Stedsadministrasjon

Et utsalgssted er et fysisk sted eller en app der du gjør en eller flere av følgende aktiviteter: selger produkter, sender eller leverer bestillinger og har en lagerbeholdning. En lokalisasjon kan være en detaljhandelsbutikk, et lager, en popup-butikk eller en direktefrakter. Med flere lokalisasjoner får du bedre oversikt over lagerbeholdningen i bedriften.

Det meste av stedsadministrasjon håndteres fra Shopify-administrator. Derfra kan du legge til, slette, redigere og aktivere/deaktivere stedene dine etter behov.

Velg plassering for Shopify POS-enheter

Du kan administrere enhetens lokalisasjoner direkte i Shopify POS-appen. Du kan også begrense tilgangen til stedsinnstillingene på iPad ved å aktivere begrensede personaltillatelser.

Når du installerer Shopify POS på en enhet, må du sørge for at du velger plasseringen din slik at de riktige skattesatsene brukes.

Steg:

  1. Fra Shopify POS trykker du på > Innstillinger > Alle steder.

  2. Trykk på navnet til POS-plasseringen.

  3. Trykk på Bytt for å bekrefte endringen eller Avbryt for å gå tilbake.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis