Opprette en innkommende overføring

Etter at du har lagt til de nødvendige produktdetaljene, må du følge disse trinnene for å overføre lagerbeholdningen til et av Shopifys oppfyllingssentre.

Sørg for å legge til sporingsinformasjon når du oppretter en overføring. Hvis du ikke har sporingsinformasjon når du oppretter overføringen, må du passe på at du redigerer overføringen og legger til informasjonen når du har den. Du kan pådra deg ekstra behandlingskostnader hvis en forsendelse kommer til et lager i Shopifys distribusjonsnettverk uten sporingsinformasjon.

Du kan overføre opptil 500 varelinjer på en gang.

Opprette en innkommende overføring

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innkommende overføringer > Opprett innkommende overføring.
 3. Velg opprinnelsen til overføringen.
 4. Valgfritt: For å ikke endre lagernivåer på opprinnelsesadressen fjerner du avkrysningen for Trekk fra varer fra denne lokalisasjonens lagerbeholdning.
 5. Velg destinasjonen for overføringen.
 6. Legg til produkter i overføringer. For å laste opp produkter med en CSV-fil kan du se Last opp produkter gjennom en CSV-fil.
 7. Klikk på Send innkommende overføring.

Deretter pakker og merker du den innkommende overføringen.

Legg til en leverandør

I stedet for å velge en av dine egne lokalisasjoner som opprinnelse for en overføring kan du opprette leverandørprofiler som kan brukes som opprinnelse. Når du har opprettet en leverandør kan du velge leverandøren som opprinnelse for fremtidige overføringer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innkommende overføringer > Opprett innkommende overføring.
 3. I rullegardinmenyen Opprinnelse klikker du på Legg til leverandør og legger til leverandørens opplysninger.
 4. Klikk på Lagre leverandør.

Etter du har opprettet leverandøren, kan du enten slette den nye overføringen eller fortsette å opprette den nye inngående overføringen.

Rediger en leverandørs detaljer

Du kan redigere en leverandørs opplysninger ved å legge til leverandøren i en ny innkommende overføring, og deretter endre leverandørens opplysninger. Du kan så slette den nye overføringen, eller fortsette å opprette en ny innkommende overføring.

Etter at du har sendt en overføring kan du ikke lenger redigere leverandørens adresse, og den vil ikke endres hvis du redigerer adressen i en annen overføring.

Dersom navnet på en leverandør endres vil leverandørens navn endres i alle eksisterende overføringer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innkommende overføringer > Opprett innkommende overføring.
 3. I rullegardinmenyen Opprinnelse velger du leverandøren.
 4. Klikk på Vis leverandørdetaljer > Rediger.
 5. Gjør eventuelle endringer og klikk Lagre leverandør.

Last opp produkter gjennom en CSV-fil

Du kan laste opp produkter til den innkommende overføringen gjennom en CSV-fil i stedet for å legge dem til manuelt. Når du oppretter en innkommende overføring kan du klikke på Legg til produkter gjennom en CSV-fil og laste opp en formatert CSV-fil. Du kan enten laste ned en CSV-filmal fra butikken din, eller opprette CSV-filen manuelt.

Last ned CSV-filmalen

CSV-filmalen inneholder alle produktene dine som er berettiget for Shopifys distribusjonsnettverk. Lagerbeholdningen for hvert produkt har verdien 0 som standard.

Når du har lastet ned malen, må du redigere lagerbeholdningen du vil inkludere i overføringen. Alle produkter med en lagerbeholdning på 0 i CSV-filen vil ikke legges til i den innkommende overføringen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innkommende overføringer > Opprett innkommende overføring.
 3. Klikk på Importer fra CSV.
 4. Klikk på Last ned en forhåndsformatert CSV-mal.

Opprett en CSV-fil manuelt

Du kan opprette en CSV-fil med et regnearkprogram, for eksempel Google Regneark. Filen krever bare overskriftene SKU og Quantity. I hver rad etter overskriftene legger du til SKU og lagerbeholdning for et produkt du ønsker å legge til i lagerbeholdningsoverføringen. Alle SKU-er må være for produkter som er berettiget for Shopifys distribusjonsnettverk. Når du er ferdig med å legge til produktene, må du passe på at du lagrer regnearkfilen som en CSV-fil.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis