Suspender eller slett en fraktpris

Suspender en fraktpris

Hvis du vil skjule en fraktpris fra kundene, men fremdeles beholde den i Shopify administrator, kan du suspendere prisen midlertidig. Dette ivaretar mesteparten av prisinformasjonen, slik at du kan sette inn fraktprisen senere ved å korrigere vekt- eller prisklassen. Du vil kanskje suspendere en fraktpris dersom du setter en fraktpris fra en kampanje på pause, dersom du vil bruke den igjen senere eller dersom du prøver ut endringer i leveringsstrategien din.

Trinn:

 1. I Fraktsoner-seksjonen klikker du på Rediger ved siden av fraktsonen som inneholder den fraktprisen du vil suspendere:

 2. På siden for fraktsoner, finn fraktprisen du vil suspendere og klikk på Rediger.

 3. Angi pris- eller vektklasse ved 0 til 0 og klikk på Ferdig. Hvis du for eksempel vil suspendere en vektbasert fraktpris, må du angi 0 i feltene Minimum bestillingsvekt og Maksimum bestillingsvekt:

 4. Klikk på Ferdig.

 5. På fraktsonens hovedside klikker du på Lagre.

Slett en fraktpris

Hvis du ikke lenger vil tilby en fraktpris til kundene, kan du slette den. Du vil kanskje slette en fraktpris hvis et tilbud på levering skal avsluttes, eller hvis en bestemt leveringsmekanisme ikke lenger er kostnadseffektiv.

Trinn:

 1. I Fraktpriser-seksjonen klikker du på Rediger ved siden av fraktsonen som inneholder den fraktprisen du vil slette:

 2. På fraktsonens side klikker du på x-ikonet ved siden av fraktprisen du vil slette:

 3. Klikk på Lagre.

Slette alle fraktprisene for et område eller land

Hvis du vil slette alle prisene for et spesielt område, kan du gjøre en av følgende:

 • Slett hver enkelt pris individuelt.
 • Slett området. Dette fjerner alle priser knyttet til området/sonen.

Trinn:

 1. I Fraktpriser-seksjonen klikker du på Rediger ved siden av fraktsonen du vil slette:

 2. Nederst på fraktsonens side klikker du på Slett sone.

 3. I dialogboksen klikker du på Slett fraktsone for å bekrefte:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis