Gratis fraktpriser

Å tilby gratis frakt er en vanlig bedrifts- og markedsføringspraksis, fordi det trygger kundene på at de ikke blir belastet en overraskende høy kostnad når de legger inn en bestilling.

Du kan sette opp gratis frakt som den eneste fraktprisen i butikken, eller tilby det basert på visse kriterier. Disse kriteriene kan være basert på bestillinger over en bestemt verdi, eller på bestillinger over en bestemt vekt.

Gratis frakt som standard fraktpris

Du kan angi at gratis frakt skal være standard fraktpris for alle bestillinger. Denne metoden gjør det enklere å administrere fraktprisene dine, og lar deg fortsatt legge til flere betalte fraktpriser for bestemte produkter eller bestillinger over bestemte verdier eller vekter.

Etterhvert som du går gjennom stegene sletter du uønskede fraktpriser ved å klikke på -knappen ved siden av prisen, og klikker deretter Slett.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. Klikk Administrer ved siden av Generelle fraktpriser.

 3. For hver fraktsone legger du til gratis fraktpris:

  1. Klikk på Legg til pris.
  2. Angi navnet på prisen.
  3. Kontroller at verdien i Pris-feltet er 0.
 4. Klikk Ferdig, og klikk så Lagre.

Gratis frakt over en bestemt verdi

Hvis du ønsker at gratis frakt kun skal være tilgjengelig for bestillinger som er over en bestemt verdi, som 50 USD, 75 EUR eller 8000 JPY, kan du legge til en prisbasert betingelse på den gratis fraktprisen.

Hvis du ønsker at den prisbaserte gratis fraktprisen skal være standard fraktpris, må du legge den til i fraktprofilen Generelle fraktpriser. Hvis du ønsker at den bare skal gjelde for bestemte produkter, må du legge den til i en egendefinert fraktprofil.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. Ved siden av fraktprofilen der du vil legge til en gratis fraktpris, klikker du Administrer.

 3. Legg til fraktprisen i hver fraktsone du ønsker gratis fraktpris for:

  1. Klikk på Legg til pris.
  2. Angi navnet på prisen.
  3. Kontroller at verdien i Pris-feltet er 0.
  4. Klikk Legg til betingelser.
  5. Velg Basert på bestillingspris.
  6. Angi en minstepris.
  7. Klikk på Ferdig.
 4. Klikk på Lagre.

Gratis frakt over en bestemt vekt

Hvis du ønsker at gratis frakt kun skal være tilgjengelig for bestillinger som er over en bestemt vekt, som 10 lb eller 50 kg, kan du legge til en vektbasert betingelse på den gratis fraktprisen.

Hvis du ønsker at den vektbaserte gratis fraktprisen skal være en standard fraktpris, legger du den til i fraktprofilen Generelle fraktpriser. Hvis du ønsker at den kun skal gjelde for bestemte produkter, legger du den til i en egendefinert fraktprofil.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. Ved siden av fraktprofilen der du vil legge til en gratis fraktpris, klikker du Administrer.

 3. Legg til fraktprisen i hver fraktsone du ønsker gratis fraktpris for:

  1. Klikk på Legg til pris.
  2. Angi navnet på prisen.
  3. Kontroller at verdien i Pris-feltet er 0.
  4. Klikk Legg til betingelser.
  5. Velg Basert på varevekt.
  6. Angi en minstevekt.
  7. Klikk på Ferdig.
 4. Klikk på Lagre.

Gratis frakt for bestemte produkter

Du kan legge til en gratis fraktpris som kun gjelder for bestemte produkter. Først oppretter du en fraktprofil som inneholder de produktene du ønsker å tilby gratis frakt på.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. Ved siden av fraktprofilen der du vil legge til en gratis fraktpris, klikker du Administrer.

 3. Ved siden av sonen der du vil legge til en gratis fraktpris, klikker du Legg til pris.

 4. Angi navnet på prisen.

 5. Kontroller at verdien i Pris-feltet er 0.

 6. Valgfritt: Legg til vektbaserte eller verdibaserte betingelser.

  1. Klikk Legg til betingelser.
  2. Velg hvorvidt betingelsen skal baseres på bestillingsvekt eller -verdi.
  3. Angi minimums- og maksimumsverdien for betingelsen.
 7. Klikk Ferdig, og klikk så Lagre.

Gratis frakt for bestemte kunder

Du kan tilby gratis frakt til bestemte kunder ved å opprette en rabatt med gratis frakt. Kunder som er berettiget for rabatten kan angi rabattkoden i kassen, og deretter vil gratis frakt bli lagt til i bestillingen.

Hvis du ønsker at kunden skal motta både en pengerabatt og en rabatt med gratis frakt, må du opprette et bestillingsutkast for kunden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis