Bruke rabatter på hele handlekurven

En handlekurvrabatt (eller bestillingsspesifikk rabatt) brukes på alle varene i Shopify POS-handlekurven. En handlekurvrabatt kan være en fast dollarverdi eller en prosentandel av verdien av handlekurven. Du kan også bruke rabattkoder med faste verdier eller prosentverdier, som du oppretter i Shopify-administrator eller Shopify-appen, så lenge alle varer i handlekurven oppfyller kravene for rabattkoden.

For å la personalet bruke handlekurvrabatter må personalet få tillatelser til å Legge til tilpassede rabatter for tilpassede rabatter, eller Tillat rabattkoder for rabattkoder som brukes for hele handlekurven. Finn ut mer om POS-personaltillatelser.

For å legge til rabatter i kundens handlekurv kan du legge til feltet Legg til rabatt i smart-rutenettet.

Bruk en handlekurvrabatt

Handlekurvrabatter endrer totalbeløpet som vises i handlekurven. Den vanlige utsalgsprisen for bestillingen vises under delsummen.

Rediger en handlekurvrabatt

  1. Trykk på rabatten fra skjermbildet Handlekurv.
  2. Rediger rabatten.
  3. Trykk på Lagre.

Fjern en handlekurvrabatt

Trykk på Fjern rabatt for å fjerne en rabatt fra Shopify POS-skjermbildet.

For å fjerne en rabatt fra skjermbildet Handlekurv, sveiper du rabattfeltet mot venstre for å få frem knappen Slett.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis