Administrere produkter

Før du kan sende produkter til Shopifys distribusjonsnettverk, må du sørge for at produktene oppfyller visse krav, og har de nødvendige opplysningene for at de skal kunne bli akseptert. Deretter kan du legge til produktene i Shopifys distribusjonsnettverk

Produktkrav

Før du sender produktene til Shopifys distribusjonsnettverk, må du utføre følgende handlinger:

 1. Sørg for at produktene dine er kvalifisert.
 2. Legg til alle nødvendige detaljer for produktene.
 3. Send elektroniske kopier av datablader for produkter som krever dem til din suksessleder for oppfyllelse.

Produktkvalifisering

Følgende produkter er ikke kvalifisert for Shopifys distribusjonsnettverk:

 • overdimensjonerte varer
 • farlige materialer
 • våpen
 • eksplosiver
 • aerosoler
 • varer som inneholder alkohol
 • elementer som krever nedkjøling eller frysing
 • varer som inneholder litium-batterier
 • regulerte varer som cannabidiol, tobakk og farmasøytiske produkter

Hvis du vil ha mer informasjon om aktiviteter som er forbudt i forbindelse med bruken av Shopify-tjenester, kan du se Shopifys retningslinjer for akseptabel bruk.

Klargjør produktene dine

Hver produktvariant må ha følgende produktdetaljer:

 • en unik SKU
 • en unik strekkode
 • en nøyaktig vekt
 • en tariffkode hvis du sender internasjonalt

Hver produktvariant må også ha følgende innstillinger:

SKU-er

En SKU (Stock Keeping Unit) er en unik alfanumerisk kode som brukes til å identifisere et produkt eller en variant av et produkt, basert på detaljer som modell, størrelse eller farge. SKU-er kan variere i lengde og kan inkludere bokstaver, tall eller begge deler. SKU-er brukes til å skille produktvarianter, spore lagerbeholdning og sende den rette varen til kundene.

Bekreft at hver produktvariant har et unikt SKU. Du kan ikke bruke samme SKU på ulike varianter. Hvis noen av variantene dine har samme SKU, må du endre opplysningene for en av variantene.

Ikke endre SKU-en til et produkt du har sendt til Shopifys distribusjonsnettverk.

Strekkoder

En strekkode er et maskinlesbart mønster som brukes internasjonalt for å lagre og finne produktinformasjon. Strekkoder inneholder en rekke tall som varierer i lengde avhengig av produkttype. For at Shopifys distribusjonsnettverk skal kunne innfri bestillingene dine, må strekkodene på produktene være 8-24 sifre lange.

Bekreft at hver produktvariant har en unik strekkode. Du kan ikke bruke samme strekkode på ulike varianter.

Hvis produktene dine ikke har strekkoder, kan du få en strekkode gjennom et av følgende alternativer:

Med mindre du sender og innfrir med detaljhandelsvirksomheter som krever et GTIN, som et UPC, EAN eller ISBN, trenger ikke produktstrekkodene dine for Shopifys distribusjonsnettverk å være et GTIN. Hvis du trenger å få et GTIN, kan du bruke et av følgende alternativer:

 • Be om et GTIN fra produsenten din.
 • Kjøp et GTIN med GS1-standarder.

Du må angi strekkoden for hvert produkt i Shopify-administrator. Legg til en strekkode for et produkt med en av følgende metoder:

Det er svært viktig å ha riktige strekkoder når du sender produktene til Shopifys distribusjonsnettverk. Sørg for at strekkoden i administratoren din matcher den fysiske strekkoden som er knyttet til produktet. For å skrive ut strekkoder gjennom Shopify-administratoren, kan du se Strekkodeskrivere.

Produktvekter

Vekten på produktene brukes til å beregne fraktpriser. Bruk en vekt til å veie produktene du planlegger å sende til et distribusjonssenter, og legg til vekten i produktdetaljene. Du kan bestille vekter fra Shopifys maskinvarebutikk.

For å legge til en vekt i produktdetaljene går du til produktsiden og merker av for Dette er et fysisk produkt i Frakt-seksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre variantdetaljer.

Tariffkoder

HS-tariffkoden gir tollvesenet informasjon om hvilke tariffer som skal gjelde for bestillingen. Slå opp HS-tariffkoder og tilordne dem til produktene du sender internasjonalt. For å finne ut hvordan du legger til HS-tariffkoder for produktene dine kan du se Endre variantdetaljer.

Legg til et produkt i Shopifys distribusjonsnettverk

Hvis du vil legge til et produkt i Shopifys distribusjonsnettverk, må du først sende det til din suksessleder for innfrielse for godkjenning.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Alle produkter.
 2. Klikk på produktet.
 3. Hvis produktet har varianter, klikker du på Rediger ved siden av en av dem.
 4. I Detaljer om oppfyllelse klikker du på Legg til detaljer om oppfyllelse.
 5. I Påfyllingsvarsler angir du hvor mange dagers varsel du trenger for å sende påfyll av lagerbeholdningen. Du vil motta et varsel så mange dager før lagerbeholdningen din er beregnet til å nå null. Du finner mer informasjon i Lagervarsler.
 6. I Spesialhåndtering velger du egenskaper for frakt og håndtering. For mer informasjon kan du se Spesialhåndtering.
 7. Klikk på Lagre.
 8. Hvis produktet har varianter, må du gjenta trinn 4-7 for hver gjenværende variant.
 9. Fullfør eventuelle ytterligere trinn som suksesslederen for oppfyllelse har gitt deg.

Spesialhåndtering

Ved å legge til spesielle håndteringsegenskaper kan Shopify vite hvordan du håndterer produktene dine når de kommer til distribusjonssenteret. Når du legger til innfrielsesdetaljer, kan du velge følgende egenskaper for spesialhåndtering:

 • Dette produktet er skjørt – Produktet kan ødelegges, og må håndteres med forsiktighet.
 • Dette produktet har holdbarhet – Produktet er forgjengelig og må spores med strekkoden og SKU-en.
 • Dette produktet er lot-kontrollert – Produktet spores og må identifiseres i tilfelle en tilbakekalling.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis