Kom i gang

Hvis bestillingene sendes fra flere steder eller du planlegger å bruke Shopify Shipping til å kjøpe fraktetiketter, er det noen ekstra innstillinger du kan konfigurere før du lanserer Shopify-butikken.

Legg til fraktsteder

Som standard tilføres den opprinnelige adressen som oppgis når en Shopify-konto opprettes som et sted. Dette stedet er også satt til å kunne oppfylle bestillinger.

Pass på at alle andre lokalisasjoner du planlegger å sende fra, samt apper som innfrir produkter på dine vegne, legges til som lokalisasjoner. For mer informasjon om lokalisasjoner kan du se Konfigurere lokalisasjoner.

Lagrede pakker

Fraktinnstillingene i Shopify-administratoren inkluderer en standardpakke som hjelper deg med å belaste kundene mer nøyaktige fraktpriser. Du kan endre mål for standardpakken i fraktinnstillingene. Hvis du bruker Shopify Shipping kan du angi en annen standardpakke når du kjøper fraktetiketter.

Ved å angi mål og vekt for den typen pakker du vanligvis sender vil de beregnede fraktprisene bli mer nøyaktige. Du kan legge til så mange tilleggspakketyper som du ønsker.

Standardpakken brukes til å beregne fraktpriser i kassen, men alle lagrede pakker kan brukes ved kjøp av etiketter gjennom Shopify Shipping.

Hvis du har transportørberegnede fraktpriser, brukes detaljene for standardpakken av transportøren til å beregne fraktprisen kundene skal belastes i kassen. Hvis du har vektbaserte priser, legges vekten for standardpakken til vekten på produktene som skal sendes for å avgjøre hvilken vektbaserte pris som skal belastes.

La oss si at du har en standardpakkevekt på 0,1825 kg, og du har følgende vektbaserte fraktpriser:

 • 0 til 4,99 kg = en fraktpris på 3 USD
 • 5 til 9,99 kg = en fraktpris på 5 USD
 • 10 til 19,99 kg = en fraktpris på 10 USD

La oss anta at en kunde kjøper produkter som veier totalt 4,9 kg. Når kunden kommer til kassen, vil standardpakkevekten på 0,1825 kg legges til vekten på produktene. Fordi produktene og standardpakken har en kombinert vekt på 5,0825 kg vil kunden bli belastet fraktprisen på 5 USD i stedet for fraktprisen på 3 USD.

Hvis du ikke ønsker at vekten for standardpakker skal påvirke de vektbaserte eller transportørberegnede fraktprisene kan du redigere detaljene for standardpakker til å ha en vekt på 0.

Rediger standardpakken din for beregninger i kassen

Du kan angi en standardpakke som skal brukes til beregning av fraktkostnader i kassen.

Hvis butikken din ikke har lagt til en tilpasset pakke enda, må du legge til en ny pakke for å opprette en ny standardpakke.

Den gjeldende standardpakken viser teksten Denne pakken brukes til å beregne fraktpriser i kassen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. I seksjonen Lagrede pakker klikker du på Rediger ved siden av standardpakken.

 3. Juster pakkens innstillinger.

 4. Klikk på Lagre.

Rediger standardpakken din for kjøp av Shopify Shipping-etiketter

Du kan angi at standardpakken for Shopify Shipping skal være en bestemt pakke, eller til å alltid være den siste pakken som ble brukt når du kjøper en ny etikett.

Corben har for eksempel opprettet to pakker for produktene sine: en liten eske og en konvolutt. Han har angitt at standardpakken for Shopify Shipping skal være den siste pakken som ble brukt. Når Corben oppfyller bestillinger starter han med alle bestillinger som skal sendes i konvolutt. For den første bestillingen velger han konvolutten som emballasje for fraktetiketten. For hver påfølgende etikett er konvolutten standardpakken. Når Corben går videre til å oppfylle bestillinger som skal pakkes i en liten eske, velger han den lille esken som emballasje for fraktetiketten. For hver påfølgende etikett vil den lille esken være standardpakken.

For å redigere innstillinger for standardpakke må du ha en bestilling som krever en fraktetikett.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
 2. Klikk på en uoppfylt bestilling som krever en Shopify Shipping-fraktetikett.
 3. Klikk på Opprett fraktetikett.
 4. Valgfritt: For å legge til en ny pakke som skal være standardpakke klikker du på Legg til pakke, angir pakkens detaljer og klikker på Legg til pakke.
 5. Klikk på rullegardinmenyen i seksjonen Pakke og vekt, og klikk på Angi standardpakke.
 6. Velg en metode for å bestemme standardpakken:

  • For å bruke samme standardpakke hver gang du kjøper en etikett, velger du En bestemt pakke og velger pakken fra rullegardinmenyen.
  • Hvis du vil endre standardpakken basert på pakken som ble brukt for forrige fraktetikett, velger du Sist brukte pakke.
 7. Klikk på Lagre. Standard vises ved siden av standardpakken.

Legg til en pakke

Du kan lagre pakkene som brukes ved oppfylling av bestillinger. Hvis du kjøper fraktetiketter gjennom Shopify Shipping kan du velge hvilken pakke som skal brukes for hver etikett.

Den første pakken som opprettes i butikken blir standardpakken.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. I Pakke-seksjonen klikker du på Legg til pakke.

 3. I dialogboksen angir du nødvendig informasjon om pakken.

 4. Valgfritt: For å gjøre denne pakken til standardpakken velger du Bruk denne pakken til å beregne priser i kassen. Denne innstillingen aktiveres automatisk for den første pakken som legges til i butikken.

 5. Klikk på Legg til pakke.

Legg til USPS fastpris på emballasje

Fastpris fra USPS er kun tilgjengelig for butikker som er basert i USA.

Prissetting av fastpris avgjøres av emballasjen du velger så lenge pakken veier mindre enn 32 kg (70 lb). Du belastes for prisen på fastpris eske eller konvolutt og ikke pakkenes vekt eller avstanden den må reise.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. I Pakke-seksjonen klikker du på Legg til pakke.

 3. Klikk på Transportørpakke og deretter på USPS-pakke.

 4. Velg en av følgende pakketyper med fast pris som du ønsker å bruke:

 5. Valgfritt: Hvis du vil angi denne pakken som standardpakke velger du Bruk denne pakken til å beregne priser i kassen.

 6. Klikk på Legg til pakke.

Rediger en lagret pakke

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. Klikk på Rediger ved siden av pakken du vil redigere i seksjonen Pakker.

 3. Gjør endringer for pakken og klikk på Lagre.

Slett en lagret pakke

Hvis du ikke lenger trenger en lagret pakke i fraktinnstillingene dine, kan du slette den. Du kan imidlertid ikke slette standardpakken.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. Klikk på Rediger ved siden av pakken du vil slette i seksjonen Pakker.

 3. Klikk Slett pakke, og klikk deretter på Slett.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis