Berøringsskjerm-bevegelser

Lær om bevegelsene du kan bruke med berøringsskjermen og de ulike berøringsskjermknappene som er tilgjengelige i Shopify POS-appen.

Brukerbevegelser

Beskrivelse av brukerbevegelser for Shopify POS
Oppdater Dra fingeren ned på en skjerm for å oppdatere innholdet.
Dra Dra fingeren over et område på skjermen for å utløse en endring.
Trykk Trykk ned fingeren din på en del av grensesnittet. Synonymt med begrepet «Klikk» ved henvisning til håndholdte enheter.
Trykk og hold Fra produkter- og handlekurv-skjermen holder du fingeren på et produkt i cirka tre sekunder for å vise produktdetaljene.

Berøringsskjermknapper

Funksjoner i berøringsskjermknapper
Ikon Funksjon

Brett

Three hollow dots in an evenly-spaced, horizontal line

Utvider en undermeny som inneholder ytterligere alternativer for det aktuelle skjermbildet.

Søk

Line drawing of a magnifying glass

Lar deg angi et søkespørsmål og returnerer de samsvarende resultatene. Tilgjengelig på produkter, handlekurv (bare for kunder) og bestillinger-skjermer.

Legg til

Plus sign

Oppretter et nytt produkt fra produkter- og handlekurvskjermen.

Tilbake

Arrow pointing left

Går tilbake til det forrige skjermbildet.

PÅ/AV

An on-off switch

Trykk på en av/på-knapp for å aktivere eller deaktivere en funksjon. Hvis knappen er på venstre side, er funksjonen deaktivert. Hvis knappen er på høyre side, er funksjonen aktivert.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis