker du på FERDIG for å gå tilbake til produkter-skjermen.

Refunder en del av en bestilling til et gavekort med Shopify POS

 1. Fra Shopify POS Bestillinger-skjermen trykker du på bestillingen som ble betalt for med et gavekort.
 1. Trykk på REFUNDER VARER.

 2. Bruk + og - ved siden av hvert produkt for å angi mengden du refunderer.

 3. Valgfritt: Hvis bestillingen viser at kunden har betalt for frakt, trykker du på Legg til for å inkludere fraktkostnaden i refusjonen.

 4. Valgfritt: Angi en årsak til refusjonen

 5. Trykk på beløpet ved siden av gavekortets betalingsmetode, og angi deretter beløpet du vil refundere:

  Refusjonsbeløp-feltet ved siden av en betaling med gavekort – Shopify POS for Android

 6. Trykk REFUNDER.

 7. Når refusjonen er vellykket, trykker du på FERDIG for å gå tilbake til produkter-skjermen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis