Håndtering av lagerbeholdning

Det er viktig å holde oversikt over lagerbeholdningen for å sikre at bestillingene dine kan innfris raskt og effektivt. Ved å jobbe sammen med Shopifys distribusjonsnettverk for å holde lagerbeholdningen forutsigbar og oversiktlig, sparer du tid og ressurser ved oppfyllelse og administrasjon av bestillingene.

For å bygge forutsigbare rutiner for lagerbeholdning når du bruker Shopifys distribusjonsnettverk, er det flere konsepter og prosesser du bør kjenne til.

Lagertilstander

Lagertilstander hjelper deg å dele opp lagerbeholdningen i grupper for å vise hvor lagerbeholdningen din befinner seg fysisk, og hvorvidt den kan selges. Shopifys distribusjonsnettverk bruker følgende tilstander for å gruppere, eller kategorisere lagerbeholdningen:

 • På hånden - Lagerbeholdning som fysisk befinner seg ved oppfyllingssentre i Shopifys distribusjonsnettverk. Lagerbeholdning på hånden inkluderer forpliktet lagerbeholdning og tilgjengelig lagerbeholdning.
 • Innkommende - Lagerbeholdning som er under transport, og som forventes ankommet ved et oppfyllingssenter. Denne lagerbeholdningen er ikke tilgjengelig for salg før den er mottatt og flyttet til tilgjengelig.
 • Forpliktet - Lagerbeholdning som er i ferd med å bli eller allerede er tilordnet bestillinger som vil innfris av Shopifys distribusjonsnettverk.
 • Tilgjengelig - Lagerbeholdning som er tilgjengelig for tilordning til nye bestillinger.

Tilgjengelig lagerbeholdning beregnes med følgende formel:

På hånden - Forpliktet = Tilgjengelig

Synkronisering av lagerbeholdning

Ved å opprettholde en nøyaktig oversikt over den gjeldende tilstanden til lagerbeholdningen kan bestillingene dine oppfylles effektivt, og det hjelper deg å planlegge for lagerbeholdningen du vil trenge i nær fremtid.

For å sikre at lagernivåene i Shopifys distribusjonsnettverk samsvarer med dine egne lagernivåer, gjennomføres det jevnlig en synkronisering av lagerbeholdningen. Det er to metoder for synkronisering av lagerbeholdning som kan brukes: delta-synkronisering og overstyrings-synkronisering. Hvis du ikke er sikker på hvilken type synkronisering du bruker for din lagerbeholdningslokalisasjon i Shopifys distribusjonsnettverk, kan du kontakte teamet for oppfyllingssuksess fra Oversikt-fanen i appen for Shopifys distribusjonsnettverk.

Delta-synkronisering

Når en ny SKU sendes til Shopifys distribusjonsnettverk i en innkommende overføring, vil oppfyllingssenteret godkjenne og verifisere den for oppfyllelse. For mer informasjon om å finne tilgjengelige lagernivåer i Shopify-administrator, kan du se Vis lagerbeholdningen av produkter.

Hvis butikken din bruker delta-synkroniseringsmetoden, vil Tilgjengelig-antallet ved lokalisasjonen i Shopifys distribusjonsnettverk oppdateres hver gang det legges inn en bestilling. Hvis det er justeringer ved oppfyllingssenteret, for eksempel ved feiltelling, skadede produkter eller spesialprosjekter, vil justeringen gjøres på din Tilgjengelig-beholdning samme kveld.

Shopifys distribusjonsnettverk overstyrer aldri automatisk Tilgjengelig-antallet. Hvis du gjør manuelle endringer, vil de nye lagernivåene sannsynligvis være feil.

Overstyrings-synkronisering

I likhet med delta-synkronisering, når en SKU sendes til Shopifys distribusjonsnettverk i en innkommende overføring vil oppfyllingssenteret godkjenne og verifisere den for oppfyllelse. Når SKU-en er verifisert, vil Tilgjengelig-lagerbeholdningen for lokalisasjonen i Shopifys distribusjonsnettverk bli oppdatert i Shopify-administrator.

Hvis butikken din bruker overstyrings-synkroniseringsmetoden, vil Tilgjengelig-lagerbeholdningen beregnes på nytt til ulike tider når det skjer endringer i SKU-ene, for eksempel hver gang en bestilling for den aktuelle SKU-en opprettes eller redigeres. Det betyr at du ikke kan gjøre endringer i lagerantall for lokalisasjonen i Shopifys distribusjonsnettverk i Shopify-administrator uten at de blir overstyrt.

Sett ved etterspørsel

Et sett ved etterspørsel er en SKU som settes sammen av andre SKU-er. Du kan be et oppfyllingssenter sette sammen disse settene ved etterspørsel for deg. Hvis du har konfigurert at Shopifys distribusjonsnettverk skal oppfylle sett ved etterspørsel, er det noen ting du bør vite for å holde lagerbeholdningen oppfylt og forstå hva du ser som Tilgjengelig antall.

Følgende kriterier brukes for å avgjøre hvor mange sett du kan selge i butikken:

 • det tilgjengelige antallet av hver SKU-del
 • det nødvendige antall deler per sett
 • det tilgjengelige antallet per oppfyllingssenter

Når du fyller på deler i sett gjennom innkommende overføringer til et oppfyllingssenter, må du ta høyde for alle disse faktorene.

Innstillinger for oppfyllingsprioritet

Hvis du har lagerbeholdning som administreres av flere lokalisasjoner, må du sette en rekkefølge for oppfyllingsprioritet.

Bestillingene tilordnes lokalisasjoner basert på oppfyllingsprioritet og følgende regler:

 • Prøv å tilordne bestillingen til ett enkelt sted.
 • Etter behov kan du tilordne en linjevare til et sted som har nok lagerbeholdning, men ikke del linjevarer mellom steder.
 • Hvis en vare er oversolgt, kan du tilordne bestillingen til det prioriterte stedet der varen er lagret.

La oss for eksempel si at lokalisasjonene dine er satt opp i følgende rekkefølge for oppfyllingsprioritet:

 1. Shopifys distribusjonsnettverk
 2. Hovedkontor
 3. Butikkfront

I dette eksempelet har Shopifys distribusjonsnettverk førsteprioritet for innkommende bestillinger med produkter tilordnet sin lokalisasjon. Alle innkommende bestillinger vil følge reglene nevnt ovenfor, og forsøke å innfri bestillinger gjennom Shopifys distribusjonsnettverk først.

For å finne ut mer om hvordan du angir oppfyllingsprioritet, kan du se Angi lokalisasjonsprioritet for oppfylling av bestillinger.

Unngå oversalg av lagerbeholdning

Oversalg av produkter skjer når Shopify-butikken har Tilgjengelig lagerbeholdning for et produkt, men Shopifys distribusjonsnettverk ikke har lagerbeholdning for det produktet som kan tilordnes bestillingen som er lagt inn. Se gjennom følgende tabell for å finne ut hvordan du unngår oversalg.

Årsaker til oversalg og hvordan du kan unngå dem
Årsak Steg for å unngå oversalg
Manuelle justeringer Unngå å gjøre manuelle justeringer av lagerbeholdningen for lokalisasjonen i Shopifys distribusjonsnettverk i Shopify-administrator. Bruk overstyrings-synkronisering som metode for lagersynkronisering.
Sett ved etterspørsel Grunnet sett ved etterspørsels natur er det alltid en risiko for oversalg, spesielt under perioder med stor etterspørsel. Det er fordi deler i et sett kan deles på tvers av mange sett og noen ganger også selges individuelt, hvilket fører til forsinkelser i lagerberegning i sanntid. Sørg for at du har en god tilgjengelighet av deler i sett som deles på tvers av sett ved etterspørsel for å unngå oversalg eller at du blir utsolgt.
Tredjepartsapper Noen tredjepartsapper, som løsninger for lagerbeholdningsstyring, forhåndssalg og pakketeringsapper, forsøker å gjøre justeringer i Tilgjengelig-lagerbeholdningen for administrerte lokalisasjoner i Shopify-administrator. Sørg for at du ikke bruker en app som kan justere Tilgjengelig-lagerbeholdningen for lokalisasjonen i Shopifys distribusjonsnettverk.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis