Motta lagerbeholdning fra en leverandør (Shopify-administrator)

Når lagerbeholdningen ankommer, kan du bruke en overføring for å sørge for at du mottar alt du forventer. Når du bekrefter at du har mottatt en vare fra overføringen, oppdaterer det antall varer på Lagerbeholdning-siden.

Sørg for at du har aktivert lagersporing for produktene og variantene.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Overføringer.

  2. Klikk på overføringsnummeret.

  3. Klikk på Motta varer.

  1. For hver vare klikker du på Alle eller angir antall varer du har mottatt i Godta-kolonnen.

    Klikk på ...-knappen og angi antall varer som du må avslå (for eksempel skadde varer) eller avbestille. Antall varer vil justeres deretter.

  1. Klikk på Lagre.

  2. Fullfør overføringen ved å klikke på Arkiver. Bare overføringer som har en Fullført-status kan arkiveres.

Du kan se alle Ventende (åpne), Delvise, Fullførte og arkiverte (nedtonet Fullført-status) overføringer på Overføringer-siden. Hvis du må oppdatere en overføring på et senere tidspunkt, kan du klikke på overføringsnummeret.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis