Valg av betalingsmåter i Shopify POS-kassen

Når du har ferdigstilt handlekurven til kunden, kan du godta betaling fra et utvalg betalingsmåter i Velg betaling-dialogboksen. Du kan velge hvilke betalingsmåter som vises i Velg betaling-dialogboksen fra Shopify POS-innstillingene.

Hvis kunden din betaler på flere måter samtidig, eller ikke kan betale for hele bestillingen på én gang, kan de gjøre en delbetaling.

Forsiktig: Ikke velg betalingsmåten Ekstern terminal med mindre du bruker en ekstern kortterminal og betalingen behandles av en ikke-støttet ekstern betalingsleverandør. Shopify behandler ikke betalingen når du bruker disse betalingsmåtene.

Velg betaling-skjermbildet

Velg betaling-dialogboksen vises når du trykker Belast fra Handlekurv-skjermbildet.

Fra Velg betaling-skjermbildet kan du velge mellom alle de ulike betalingsmåtene du har aktivert i Betalingstyper-innstillingene.

Du kan la kunden betale senere ved å trykke på Ubetalt. Bestillingen behandles som en 0,00-betaling, og kan betales senere.

Hvis du godtar kredittkort og kortleseren ikke er tilkoblet, blir du bedt om å følge instruksjonene på Shopify POS-skjermen for å koble den til.

Kontantbetaling

Du kan akseptere betaling med kontanter.

Steg:

 1. Fra Handlekurv-skjermbildet, trykk Belast.

 2. Fra Velg betaling-skjermbildet, trykk Kontant. Som standard er den nøyaktige bestillingssummen lagt inn.

 3. Hvis kunden ikke betaler med nøyaktig sum kontanter, kan du skrive inn summen du mottar på én av to måter:

- Trykk på en av de foreslåtte summene under Kontant-feltet. - Trykk på Kontant-feltet for å hente opp tastaturet, skriv den riktige summen, og trykk på Ferdig.

 1. Når du er klar til å fullføre bestillingen, trykker du Aksepter.

 2. Bestem deg for om du vil gi kunden en kvittering, og trykk deretter Ferdig for å komme tilbake til produktskjermbildet i Shopify POS.

Sveip kredittkort som betaling

Du kan akseptere kredittkortbetalinger med en kompatibel sveipe-kortleser.

Steg:

 1. Fra Handlekurv-skjermbildet, trykk Belast.

  Hvis kortleseren ikke er tilkoblet, følger du instruksjonene i Shopify POS-skjermbildet for å koble til. Du kan også angi kredittkortinformasjonen manuelt.

 2. Sveip kundens kredittkort som vist i bildet på skjermen.

 3. Kunden autoriserer betalingen med signatur eller PIN-kode, avhengig av korttypen og kortleseren du bruker.

 4. Bestem deg for om du vil gi kunden en kvittering, og trykk deretter Ferdig for å komme tilbake til produktskjermbildet i Shopify POS.

Chip og tap-kredittkortbetalinger

Hvis du bruker Tap & Chip-leseren eller Tap, Chip and Swipe-kortleseren, kan du akseptere kontaktløse betalinger, inkludert tappede kredittkort, Android Pay og Apple Pay.

Steg:

 1. Fra Handlekurv-skjermbildet, trykk Belast.

  Hvis kortleseren ikke er tilkoblet, følger du instruksjonene i Shopify POS-skjermbildet for å koble til. Du kan også angi kredittkortinformasjonen manuelt.

 2. La kunden sette inn kortet eller bruke trådløs kortbetaling.

- Hvis kunden bruker en kontaktløs betalingsmåte, må de holde det kontaktløse kredittkortet eller den kontaktløse enheten innen 2,5 cm fra kortleseren frem til de fire grønne lysene har tent. - Hvis kunden bruker et kredittkort med chip, må de sette inn kortet i kortleseren og følge instruksjonene.

Når Shopify POS viser en melding om at betalingen er godkjent, er transaksjonen fullført.

 1. Bestem deg for om du vil gi kunden en kvittering, og trykk deretter Ferdig for å komme tilbake til produktskjermbildet i Shopify POS.

Manuell kredittkortbetaling

Hvis du ikke har noen kortleser, eller hvis du har problemer med å bruke kortleseren, kan du angi kredittkortinformasjon manuelt for å ta betalt.

Steg:

 1. Fra Handlekurv-skjermbildet, trykk Belast.

 2. Trykk på feltet kreditt/debet-beløp.

 3. Trykk Skriv inn kredittkortopplysninger manuelt.

 4. Angi kredittkortinformasjonen.

 5. Trykk på Belast for å behandle betalingen.

 6. Bestem deg for om du vil gi kunden en kvittering, og trykk deretter Ferdig for å komme tilbake til produktskjermbildet i Shopify POS.

Betaling med eksterne terminaler

Forsiktig: Ikke velg betalingsmåten Ekstern terminal med mindre du bruker en ekstern kortterminal og betalingen behandles av en ikke-støttet ekstern betalingsleverandør. Shopify behandler ikke betalingen når du bruker disse betalingsmåtene.

Hvis du bruker en ekstern kortterminal kan du velge Ekstern terminal fra Velg betaling-skjermbildet for å vise at bestillingen er betalt og for å fullføre transaksjonen.

Steg:

 1. Fra Handlekurv-skjermbildet, trykk Belast.

 2. Fra Velg betaling-skjermbildet, trykk på Ekstern terminal.

 3. Trykk på kredittkorttypen som behandles.

 4. Vær sikker på at du har gjennomført betalingen med den eksterne terminalen din, og trykk så Belast.

 5. Bestem deg for om du vil gi kunden en kvittering, og trykk deretter Ferdig for å komme tilbake til produktskjermbildet i Shopify POS.

Betaling med gavekort

Du kan godta betaling med gavekort. Hvis du bruker Shopify POS, kan du akseptere betaling med fysiske gavekort ved å skanne strekkoden på gavekortet med det fremre kameraet på iPad eller en 2D strekkodeskanner.

Steg:

 1. Fra Handlekurv-skjermbildet, trykk Belast.

 2. Fra Velg betaling-skjermbildet, trykk Gavekort.

 3. Skriv inn koden på gavekortet på én av to måter:

- Hvis det er et fysisk gavekort, holder du strekkoden 25 – 40 cm vekk fra frontkameraet på iPhone, eller skanner strekkoden med en 2D-strekkodeleser. - Trykk Tast inn kode manuelt og skriv inn koden på gavekortet.

 1. Trykk Løs inn.

 2. Bestem deg for om du vil gi kunden en kvittering, og trykk deretter Ferdig for å komme tilbake til produktskjermbildet i Shopify POS.

Egendefinert betalingsmåte

Du kan opprette tilpassede betalingsmåter i Shopify POS, for eksempel Sjekk, og deretter velge dem fra Velg betaling-skjermbildet for å markere bestillingen som betalt og fullføre transaksjonen.

Steg:

 1. Fra Handlekurv-skjermbildet, trykk Belast.

 2. Fra Velg betaling-skjermbildet trykker du på den tilpassede betalingsmåten din.

 3. Trykk på Belast.

 4. Bestem deg for om du vil gi kunden en kvittering, og trykk deretter Ferdig for å komme tilbake til produktskjermbildet i Shopify POS.

Innhente signaturer med iPad-en din

Du kan innhente kundesignaturer med iPad-en din. Etter at du har gjennomført et salg, kan du bekrefte at du har innhentet signaturen på bestillingstidslinjen.

Steg:

 1. La kunden signere i signaturfeltet med en finger eller en pekepenn:

  Sveip kort-skjermbilde —Shopify POS for iPad

 2. Dersom kunden vil endre signaturen sin, kan de trykke på Slett signatur for å prøve igjen.

 3. Når kunden er fornøyd med signaturen sin, trykker de Registrer signatur. Etter at betalingen er autorisert, vil kunden bli bedt om å returnere iPad-en.

Velg betaling-skjermbildet

Velg betaling-skjermbilet vises når du trykker BelastHandlekurv-skjermbildet.

Fra Velg betaling-skjermbildet kan du velge mellom alle de ulike betalingsmåtene du har aktivert i Betalingstyper-innstillingene.

Du kan få kunden til å betale senere ved å trykke på Ubetalt. Bestillingen blir behandlet som en 0,00-betaling, og kan betales senere.

Hvis du godtar kredittkort og kortleseren ikke er tilkoblet, blir du bedt om å følge instruksjonene på Shopify POS-skjermen for å koble den til.

Kontantbetaling

Du kan akseptere betaling med kontanter.

Steg:

 1. Fra Handlekurv-skjermbildet, trykk Belast.

 2. Fra Velg betaling-skjermbildet, trykk Kontant. Som standard er den nøyaktige bestillingssummen lagt inn.

 3. Hvis kunden ikke betaler med nøyaktig sum kontanter, trykker du på kontantsummen og skriver inn summen du mottar fra kunden.

 4. Når du er klar til å fullføre bestillingen, trykker du Aksepter.

 5. Bestem deg for om du vil gi kunden en kvittering, og trykk deretter Ferdig for å komme tilbake til produktskjermbildet .

Sveip kredittkort som betaling

Du kan akseptere kredittkortbetalinger med en kompatibel sveipe-kortleser.

Steg:

 1. Fra Handlekurv-skjermbildet, trykk Belast.

  Hvis kortleseren ikke er tilkoblet, følger du instruksjonene i Shopify POS-skjermbildet for å koble til. Du kan også angi kredittkortinformasjonen manuelt.

 2. Sveip kundens kredittkort som vist i bildet på skjermen.

 3. Kunden autoriserer betalingen med signatur eller PIN-kode, avhengig av korttypen og kortleseren du bruker. > Merk: Hvis du bruker Shopify Payments og butikken din er i USA, kan du godta betaling med kort uten signatur.

 4. Bestem deg for om du vil gi kunden en kvittering, og trykk deretter Ferdig for å komme tilbake til produktskjermbildet .

Chip og tap-kredittkortbetalinger

Hvis du bruker Tap & Chip-leseren eller Tap, Chip and Swipe-kortleseren, kan du akseptere chip- og kontaktløse betalinger. Kontaktløse betalinger inkluderer kredittkort, Android Pay og Apple Pay.

Steg:

 1. Fra Handlekurv-skjermbildet, trykk Belast.

  Hvis kortleseren ikke er tilkoblet, følger du instruksjonene i Shopify POS-skjermbildet for å koble til. Du kan også angi kredittkortinformasjonen manuelt.

 2. La kunden sette inn eller tappe kortet sitt:

- Hvis kunden bruker en kontaktløs betalingsmåte, må de holde det kontaktløse kredittkortet eller den kontaktløse enheten innen 2,5 cm fra kortleseren frem til de fire grønne lysene har tent. - Hvis kunden bruker et kredittkort med chip, må de sette inn kortet i kortleseren og følge instruksjonene.

Når Shopify POS viser en melding om at betalingen er godkjent, er transaksjonen fullført.

 1. Bestem deg for om du vil gi kunden en kvittering, og trykk deretter Ferdig for å komme tilbake til produktskjermbildet .

Manuell kredittkortbetaling

Hvis du ikke har noen kortleser, eller hvis du har problemer med å bruke kortleseren, kan du angi kredittkortinformasjon manuelt for å ta betalt.

Steg:

 1. Fra Handlekurv-skjermbildet, trykk Belast.

 2. Fra Velg betalingstype-skjermbildet, trykker du Kreditt/debet.

 3. Trykk Skriv inn kredittkortopplysninger manuelt.

 4. Skriv inn kredittkortopplysningene, og trykk på Belast for å behandle betalingen.

 5. Send en kvittering til kunden på e-post eller SMS, og trykk på Ferdig for å returnere til produktskjermbildet.

Betaling med eksterne terminaler

Forsiktig: Ikke velg betalingsmåten Ekstern terminal med mindre du bruker en ekstern kortterminal og betalingen behandles av en ikke-støttet ekstern betalingsleverandør. Shopify behandler ikke betalingen når du bruker disse betalingsmåtene.

Hvis du bruker en ekstern kortterminal kan du velge Ekstern terminal fra Velg betaling-skjermbildet for å vise at bestillingen er betalt og for å fullføre transaksjonen.

Steg:

 1. Fra Handlekurv-skjermbildet, trykk Belast.

 2. Fra Velg betaling-skjermbildet, trykk på Ekstern terminal.

 3. Trykk på kredittkorttypen som behandles.

 4. Vær sikker på at du har gjennomført betalingen med den eksterne terminalen din, og trykk så Belast.

 5. Send en kvittering til kunden på e-post eller SMS, og trykk på Ferdig for å returnere til produktskjermbildet.

Betaling med gavekort

Du kan ta imot betaling med gavekort. Hvis du bruker Shopify POS, kan du akseptere betaling med fysiske gavekort ved å skanne strekkoden på gavekortet med frontkameraet på iPhone.

Steg:

 1. Fra Handlekurv-skjermbildet, trykk Belast.

 2. Fra Velg betaling-skjermbildet, trykk Gavekort.

 3. Skriv inn koden på gavekortet på én av to måter:

- Hvis det er et fysisk gavekort, holder du strekkoden 25–40 cm vekk fra frontkameraet på iPhone. - Trykk Tast inn kode manuelt og skriv inn koden på gavekortet.

 1. Trykk Løs inn.

 2. Send en kvittering til kunden på e-post eller SMS, og trykk på Ferdig for å returnere til produktskjermbildet i Shopify POS.

Egendefinert betalingsmåte

Du kan opprette tilpassede betalingsmåter i Shopify POS for iPhone, for eksempel Sjekk, og deretter velge dem fra Velg betaling-skjermbildet på iPhone for å markere bestillingen som betalt og fullføre transaksjonen.

Steg:

 1. Fra Handlekurv-skjermbildet, trykk Belast.

 2. Fra Velg betaling-skjermbildet trykker du på den tilpassede betalingsmåten din.

 3. Skriv inn summen du ønsker å belaste til den tilpassede betalingsmåte, og trykk på Belast.

 4. Send en kvittering til kunden på e-post eller SMS, og trykk på Ferdig for å returnere til produktskjermbildet.

Innhente signaturer med din iPhone

Du kan innhente kundesignaturer med iPhone. Etter at du har gjennomført et salg, kan du bekrefte at du har innhentet signaturen på bestillingstidslinjen.

Steg:

 1. La kunden signere i signaturfeltet med en finger eller en pekepenn:

  Signaturskjermbilde — Shopify POS for iPhone

 2. Dersom kunden vil endre signaturen sin, kan de trykke på Slett signatur for å prøve igjen.

 3. Når kunden er fornøyd med signaturen sin, trykker de Registrer signatur. Etter at betalingen er autorisert, vil kunden bli bedt om å returnere telefonen.

Velg betaling-skjermbildet

Velg betaling-skjermbilet vises når du trykker Belast fra Handlekurv-skjermbildet.

Kontantbetaling

Du kan akseptere betaling med kontanter.

Steg:

 1. Fra Velg betaling-skjermbildet, trykk Kontant. Som standard er den nøyaktige bestillingssummen lagt inn.

 2. Hvis kunden ikke betaler med nøyaktig sum kontanter, kan du bruke tastaturet til å skrive inn summen du mottar fra kunden:

  Kontantbetaling-skjermbilde —Shopify POS for Android

 3. Når du er klar til å fullføre bestillingen, trykker du Aksepter.

 4. Bestem deg for om du vil gi kunden en kvittering, og trykk deretter Ferdig for å komme tilbake til produktskjermbildet .

Sveip kredittkort som betaling

Du kan akseptere kredittkortbetalinger med Swipe (audio-jack)-kortleseren.

Steg:

 1. Fra Velg betaling-skjermbildet, trykk Kreditt.

 2. Sveip kundens kredittkort som vist i bildet på skjermen:

  Sveip kort-skjermbilde —Shopify POS for Android

 3. Kunden autoriserer betalingen med signatur eller PIN-kode, avhengig av korttypen og kortleseren du bruker.

 1. Bestem deg for om du vil gi kunden en kvittering, og trykk deretter Ferdig for å komme tilbake til produktskjermbildet .

Manuell kredittkortbetaling

Hvis du ikke har noen kortleser, eller hvis du har problemer med å bruke kortleseren, kan du angi kredittkortinformasjon manuelt for å ta betalt.

Steg:

 1. Fra Velg betaling-skjermbildet trykker du Kredittkort.

 2. Trykk på Skriv inn kredittkortopplysninger manuelt:

  Knapp for å angi kredittkortinformasjon manuelt

 3. Skriv inn kredittkortopplysningene, og trykk på Belast:

  Android POS kredittkortskjermbilde

 1. Bestem deg for om du vil gi kunden en kvittering, og trykk deretter Ferdig for å komme tilbake til produktskjermbildet .

Betaling med eksterne terminaler

Forsiktig: Ikke velg betalingsmåten Ekstern terminal med mindre du bruker en ekstern kortterminal og betalingen behandles av en ikke-støttet ekstern betalingsleverandør. Shopify behandler ikke betalingen når du bruker disse betalingsmåtene.

Hvis du har aktivert betaling med ekstern kortterminal fra Innstillinger-skjermbildet, kan du velge Ekstern terminal fra Velg betaling-skjermbildet for å vise at bestillingen er betalt og for å fullføre transaksjonen.

Steg:

 1. Fra Velg betaling-skjermbildet, trykk på Ekstern terminal.

 2. Trykk på korttypen som kunden bruker:

  Ekstern terminal-skjermbilde — Shopify POS for Android

 3. Vær sikker på at du har gjennomført betalingen med den eksterne terminalen din.

 4. Trykk på avkrysningsmerket for å bekrefte at du har tatt betalt med en ekstern terminal.

 5. Bestem deg for om du vil gi kunden en kvittering, og trykk deretter Ferdig for å komme tilbake til produktskjermbildet .

Betaling med gavekort

Du kan akseptere gavekortbetalinger.

Steg:

 1. Fra Velg betaling-skjermbildet, trykk Gavekort.

 2. Bruk kameraet på enheten din til å skanne gavekortkoden til kunden, eller skriv den inn manuelt.

 3. Trykk INNLØS.

 4. Trykk på BELAST.

 5. Bestem deg for om du vil gi kunden en kvittering, og trykk deretter Ferdig for å komme tilbake til produktskjermbildet .

Innhente signaturer med Android-enheten din

Du kan innhente kundesignaturer med Android-enheten din. Etter at du har gjennomført et salg, kan du bekrefte at du har innhentet signaturen på bestillingstidslinjen.

Steg:

 1. La kunden signere i signaturfeltet med en finger eller en pekepenn:

  Sveip kort-skjermbilde —Shopify POS for Android

 2. Dersom kunden vil endre signaturen sin, kan de trykke på SLETT for å prøve igjen.

 3. Når kunden er fornøyd med signaturen sin, trykker de AKSEPTER.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis