Opprett en QR-kode for pålogging for POS

Før du kan bruke Shopify POS-appen til å behandle salg, må vanligvis et POS-personalmedlem logge inn i appen med et administratorbrukernavn og -passord. Du kan imidlertid generere en QR-kode, slik at POS-personalmedlemmer som ikke har administratorlegitimasjon kan åpne Shopify POS-appens innlogging på én enkelt enhet på et bestemt sted med sin PIN-kode. For å generere en QR-kode må du være tilordnet en rolle som har alle administratortillatelsene aktivert.

Generer en QR-kode

Før du genererer en QR-kode må du bekrefte følgende:

  • POS-personalmedlemmet har en POS-PIN-kode
  • lokalisasjonen har et POS Pro-abonnement

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator, i seksjonen SALGSKANALER, klikk på Utsalgssted > Lokalisasjoner.
  2. Velg lokalisasjonen du vil generere en kode for.
  3. Klikk på Konfigurer QR-kode-pålogging.
  4. Under Send QR-kode på e-post søker du etter utsalgsstedspersonalet som du vil sende koden til, og klikker deretter på Send QR-kode på e-post.
  5. Valgfritt: Hvis du har behov for at et personalmedlem skal kunne å logge inn på flere enheter på samme lokalisasjon, eller hvis koden har utløpt, klikker du på Generer ny QR-kode. Generering av en ny kode påvirker ikke tidligere koder, og de vil fortsatt være gyldige..

Logg inn med en QR-kode

  1. På påloggingsskjermen i Shopify POS trykker du på Logg inn med QR-kode.
  2. Skann QR-koden med enhetens kamera.
  3. Valgfritt: hvis du ikke kan skanne QR-koden, trykk Bruk URL-adresse, angi URL-adressen og trykk Neste.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis