Selge et gavekort på Shopify POS

Du kan aktivere gavekortfunksjonen i butikken din. Gavekort vil automatisk bli lagt til i produktlisten din, og du kan selge dem fysisk ved å bruke Shopify POS.

Velg et gavekortformat

Med Shopify POS for iPad kan du selge gavekort i alle disse formatene:

 • et fysisk gavekort
 • et nettbasert gavekort som du sender på e-post til kunden
 • en papirkopi som du skriver ut fra kvitteringsskriveren

For å finne ut mer om kravene for bruk av gavekort i Shopify POS, kan du se Kravene for å selge og innløse gavekort med Shopify POS.

Selg et gavekort på Shopify POS

Hvis du vil at gavekortkoder skal genereres automatisk av Shopify og skal vises på en utskrevet kvittering eller e-post, må du aktivere gavekort som betalingsmåte.

Hvis du selger fysiske gavekort (plast eller papir) med eksisterende koder på dem, må du aktivere gavekort og aktivere fysiske gavekort.

 1. Fra skjermen med produkter og handlekurv for Shopify POS trykker du på gavekortproduktet.

 2. Velg en forhåndsdefinert verdi for gavekortet fra rullegardinmenyen eller opprett et Egendefinert beløp:

  Gavekortvarianter for ipad – Shopify POS

 3. Hvis du angir en tilpasset verdi for gavekortet, angir du beløpet i boksen som vises og trykker på Neste.

 4. Hvis du har aktivert et fysisk gavekort, må du aktivere gavekort ved hjelp av et av følgende alternativer:

- Skann kortet med frontkameraet på iPaden. - Bruk den støttede 2D-strekkodeskanneren til å skanne strekkoden til kortet (1D-skanneren fungerer ikke). - Angi gavekortets nummer.

 1. Trykk på Opprett

 2. Gavekortproduktet legges til i handlekurven. Trykk på Belast for å fortsette til kassen.

 3. Velg kundens betalingsmåteog trykk deretter på Godta eller Belast.

 4. Når skjermbildet etter kassen vises, kan du fullføre salget med ett av følgende alternativer:

- Trykk på E-postkvittering og gavekort, angi deretter kundens e-postadresse og trykk på Send kvittering. - Trykk på Skriv ut kvittering og gavekort for å skrive ut en papirkvittering hvis du har installert en skriver.

Den trykte eller ettersendte kvitteringen for gavekortet viser følgende informasjon:

 • navnet på butikken din
 • pengeverdien på kortet
 • valideringskoden
 • en todimensjonal strekkode

Refunder kjøpet av et gavekort på Shopify POS

Du kan refundere kjøpet av et gavekort fra Shopify POS, men du må deaktivere kortet før du gjør refusjonen:

 1. Fra Shopify POS Bestillinger-skjermen trykker du på bestillingen som har gavekortet du vil refundere.

 2. Trykk på gavekortnummeret:

  Gavekortnummer på skjermbildet for bestillingsinformasjon – Shopify POS for iPad

 3. Trykk på Deaktiver gavekortog deretter på Bekreft.

 4. På skjermbildet for bestillingsinformasjon trykker du på Refunder varer.

 5. Bruk knappene - og + ved siden av hvert produkt i bestillingen for å angi antallet som skal refunderes:

  Knappene + og - i dialogboksen Refunder – Shopify POS for iPad

 6. Trykk på Refusjon.

 7. Når refusjonen er ferdig, trykker du på Ferdig.

Relaterte emner

Velg et gavekortformat

Med Shopify POS for iPhone kan du selge gavekort i alle disse formatene:

 • et fysisk gavekort
 • et nettbasert gavekort som du sender på e-post til kunden

For å finne ut mer om kravene for bruk av gavekort i Shopify POS, kan du se Kravene for å selge og innløse gavekort med Shopify POS.

Selg et gavekort på Shopify POS

For å selge et gavekort på Shopify POS:

 1. Fra skjermen med produkter og handlekurv for Shopify POS trykker du på gavekortproduktet.

 2. Velg en forhåndsdefinert verdi for gavekortet fra rullegardinmenyen eller opprett et Egendefinert beløp:

  Gavekortvarianter iPhone – Shopify POS

 3. Hvis du angir en tilpasset verdi for gavekortet, angir du beløpet i beløpsboksen og trykker på Neste.

 4. Hvis du har aktivert fysiske gavekort, må du aktivere gavekort ved hjelp av et av følgende alternativer:

- Skann kortet med frontkameraet på iPhonen. - Angi gavekortets nummer.

 1. Trykk på Opprett.

 2. Gavekortproduktet legges til i handlekurven. Trykk på Belast for å fortsette til kassen.

 3. Velg kundens betalingsmåteog trykk deretter på Godta eller Belast.

 4. Når skjermen etter betaling vises, trykker du på E-postkvittering og gavekort, og deretter angir du kundens e-postadresse og trykker på Send kvittering.

Gavekortet viser følgende informasjon:

 • navnet på butikken din
 • pengeverdien på kortet
 • valideringskoden
 • en todimensjonal strekkode

Refunder kjøpet av et gavekort på Shopify POS

Du kan refundere kjøpet av et gavekort fra Shopify POS, men du må deaktivere kortet før du gjør refusjonen:

 1. Fra Shopify POS Bestillinger-skjermen trykker du på bestillingen som har gavekortet du vil refundere.

 2. Trykk på gavekortnummeret:

  Gavekortnummer på skjermbildet for bestillingsinformasjon – Shopify POS for iPhone

 3. Trykk på Deaktiver gavekortog deretter på Bekreft.

 4. På skjermbildet for bestillingsinformasjon trykker du på Refunder varer.

 5. Bruk knappene - og + ved siden av hvert produkt i bestillingen for å angi antallet som skal refunderes:

  Knappene + og - i dialogboksen Refunder – Shopify POS for iPad

 6. Trykk på Refusjon.

 7. Når refusjonen er ferdig, trykker du på Ferdig.

Relaterte emner

Selg et gavekort på Shopify POS

Når du selger et gavekort, knytter du en kunde til bestillingen under betalingen. Når transaksjonen er fullført, mottar kunden en e-post med en kobling til gavekortet som de kan innløse på nettet eller personlig.

For øyeblikket kan du bare selge gavekort sendt via e-post med Shopify POS for Android. Selv om du ikke kan selge utskrevne eller fysiske gavekort, kan du godta dem som betaling. For å finne ut mer om å løse inn gavekort kan du se Innløse et gavekort på Shopify POS.

Slik selger du et gavekort i Shopify POS:

 1. Gå til Shopify POS-kassen, finn og trykk på et gavekortprodukt.

 2. Trykk på beløpet for gavekortet.

 3. Trykk på DELSUM.

 4. Trykk på Legg til kunde:

  Legg til kunde-knapp på Handlekurv-skjermbildet – Shopify POS for Android

 5. Velg en eksisterende kunde eller trykk på +-knappen for å opprette en ny kunde.

 6. Handlekurv-skjermen, etter at du har lagt til en kunde, trykker du på BELASTog behandler deretter kundens betaling.

 7. Når betalingen er fullført, trykker du på Send kvittering og gavekort:

  Send kvittering og gavekort-knappen på «Totalt betalt beløp»-skjermen

 8. Bekreft at kundeopplysningene er skrevet inn riktig, og trykk deretter på merket for å sende kvitteringen og gavekortet.

 9. Trykk på FERDIG for å gå tilbake til kasseskjermbildet i Shopify POS.

Relaterte emner

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis