Administrere innkommende overføringer

Når du har opprettet en innkommende overføring i appen for Shopifys distribusjonsnettverk må du redigere overføringen slik at den inkluderer sporingsinformasjon og en estimert ankomsttid. Du kan også kansellere overføringer som ikke har nådd frem til et oppfyllingssenter.

Legg til sporingsinformasjon

Du kan legge til sporingsnummeret i en registrert innkommende overføring i appen for Shopifys distribusjonsnettverk. Hvis leverandøren din sender overføringen direkte til oppfyllingssenteret kan du kontakte dem for å få sporingsnummeret. Hvis du ikke har et sporingsnummer må du legge til annen sporingsinformasjon:

 • Hvis forsendelsen din er mindre enn et fullt bilass (LTL) legger du til et pro-nummer.
 • Hvis forsendelsen din er et fullt billass (FTL) legger du til et fraktbrev (bill of lading, BOL).

Sporingsnummeret eller informasjonen vises på den enkelte siden for innkommende overføringer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innkommende overføringerog åpne den registrerte overføringen.
 3. I Sporingsinformasjon-seksjonen klikker du på Legg til sporingsnummer.
 4. Angi sporingsnummer, pro-nummer eller BOL.
 5. I rullegardinmenyen Transportør velger du transportøren. Hvis transportøren din ikke er oppgitt velger du Annen og angir URL-adressen for sporing.
 6. Klikk på Lagre sporingsnummer.

Legg til en estimert ankomstdato

Du kan legge til forventet ankomstdato i en innsendt innkommende overføring i appen for Shopifys distribusjonsnettverk. Pass på at du legger til en estimert ankomstdato så snart du vet når distribusjonssenteret kan forvente at forsendelsen din ankommer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innkommende overføringerog åpne den registrerte overføringen.
 3. I Sporingsinformasjon-seksjonen klikker du på Legg til anslått ankomstdato.
 4. Velg datoen når du forventer at overføringen skal ankomme til distribusjonssenteret.
 5. Klikk på Lagre dato.

Annuller en innkommende overføring

Du kan annullere en innkommende overføring i appen for Shopifys distribusjonsnettverk så lenge overføringen ikke har ankommet oppfyllingssenteret.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innkommende overføringerog åpne den registrerte overføringen.
 3. Klikk på Flere alternativer > Annuller.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis