Test transportørberegnede fraktpriser

Hvis du har en konto hos Canada Post, FedEx eller UPS, kan du teste kontointegrasjonen og se beregnede fraktpriser i Shopify-administrator.

Du må ha funksjonen for transportørberegnede fraktpriser i butikkens Shopify-abonnement for å koble dine egne transportørkontoer til Shopify. Denne funksjonen er inkludert i Advanced Shopify og Shopify Plus-abonnementene, og kan bli lagt til alle abonnementer mot en månedlig kostnad.

Hvis du imidlertid har Shopify-abonnementet eller lavere, og du bytter fra månedlig til årlig fakturering, kan du be om å få funksjonen for tredjepartsberegnede fraktpriser lagt til gratis. Kontakt Shopify-brukerstøtte hvis du vil ha mer informasjon.

Vis eksempler på transportørberegnede fraktpriser

Når du har integrert kontoen hos Canada Post, FedEx eller UPS med Shopify-administrator, kan du teste fraktprisene for bestemte pakketyper, størrelser og destinasjoner.

  1. I delen Kontoer og integrasjoner klikker du Administrer integrasjoner.
  2. Klikk på Test konto for å åpne testverktøyet.
  3. Velg pakketype og angi størrelse og vekt. Feltene «Send fra» og «Send til» vil være forhåndsutfylt med informasjonen for standardlokalisasjonen. Endre fra- og til-adressene for å vise eksempler på fraktpriser for ønsket destinasjon.
  4. Klikk på Test priser for å se eksempelpriser.
  5. Klikk på Lukk eller X for å lukke vinduet, eller klikk på Detaljer-fanen for å angi andre pakkedetaljer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis