Sende inn spesielle prosjekter

Du kan be om at et distribusjonssenter utfører ekstraarbeid på forsendelsene dine som går ut over lagring og sending av produktene dine, slik som å feste strekkoder på produktene. For å sende en forespørsel må du opprette et spesialprosjekt fra appen for Shopifys distribusjonsnettverk i Shopify-administrator.

Du kan be om spesialprosjekter for alt som går ut over det vanlige arbeidet som kreves for å behandle innkommende overføringer og bestillinger:

 • produktmontering
 • produkttilpasning
 • ekstrautstyr
 • kvalitetskontroll

Din forespørsel om et spesialprosjekt sendes til en koordinator for forhandleropplevelser, som godkjenner eller avviser forespørselen basert på bestemte krav.

Krav til et spesialprosjekt

For å planlegge og estimere et spesialprosjekt må teamet fra Shopifys distribusjonsnettverk kjenne detaljene bak arbeidet som forespørres. Legg ved bilder og videoer av prosesser for å bidre til å sikre nøyaktigheten.

Hver enkelt forespørsel om et spesialprosjekt må inneholde følgende:

 • alle SKU-er som er involvert
 • alt ikke-SKU-relatert materiell som kreves
 • detaljerte monteringsinstruksjoner (bilder og videoer hvis nødvendig)
 • antall som kreves
 • forfallsdato for prosjektet
 • hvis det er aktuelt, alle tilknyttede prosjekter eller innkommende overføringer
 • hvis det er aktuelt, eventuelle nye SKU-er som opprettes
 • hvis det er aktuelt, foretrukket oppfyllingssenter

Prosess for spesialprosjekter

Først må du forespørre spesialprosjektet inne i appen for Shopifys distribusjonsnettverk i Shopify-administrator. En koordinator for forhandleropplevelse vil gjennomgå forespørselen din innen 48 timer.

Hvis forespørselen din blir godkjent, er den oppført under Spesialprosjekter > Krever handling i appen for Shopifys distribusjonsnettverk. Forespørselen vil ha alle tids- og kostnadsestimater som du må gå gjennom. Når du aksepterer sendes prosjektet til oppfyllingssenterne.

Hvis forespørselen din blir avvist, er den oppført under Spesialprosjekter > Avvist i appen for Shopifys distribusjonsnettverk. Mulige grunner kan blant annet være følgende:

 • mangel på lagerbeholdning
 • forespørselen anses for å ligge utenfor kapasiteten eller evnene til lageret
 • nødvendig verktøy eller utstyr er ikke tilgjengelig

Forespør et spesialprosjekt

Når du forespør et prosjekt, må du sørge for at du skriver svært detaljerte instruksjoner for prosjektet.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk > Spesialprosjekter.
 2. Klikk på Forespør prosjekt.
 3. Velg prosjekttypen og klikk Bekreft prosjekttype.
 4. Angi et navn for prosjektet. Hvis du velger et Montering-prosjekt, angir du SKU-ene til produktene som krever montering i Vare-feltet.
 5. I Instruksjoner angir du detaljerte instruksjoner for spesialprosjektet. Sørg for at du inkluderer all nødvendig informasjon.
 6. Valgfritt: Legg til eventuelle vedlegg, for eksempel bilder eller videoer, i spesialprosjektet.
 7. Klikk på Forespør prosjekt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis