Kombinere rabatter

Finn ut mer om virkningene ved å bruke mer enn én rabatt i handlekurven.

Kombinere prosent- og pengerabatter

Du kan bruke følgende rabatter:

  • en prosentrabatt på en linjevare, på handlekurven eller på begge
  • en pengerabatt på en linjevare, på handlekurven eller på begge
  • en kombinasjon av linjevarerabatter og én rabatt på handlekurven

Hvis du oppretter en kombinasjonsrabatt, brukes den beløpsbaserte linjevarerabatten før den prosentvise handlekurvrabatten, slik:

Opprinnelig produktpris = 20,00 USD

Beløpsbasert linjevarerabatt = 5,00 USD

Produktpris (minus pengerabatten): 20,00 USD – 5,00 USD = 15,00 USD

Prosentvis handlekurvrabatt = 10 %

Verdi på prosentrabatt: 15,00 USD x 0,1 = 1,50 USD

Endelig produktpris (minus alle rabatter): 15,00 USD – 1,50 USD = 13,50 USD

Merk: Hvis du har automatiske rabatter aktivert for lokalisasjonen, vil de overstyre alle rabatter som legges til handlekurven eller enkelte varelinjer. Du kan fjerne en automatisk rabatt ved å trykke på Flere handlinger og deretter på Deaktiver for denne handlekurven ved siden av rabatten du ønsker å deaktivere under Handlekurvmodifikatorer. Dette vil bare deaktivere den automatiske rabatten for denne transaksjonen.

Selg flere stykker av en vare med rabatt

Hvis handlekurven inneholder flere stykker av et produkt som utløser en beløpsbasert linjevarerabatt, blir rabatten kun brukt én gang:

Produktpris = (antall x pris uten rabatt) – (pengerabatt)

Hvis du vil innfri en linjevarerabatt flere ganger, har du to alternativer:

  • Beregn summen av rabattene og bruk det tallet som linjevarerabatt.
  • Bruk rabatten som en prosentandel i stedet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis