Bestillingsbehandling

For at Shopifys distribusjonsnettverk skal kunne behandle bestillingene riktig, må du sørge for at du har forberedt produktene dine. Hvis du må endre innstillingene til produktene, for eksempel SKU, kan du kontakte din innfrielsesleder før du gjør endringen.

Gå gjennom prosessen nedenfor for å finne ut hvordan Shopifys distribusjonsnettverk behandler bestillinger, og hva du kan gjøre for å bidra til å forhindre behandlingsfeil.

Innfrielsesbetingelser

Shopifys distribusjonsnettverk vil bare innfri bestillinger hvis de oppfyller følgende betingelser:

 • Bestillingen er merket som betalt.
 • Produktvariantene har de riktige innstillingene: - SKU må eksistere i Shopify-administrator

  • SKU må være unik
  • variant-identifikatoren må være unik
  • strekkoden kan ikke være tom
  • strekkodefeltet må samsvare med strekkoden på det fysiske produktet
 • Leveringsadressen er gyldig.

 • All lagerbeholdning for bestillingen er tilgjengelig.

Oppfyllelsesprosess

 1. En kunde legger inn en bestilling i butikken din.

 2. Når bestillingen er merket som betalt, mottar Shopifys distribusjonsnettverk et varsel om en ny bestilling.

 3. Shopifys distribusjonsnettverk bekrefter at bestillingen kan behandles basert på innfrielsesbetingelsene.

 4. Shopifys distribusjonsnettverk setter datoen for når bestillingen må leveres, hvilken posttjeneste som brukes og hvilket distribusjonssenter som kan innfri bestillingen.

 5. Det opprettes en åpen innfrielse i Shopify-administrator.

 6. Innfrielsessenteret plukker, pakker og fester følgeseddel og pakkseddel til forsendelsen.

 7. Innfrielsessenteret avtaler henting med budfirmaet.

 8. Budfirmaet ankommer innfrielsessenteret, henter forsendelsen og sender et varsel til Shopifys distribusjonsnettverk.

 9. Shopifys distribusjonsnettverk oppdaterer innfrielsen i Shopify-administrator med sporingsnummeret som er oppgitt av innfrielsessenteret. Hvis alle varelinjer er innfridd, vil bestillingen bli merket som sluttført.

 10. Budfirmaet transporterer pakken gjennom sitt nettverk og levererer den til kundens adresse.

Innfrielser på vent

Hvis det er et problem med leveringsadressen for en bestilling, for eksempel at adressen ikke er gyldig eller landet ikke støttes, vil innfrielsen av bestillingen settes på vent, og et varslingsbanner vises i appen for Shopifys distribusjonsnettverk. En Order hold (SFN)-tagg og en feilspesifikk tagg legges også på bestillingen i Shopify-administrator.

Fra appen for Shopifys distribusjonsnettverk kan du se bestillingene med innfrielser som er satt på vent, kansellere innfrielsene som er satt på vent, eller oppheve stansen av en innfrielse.

Hvis du ikke ser et varsel om antall innfrielser som står på vent i appen for Shopifys distribusjonsnettverk, har du ingen ventende innfrielser.

Vis innfrielsene som er på vent

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på varselet som viser hvor mange innfrielser som er på vent.

Kanseller innfrielser som er på vent

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på varselet som viser hvor mange innfrielser som er på vent.
 3. Velg innfrielsene du ønsker å kansellere.
 4. Klikk på Handlinger > Kanseller innfrielse.

Når du kansellerer en innfrielse, er bestillingen fortsatt aktiv i Shopify-administrator. Du kan innfri den gjennom en annen tjeneste, eller kansellere og refundere bestillingen.

Frigi innfrielser som er på vent

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på varselet som viser hvor mange innfrielser som er på vent.
 3. For hver Innfrielse du vil frigi, må du oppdatere adressen på bestillingen:

  1. Klikk på bestillingsnummeret.
  2. I Leveringsadresse-seksjonen klikker du på Rediger.
  3. Oppdater adressen og klikk på Lagre.
 4. Velg innfrielsene du vil frigi.

 5. Klikk på Handlinger > Forespør innfrielse.

Bestilling av en reforsendelse

Når du sender en bestilling på nytt, må du duplisere den opprinnelige bestillingen slik at kunden kan motta e-postmeldinger for forsendelsesvarsler for den nye forsendelsen. Du kan gjøre bestillingen gratis ved å gi en rabatt på 100% og gratis frakt. Du kan merke bestillingen som en reforsendelse gjennom en tagg eller et bestillingsnotat, slik at det er tydelig hvorfor bestillingen ble gjort.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
 2. Klikk på bestillingen du vil sende på nytt.
 3. Klikk på Flere handlinger > Dupliser.
 4. Legg til ytterligere detaljer i bestillingen: - Klikk på Legg til frakt og velg en fraktpris. Hvis du ikke vil belaste eventuelle fraktgebyrer, velger du Gratis frakt.

  • Valgfritt: Klikk på Legg til rabatt og legg på 100 % rabatt.
  • Valgfritt: I Tagger legger du til en tagg om bestillingen som en reforsendelse, for eksempel Reshipment eller Reorder.
  • Valgfritt: I Merknader legger du til en merknad om at bestillingen er en reforsendelse.
  • Valgfritt: Klikk på Avgifter for å justere eventuelle skatteinnstillinger for bestillingen.
 5. Fullfør bestillingen: - Hvis du ikke belaster noe for bestillingen, klikker du Merk som betalt > Opprett bestilling.

  • Hvis du belaster kunden for bestillingen og trenger at kunden fullfører betalingen, klikker du på E-postfaktura og fullfører e-posten.
  • Hvis du belaster kunden for bestillingen og har deres betalingsinformasjon, klikker du Betal med kredittkort og skriver inn betalingsinformasjonen.
  • Hvis du venter på å motta betaling utenfor Shopify, klikker du Merk som ventende, velger betalingstype og klikker deretter på Opprett bestilling.

Vanlige feil med bestillingsbehandling

Gå gjennom de vanligste grunnene til at en bestilling ikke ble behandlet, og hvordan du løser dem.

Ingen innfrielsessentre

Hver enkelt variant må ha et lager i Shopifys distribusjonsnettverk oppført som et sted med tilgjengelig lagerbeholdning. Sørg for at innfrielsessenterne er oppført som lokalisasjoner i Shopify-administrator, og at varianten din har oppført et innfrielsessenter i sine variantinnstillinger.

Ugyldig leveringsadresse

Hvis en leveringsadresse ikke kan verifiseres, mottar du en e-post som spør om riktig adresse. Bestillingen holdes av Shopifys distribusjonsnettverk frem til adressen kan bekreftes. Når teamet for innfrielsessuksess oppdaterer adressen, starter innfrielsesprosessen for bestillingen igjen.

Produktet administreres ikke av Shopify

For at Shopifys distribusjonsnettverk skal behandle en bestilling, må hver varelinjes variant ha innstillingen Lagerbeholdning administrert av satt til Shopify.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis