Fullføre og refundere bestillinger

Du kan foreta refusjoner og fullføre delvise betalinger fra Shopify POS Bestillinger-skjermen.

Fullfør en delbetaling

Slik fullfører du en delbetaling:

 1. Bestillinger-skjermen trykker du på bestillingen du vil ta imot betaling for.

 2. I Utestående-delen trykker du på Ta imot betaling:

  Ta imot innbetaling-knapp

 3. Trykk på Legg til betalingog velg deretter en betalingsmåte.

 4. Angi beløpet kunden skal betale.

 5. Trykk på Godta eller Belast.

Refunder en bestilling

Du kan refundere en hel bestilling eller deler av en bestilling fra Shopify POS Bestillinger-skjermen.

Steg

 1. Fra Shopify POS trykker du Bestillinger.

 2. Trykk på bestillingen til varen som skal returneres.

 3. Trykk på refunder eller bytt og trykk deretter på varen som skal returneres. Hvis kunden returnerer mer enn én av varen, kan du bruke + og - til å angi antallet du refunderer.

 4. Valgfritt: Trykk på Legg til flere returvarer for å legge til flere produkter til returen.

 5. Valgfritt: Hvis du ikke vil returnere varene til lagerbeholdningen, må du deaktivere alternativet Fyll på lageret. Refunderte varer legges til i lagerbeholdningen for Shopify POS-appens tildelte sted.

 6. Valgfritt: Trykk på Legg til frakt for å refundere fraktkostnaden.

 7. Valgfritt: Aktiver refunder saldo til gavekort for å utstede et gavekort til kunden for refusjonsbeløpet.

 8. Hvis kunden brukte mer enn én betalingsmåte, kan du dele opp refusjonen mellom de samme betalingsmåtene de brukte. Angi beløpet du vil refundere til hver betalingsmåte i Refusjonsbeløp-delen.

Refunder bestilling – iphone

 1. Valgfritt: Legg til en årsak for returen.

 2. Når du er klar til å behandle refusjonen, trykker du Refunder.

 3. Valgfritt: Gi en kvittering til kunden.

 4. Valgfritt: Legg til et notat på bestillingen.

 5. Trykk på Ferdig.

Marker en bestilling som oppfylt

Hvis en fullført Shopify POS-bestilling er markert i Bestillinger -skjermen som Ikke oppfylt, kan du ikke merke den som oppfylt fra Shopify POS-appen. Du må logge inn på Shopify-administratoren for å oppfylle bestillingen.

Du kan merke en bestilling som oppfylt mens den fortsatt er i handlekurven:

 1. Fra produktskjermen i Shopify POS trykker du på ...-ikonet:

  Knapp for handlekurvmeny

 2. Aktiver Merk som oppfylt-alternativet.

 3. Trykk utenfor menyområdet for å lukke det, og fortsett deretter med bestillingen.

Fullfør en refusjon på en byttebestilling

Når du bytter en vare, blir bestillingen for varen en byttebestilling Varer som er en del av en byttebestilling kan bare refunderes fra Shopify-administrator.

Trinn

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Bestillinger.

 2. Trykk på byttebestillingen du vil refundere.

 3. I Retur-forespørselen trykker du på Vis på Shopify.

 4. I Betalt-delen trykker du på Refusjon.

 5. Angi mengde for hver vare du refunderer.

 6. Valgfritt: Angi en årsak til refusjonen

 7. Trykk på Refusjon.

Fullfør en delbetaling

Slik fullfører du en delbetaling:

 1. Bestillinger-skjermen trykker du på bestillingen du vil ta imot betaling for.

 2. I Utestående-delen trykker du på Ta imot betaling:

  Ta imot innbetaling-knapp

 3. Trykk på Legg til betalingog velg deretter en betalingsmåte.

 4. Angi beløpet kunden skal betale.

 5. Trykk på Godta eller Belast.

Refunder en bestilling

Du kan refundere en hel bestilling eller deler av en bestilling fra Shopify POS Bestillinger-skjermen.

Steg

 1. Fra Shopify POS trykker du Bestillinger.

 2. Trykk på bestillingen til varen som skal returneres.

 3. Trykk på refunder eller bytt og trykk deretter på varen som skal returneres. Hvis kunden returnerer mer enn én av varen, kan du bruke + og - til å angi antallet du refunderer.

 4. Valgfritt: Trykk på Legg til flere returvarer for å legge til flere produkter til returen.

 5. Valgfritt: Hvis du ikke vil returnere varene til lagerbeholdningen, må du deaktivere alternativet Fyll på lageret. Refunderte varer legges til i lagerbeholdningen for Shopify POS-appens tildelte sted.

 6. Valgfritt: Trykk på Legg til frakt for å refundere fraktkostnaden.

 7. Valgfritt: Aktiver refunder saldo til gavekort for å utstede et gavekort til kunden for refusjonsbeløpet.

 8. Hvis kunden brukte mer enn én betalingsmåte, kan du dele opp refusjonen mellom de samme betalingsmåtene de brukte. Angi beløpet du vil refundere til hver betalingsmåte i Refusjonsbeløp-delen:

  Refusjonsbeløp – iphone

 1. Valgfritt: Legg til en årsak for returen.

 2. Når du er klar til å behandle refusjonen, trykker du Refunder.

 3. Valgfritt: Gi en kvittering til kunden.

 4. Valgfritt: Legg til et notat på bestillingen.

 5. Trykk på Ferdig.

Fullfør en refusjon på en byttebestilling

Når du bytter en vare, blir bestillingen for varen en byttebestilling Varer som er en del av en byttebestilling kan bare refunderes fra Shopify-administrator.

Trinn

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Bestillinger.

 2. Trykk på byttebestillingen du vil refundere.

 3. I Retur-forespørselen trykker du på Vis på Shopify.

 4. I Betalt-delen trykker du på Refusjon.

 5. Angi mengde for hver vare du refunderer.

 6. Valgfritt: Angi en årsak til refusjonen

 7. Trykk på Refusjon.

Refunder en bestilling

Du kan refundere en hel bestilling eller deler av en bestilling fra Shopify POS Bestillinger-skjermen.

Steg

 1. Fra Shopify POS trykker du Bestillinger.

 2. Trykk på bestillingen til varen som skal returneres.

 3. Trykk på REFUNDER ELLER BYTT og trykk deretter på varen som skal returneres. Hvis kunden returnerer mer enn én av varen, kan du bruke + og - til å angi antallet du refunderer.

 4. Valgfritt: Trykk på Legg til flere returvarer for å legge til flere produkter til returen.

 5. Valgfritt: Hvis du ikke vil returnere varene til lagerbeholdningen, må du deaktivere alternativet Fyll på lageret. Refunderte varer legges til i lagerbeholdningen for Shopify POS-appens tildelte sted.

 6. Valgfritt: Trykk på Legg til frakt for å refundere fraktkostnaden.

 7. Hvis kunden brukte mer enn én betalingsmåte, kan du dele opp refusjonen mellom de samme betalingsmåtene de brukte. Angi beløpet du vil refundere til hver betalingsmåte i Refusjonsbeløp-delen:

  Betal resterende-skjermen viser en samlet refusjon delt opp i to betalingsmåter

 1. Valgfritt: Legg til en årsak for returen.

 2. Når du er klar til å behandle refusjonen, trykker du på REFUNDER.

 3. Valgfritt: Gi en kvittering til kunden.

 4. Trykk på FERDIG.

Fullfør en refusjon på en byttebestilling

Når du bytter en vare, blir bestillingen for varen en byttebestilling Varer som er en del av en byttebestilling kan bare refunderes fra Shopify-administrator.

Trinn

 1. Fra Shopify POS trykker du på Butikk > Bestillinger.

 2. Trykk på byttebestillingen du vil refundere.

 3. I Retur-forespørselen trykker du på Vis på Shopify.

 4. I Betalt-delen trykker du på Refusjon.

 5. Angi mengde for hver vare du refunderer.

 6. Valgfritt: Angi en årsak til refusjonen

 7. Trykk på Refusjon.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis